JavaScript is required for this website to work.

Wil Telenet limieten van vrije meningsuiting bepalen?

De definitie die Mussolini gaf van het fascisme was: als politiek en bedrijven dezelfde ideologische lijn uitdragen. Willen we dat?

ColumnPaul Boonefaes15/9/2022Leestijd 3 minuten

foto © Belga Image

Kunnen we aanvaarden dat een tech-oligarch zich bemoeit met de bandbreedte van ons democratisch debat?

Het minste wat je van Gert Verhulst kan zeggen is dat dankzij De Tafel van Vier het debat over de aard en de betekenis van ‘wokeness’ weer volop woedt.  Een debat over wokeness is pas zinvol als je eerst een heldere definitie geeft. De meest beknopte definitie die ik ken komt van professor Eric Kaufmann. Hij omschrijft wokeness als ‘het heilig verklaren van bepaalde groepen in de samenleving op basis van hun historische of vermeende onderdrukking’.

Daarmee verwijst hij naar het semi-religieuze, fanatieke aspect dat het woke-activisme typeert. De mens heeft zingeving nodig. Klassiek werd die zingeving gezocht in religie. Door ons geloof in de wetenschap en de vooruitgang boerde het geloof in religie achteruit. Er ontstond zo een lacune en zo kwamen er de afgelopen eeuw drie seculiere religies in de plaats. De eerste seculiere religie was het communisme, de tweede was het fascisme, de derde is het woke-isme. De ‘woke ideologie’ draagt facetten in zich van zowel het marxisme als van het fascisme. Het is een autoritaire ideologie die leidt naar een totalitair regime. Professor Mattias Desmet (UGent) noemt dit het Technocratisch Totalitarisme. Deze ideeën wordt uitgedragen door een kleine maar machtige bureaucratische elite. Het doel van de ideologie is de omverwerping van ons liberaal democratisch pluralisme.

Er bestaat geen ‘onschuldige’ 1.0-versie van woke. Net als er geen onschuldige 1.0-versie van het fascisme bestaat. Ik geloof wel dat er heel veel mensen rondlopen die misleid worden door het bewust dubbelzinnige taalgebruik van deze ideologie. Ik geloof ook dat velen met oprecht goede bedoelingen achter deze ideologie aanlopen. Uiteraard heb ik sympathie voor die mensen, maar ze dwalen. Dat zegt ook professor Eric Kaufman die pleit voor meer duiding over wat deze exact ideologie inhoudt. Daarom schreef ik er een boek over.

Linkse lens

Over dat bewust misleidende, dubbelzinnige taalgebruik wil ik het graag even hebben. Een schoolvoorbeeld is de brief die Telenet verspreidde over de inhoud van De Tafel van Vier. De woordenschat die in deze brief gehanteerd wordt komt recht uit Critical Race Theory, een uitermate gecontesteerde, racistische, radicaal-linkse lens op de maatschappij met diepe ideologische wortels in het neomarxisme van de Frankfurter Schule en het postmodernisme van Foucault. Deze twee filosofische stromingen vormen de basis voor een ideologie die het identiteitsdenken en het kruispuntdenken combineert en die we kennen als ‘woke’.

Woke manifesteert zich in bedrijven en instellingen via de afdelingen ‘Diversity, Equity & Inclusion’ en het daarmee gepaard gaande zeer specifieke en tegelijk zeer dubbelzinnige taalgebruik. Telenet vermeldt nadrukkelijk dat ook zij een afdeling ‘Diversiteit, Equity en Inclusie’ (sic) hebben. Naar alle waarschijnlijkheid is het die afdeling die de brief opstelde en circuleerde. De brief weerspiegelt de opinie van deze afdeling en niet die van de aandeelhouders (die niet geconsulteerd werden) noch van de klanten (idem).

In die brief is meteen sprake van de nood aan ‘een veilige omgeving’. Daarmee wordt impliciet gesuggereerd dat woorden gelijk zijn aan geweld. Dat is gevaarlijke nonsens. Met ‘veilig’ bedoelt men niet een omgeving die vrij is van fysieke agressie maar wel een omgeving die vrij is van verbale agressie. Met een ‘veilige omgeving’ of ‘safe space’ bedoelen de woke-aanhangers: een ruimte waar geen andere opinies geformuleerd kunnen worden. Censuur dus. Deze omschrijving sluit nauw aan bij de woke definitie van ‘inclusiviteit’. Met ‘inclusief’ bedoelen de woke niet dat iedereen welkom is. Eerder het tegendeel. Met inclusief wordt bedoeld dat enkel de aanhangers van de ideologie welkom zijn. Inclusief betekent in de praktijk: met de exclusie van alle andere opinies. Die bewuste dubbelzinnigheid is de reden waarom deze ideologie zo snel woekert. Het maakt het zeer lastig om ze te bestrijden.

Genders

‘Diversiteit’ is nog een sleutelbegrip waar de woke aan andere betekenis aan geven dan degene die wij er traditioneel aan toekennen. Met diversiteit bedoelen de woke niet diversiteit van rassen, genders en opinies. Onder diversiteit verstaan zij: aanhangers van de ideologie die zich in het slachtofferschap wentelen en die behoren tot verschillende rassen of genders. Wie van de ideologische lijn afwijkt is niet welkom.

Tot slot het begrip: ‘equity’. Daarmee bedoelt men niét ‘gelijkheid van kansen’ (=equal opportunity) maar wel gelijkheid van uitkomsten (=equal outcomes). Daarom moet er dus actief gediscrimineerd worden tegen blanke mannen door middel van quota. De woke wijzen ons westers liberaal meritocratisch systeem af en hanteren de racistische pejoratieve term ‘witten’ om blanken aan te duiden.

Volgens hun dogma beschikken die ‘witten’ immers over ‘wit privilege’ op basis van hun huidskleur. Een soort erfzonde waar die witten eeuwig moeten voor boeten en die racistische discriminatie tegen blanken goedpraat. De woke-visie op mens en maatschappij is fundamentalistisch en fundamenteel anti-christelijk. Er bestaat in de woke-religie geen berouw en geen vergiffenis.

Dat een quasi monopolistisch bedrijf als Telenet een onverdraagzame, racistische en radicale ideologie aanhangt en uitdraagt is uitermate problematisch en voer voor een parlementair debat. Dat deze tech-oligarch ook nog eens de limieten van onze vrije meningsuiting wil bepalen, is onaanvaardbaar in een democratie en zou door alle democraten en progressieven luid en duidelijk veroordeeld moeten worden. Dat dit niet gebeurt, zegt meteen alles wat je moet weten over de dominantie van deze ideologie in onze culturele en politieke instellingen.

Paul Boonefaes (1965) is Master Vertaler (Portugees, Engels, Deens) en behaalde een Executive MBA aan Vlerick Business School. Hij is auteur van "Zwijg! Waarom woke niet deugt".

Commentaren en reacties