fbpx


Binnenland

‘Wij gaan de rol van rebel niet verlaten’

50 jaar Voeren bij Limburg: interview met burgemeester Broers



U vertelde (lees hier deel één van het vraaggesprek) dat er ook Franstaligen voor u stemmen. Vroeger had u een CD&V etiket, nu bent u ook N-VA senator. Maakt dat het niet moeilijker?

Huub Broers: Na 12 jaar burgemeesterschap, en wat moeilijker maatregelen, had ik verwacht dat ik zo’n vierhonderd stemmen zou verliezen en het waren er tweehonderd. Er zijn veel Franstaligen die me zeggen: ‘Hadden wij maar een Bart De Wever’. Hier in Voeren is het Voerbelangen, dat is geen kartel maar een eigen partij. Er wordt daar nooit gepraat over CD&V of N-VA, wij beslissen als Voerbelangen. Ze hebben wel mee beslist of ik N-VA senator zou worden. Toen ik het aanbod kreeg om senator te worden, was ik al anderhalf jaar uit de CD&V. Ik geloofde het eerst niet tot ook Bart De Wever me contacteerde. Ik vroeg het eerst aan mijn vrouw, die volledig verlamd is na een auto-ongeval. Dat maakt het niet eenvoudig maar zij zei onmiddellijk: ‘Ja, doen’. Daarna heb ik mijn kinderen gecontacteerd, die zeiden me ‘zeker doen’. dan ben ik naar de diensthoofden van de gemeente gestapt en ook een vergadering van Voerbelangen samengeroepen. Om 8u begonnen we met de vergadering en om half negen moest ik iets laten weten. Ik heb daar de vraag op tafel gelegd wat zij ervan vonden. Ik had voor mezelf beslist dat ik bij één tegenstem niet zou zetelen als senator. Ik heb ze alleen gelaten om te overleggen en na een vijftal minuten viel er een unaniem ‘Ja’.

Er worden in de politiek parallellen getrokken tussen CD&V en N-VA. U bent perfect geplaatst om die te duiden.

Er zijn twee CD&V-strekkingen. Er zijn er die de Belgische staat met alle middelen willen overeind houden en er zijn er die tijdelijk de kans krijgen om zich te bewijzen maar dan aan de kant gezet worden. Ik heb gewerkt voor Luc Vanden Brande, dat was plezierig, daar voelde ik me als Vlaming thuis. Bij de CD&V is er ook heel veel beïnvloeding van buitenaf, vakbonden, ziekenfondsen, die invloed ervaar ik quasi niet bij de N-VA. Het is dus als Vlaming makkelijker werken bij de N-VA dan bij de CD&V. Ik zeg niet dat er bij de CD&V geen goede Vlamingen zitten, maar ze mogen hun ding doen tot op een bepaald punt en daar stopt het, worden ze aan de leiband gelegd. Vanaf het ogenblik dat ik een leiband krijg bijt ik die over. Ik ben nu gelukkiger. Er zijn er bij de CD&V heel wat gaan lopen: Johan Vanhecke, AnnemieTurtelboom, dat moet toch een reden hebben. Ik ben gaan lopen omwille van mijn Vlaams gedachtegoed, net zoals Hendrik Verbrugge, de vorige burgemeester uit Alken. Het grote verschil is dat ik bekender ben door Voeren.

Zijn er inhoudelijke gelijkenissen tussen CD&V en N-VA?

Inhoudelijk kan je bij alle partijen wel gelijkenissen vinden. Er zijn er bij de N-VA ook die wat meer op het bedrijfsleven zijn afgestemd, anderen op het sociale leven, ik kom dan weer uit het onderwijs en ben een boerenzoon. Ik heb het flamingantische meegekregen van mijn ouders. Vooral van de kant van mijn moeder. Mijn oma vroeg op haar sterfbed of het geregeld was met Leuven Vlaams. Ik antwoordde ‘neen oma’. ‘Dan ga je toch betogen?’, vroeg ze. Ik ben op het college drie dagen buiten gezet omdat ik betoogd had voor Leuven Vlaams. Mijn oma is tijdens die betoging gestorven. Het zat erin. Maar ja er zijn gelijkenissen. In woord zeker, maar in daad zit het anders. Kris Peeters mag van mij blijven volhouden dat die zesde staatshervorming een grote stap vooruit is maar hoe meer er doorsijpelt hoe erger het wordt. Het is trouwens zeer de vraag waarom we de volledige teksten nog altijd niet gekregen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat men alles zal pas laten ingaan na de verkiezingen zodat de kiezers de negatieve gevolgen van die hervorming nog niet aan den lijve ondervonden zullen hebben.

De Rand-Voeren

BHV ligt ver van Voeren, ook ver van uw belangstellingssfeer?

Zeker niet. (fel) Die splitsing is nep. We krijgen in de plaats die zogenaamde Metropolitane gemeenschap die heel Brabant omvat. We zullen zelf niet meer kunnen beslissen over op en afritten van de Brusselse ring en als Brussel Uplace of andere projecten wil tegenhouden kan het dat. Ik vergelijk dat met Voeren, maar dan nog groter. Hetzelfde met die splitsing van het gerechtelijk arrondissement. Men institutionaliseert daar Franstalige rechters in Halle-Vilvoorde terwijl ze vroeger in Brussel zaten. Dit is veel erger. Dat die daar gaan zetelen, daar recht spreken, in ons eigen Vlaanderen. Bij die rechters komen Franstalige advocaten, Franstalige burgers en dan begint het helemaal opnieuw. Men creëert problemen. Ik zie daar gebeuren wat men hier geprobeerd heeft. Is er een probleem met Nederlandstaligen in Waals-Brabant? Neen. Toon Van Overstraeten is ooit voor de Volksunie verkozen geweest voor het Waals parlement, ze hebben hem niet eens binnen gelaten.

Vergelijkt u dat met de situatie hier in Voeren?

Ik zie daar Voeren in het groot. Weet je dat er in Voeren in 1963, het moment dat we bij Limburg aansloten, geen Franstalig onderwijs was. Dat bestond hier niet. Als ik een uittreksel uit het geboorteregister ga halen, uit de tijd dat het hier Luik was, dan is dat in het Nederlands. Alle miserie is begonnen met die faciliteiten. In de Vlaamse rand zie je het zelfde. Over 20 jaar zal het allemaal nog veel erger zijn. We zijn Vlaams-Brabant aan het verkopen. Weet je wat het probleem is? De Franstaligen hebben de vastlegging van de taalgrens nooit verkropt. Die is toen goedgekeurd tegen hun zin en ooit komt de dag dat ze zich daarvoor zullen revancheren. Ik denk dat die dag met deze staatshervorming is aangebroken. Ze nemen nu grondgebied terug. Ik zal blijven strijden voor de Zes maar ik ben er bang voor. FDF-voorzitter Olivier Maingain is de grote winnaar van deze staatshervorming. Elke stap die men gezet heeft in die Nederlandstalige gemeenten met faciliteiten is altijd een stap weg van Vlaanderen geweest. Altijd in ons nadeel. Ik zou die faciliteiten graag afschaffen maar daar is een bijzondere meerderheid voor nodig. Ik ben er van overtuigd dat wij een gewone Limburgse gemeente zouden zijn zonder die uitzonderingsmaatregelen. Weet je hoeveel mensen nog een Franstalige oproepingsbrief hebben gevraagd bij de laatste verkiezingen? Iets meer dan tweehonderd op drieduizend kiezers.

De Koning

Iets totaal anders, u was erbij, bij de eedaflegging van koning Filip.

Inderdaad, ik had de ‘eer en het genoegen’ door de partij aangeduid te zijn. En ik ben daar heel eerlijk in, ik was anders niet gegaan.

Men keek met argusogen naar de N-VA en wat ze zou doen bij die eedaflegging.

Ja, dat klopt. Men heeft in de Waalse pers ook schande geroepen over de Vlamingen en de afwezigen van de N-VA. Ik heb na de eedaflegging met heel wat Franstaligen gesproken. Er zijn er een heel pak, zeker in de PS, die even republikeins zijn als wij, maar ja. Ik kwam in discussie met Herman Decroo, die verweet me schijnheilig te zijn. Ik zei, ‘Dat klopt, maar u ook. U bent atheïst, maar gaat naar het Te Deum om de eenheid van kerk en staat te bepleiten’. Kijk ik heb het principe van de monarchie nooit aanvaard. Maar goed, we hebben in de partij beslist om objectief te bepalen wie als afgevaardigde zou gaan. Wie bepaalde functies heeft in het parlement of als minister moest gaan, anderen bleven weg.

Was de N-VA niet beter weggebleven?

Waren we weggebleven, de N-VA was met alle zonden van Israël overladen geweest. Waren we er allemaal geweest, dan waren we ook de smeerlappen van Vlaanderen geweest. Nu waren we er met een afvaardiging en was het ook niet goed. Dus wat we ook doen, het zou toch nooit goed geweest zijn. Al dat gedoe over, ze doen het om de koningsgezinden te paaien, ach jongens. Er zijn er zeker, en die mogen voor ons stemmen, ze weten waarvoor we staan. Maar er zijn in elke partij verschillen. En in elke partij zijn er republikeinen en koningsgezinden. Heb ik iets tegen de persoon van de koning? Neen, Albert is een grappige man die nooit zijn talent heeft kunnen gebruiken.

We worden de grootste partij bij de verkiezingen en de voorzitter wordt bij de koning geroepen. Wat doe je dan? Ook niet gaan? Als je het systeem wil veranderen moet je ofwel voor een deel in het systeem meegaan of een leger hebben om je ideeën op te leggen. Wij kiezen voor het eerste, al doet dat soms wat pijn. Het was geen makkelijke discussie in de partij, dat kan ik wel zeggen.

Het is de eerste keer dat een Vlaamse/flamingantische partij zo groot is, de grootste zelfs en de rol van rebel moet verlaten om mee te draaien in het systeem.

Neen we gaan de rol van rebel niet verlaten. Maar je kan twee kanten op. Met die zesde staatshervorming bijvoorbeeld geven wij het rebelse niet op. We zijn niet tegen alles van de staatshervorming, we zullen wat we krijgen maximum uitbuiten en proberen te beïnvloeden. Maar het rebelse zal blijven bestaan, zelfs als we in een meerderheid zitten. Iedereen die hoopt dat de N-VA zal terugkrabbelen omwille van die koningskwestie, die zal zich vergissen.

Er wordt toch gehoopt op een Belgische revival.

Ja maar dan rekent men meer op Vincent Kompany dan op de koning. Dat is duidelijk en we moeten er rekening mee houden dat dit inderdaad iets van onze voorsprong zou kunnen afknabbelen. Maar als wij een goede score halen en de CD&V haalt haar gehoopte 20% dan kunnen we tot een akkoord komen en echt besturen in Vlaanderen.

Rode Duivels

De N-VA heeft het moeilijk met de Rode Duivels. Moet/mag je daar nu voor supporteren als Vlaams-nationalist?

Er zijn bij ons uiteraard ook veel voetbalsupporters. Dat is een probleem maar ook een non-probleem. Een ding is zeker, men zal het in de verkiezingen proberen te gebruiken en gooit ons graag voor de voeten: ‘jullie zijn tegen de Rode Duivels’. Ik ben helemaal niet tegen de Rode Duivels, ik ben voor voetbal, liefst goed voetbal. Maar ik ben er tegen dat deze of gene van de Rode Duivels zich politiek begint uit te spreken tegen de N-VA. Je mag vragen wat je wil, maar ik blijf voetbalfanaat. Als de Rode Duivels tegen Rusland spelen zal ik niet voor de Russen supporteren. Maar ik zal ook geen tricolore sjaal aandoen of de driekleur uithangen thuis. Dat doe ik ook niet. Maar ik wil voor een voetbalploeg zijn. Nu staat daar toevallig een B voor, maar dat zal wel veranderen.

De Vlaamse minister van sport is een N-VA’er, Philippe Muyters. Catalonië heeft een voetbalploeg, Wales, Schotland,… wordt het niet tijd dat ook Vlaanderen een eigen voetbalteam heeft?

Ik denk eerlijk gezegd dat je de spelers nooit zover zal krijgen. Daar is het klimaat niet rijp voor. Hier in Voeren hebben we SK Moelingen. Die hangen op 11 juli de grootste leeuwenvlag uit de regio omhoog. Maar bij die club spelen ook Franstaligen. De trainingen zijn in het Nederlands, de trainer is van oorsprong een Franstalige maar doet de training in het Nederlands. Je gaat die jonge voetballers niet van hun Franstalige vrienden voetballers weghalen. Als dat in eerste provinciale al niet lukt, wat zou het dan op internationaal niveau zijn… trouwens zou Europa dat aanvaarden of de Fifa? En tja Barcelona is een ander niveau dan onze clubs…

Hoe ziet u de toekomst?

Die is voor de jeugd. Die denken te vaak dat alles hier goed gaat. Ik wordt 62 en ben niet de jongste meer (maar ook niet de oudste). Ik zou graag zien dat dit mijn laatste volledige ambtstermijn is als burgemeester.

De senaat wordt afgeschaft, maar waar zien we u bij de verkiezingen? Komt u op?

Men heeft mij gevraagd. Dus ik zal opkomen, maar waar en hoe dat is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ik zeg nu al, als ik verkozen word zal ik zetelen. Al zou ik liever zien dat er in mijn plaats twee jongeren zouden verkozen worden, want dan zijn we weer zeker voor de toekomst.

Uw dochter is ondervoorzitter van het OCMW. Zal zij in uw voetsporen treden?

Ik zou dat graag zien, maar ik denk dat haar hart bij het OCMW ligt. We zullen zien. Ik hoopte ook om niet meer te moeten meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan heb ik wel een probleem omdat ik nog niet pensioengerechtigd ben.

Dan zal u zeker nog een nationaal mandaat moeten opnemen.

Het is te vroeg om daar iets over te zeggen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak