fbpx


Economie

Where is the money?

N-VA noch PS maken echte keuzesEen acceptabel antwoord hebben we dus nog niet op de vraag van Bart De Wever. Deze vraag is een logisch gevolg van de verwijzing naar besparingen. Immers kan de bewering van de regering niet hard gemaakt worden omdat besparingen niet-gerealiseerde uitgaven zijn. Men bespaart, zoals de N-VA-voorzitter trouwens aangaf, zoveel men wenst. Als ik morgen geen Ferrari koop, heb ik wellicht 200 000 euro bespaard. Leert ons dat iets? Neen, want ik ben er niet beter van geworden. Dit geldt ook voor de overheidsuitgaven: besparingen worden berekend als het verschil tussen de overheidsuitgaven bij constant beleid, gemeten door de optelling van de budgettaire aanvragen van alle ministeries, en de uiteindelijk goed gekeurde begrotingsuitgaven. Het ligt voor de hand dat de verschillende departementen hun aanvragen opschroeven omdat ze weten dat er nadien toch zal in gesnoeid worden. Met hoeveel? Niet te zeggen en dus valt het cijfer van 22 miljard niet te bewijzen. Iedereen die iets of wat vertrouwd is met begrotingen weet dit en dus was de reactie van Bart De Wever zeer voorspelbaar: bewijs dat u 22 miljard bespaarde. Ondoenbaar.

Bovendien zijn we in België budgettaire kampioenen van boekhoudkundige kunstknepen die uitgaven versassen naar de toekomst. Vandaag zijn dit besparingen, morgen ook als de operatie wordt herhaald.

Vreemder en beangstigend is dat geen van beide partijvoorzitters – van toch de grootste partijen – aangeeft dat besparen irrelevant is en dat er moet worden gesaneerd. Saneren is structureel ingrijpen in de overheidsuitgaven om de houdbaarheid en financierbaarheid ervan te garanderen. Zeker weten, als alle besparingen van de laatste drie decennia ook saneringen zouden geweest zijn, zou de overheid vandaag niets meer uitgeven. Niet overtuigd? Hoe kunnen zoveel besparingen zo pijnloos verlopen? Enkel als er veel boekhoudkundige ingrepen tussen zitten.

Hiermee willen we niet gezegd hebben dat het begrotingsbeleid van de afgelopen jaren slecht was. Gegeven de economische omstandigheden was het beleid ‘verdedigbaar’, maar geen van de uitdagingen waar de overheid voor staat heeft ook maar een begin van een oplossing gekregen. De toestand is niet ontspoord, maar de toekomst is er ook niet beter op geworden. We hebben de komende legislatuur nood aan structurele ingrepen in de overheidsuitgaven, saneringen dus, niet aan nog 15 of 20 miljard besparingen. Men zou immers een ernstige stap naar het gezond maken van de overheidsfinanciën moeten zetten zodat de discussie kan gaan over wat de overheid moet doen en niet over hoe boekhoudkundig weeral enkele miljarden tijdelijk kunnen worden weggetoverd.

We weten dus niet where the money is, wel is zeker: the money is gone.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jef Vuchelen

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.