fbpx


Binnenland, Brussel deze week

Woke-geweld tegen het vrije debat
In Brussel, meer bepaald in de Etterbeekse Europese buurt, bestaat sinds kort een plek waar regelmatig debatten worden georganiseerd over thema's die te maken hebben met vrijzinnigheid. In dit kleine 'Café Laïque' wordt er op regelmatige tijdstippen gedebatteerd over de plaats en rol van geloof en ongeloof in onze maatschappij. Moeilijke onderwerpen, zoals de hoofddoek en scheiding tussen staat en geloof zijn er aan de orde. Geen heikel onderwerp wordt uit de weg gegaan. Enige tijd geleden werden de Franse…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In Brussel, meer bepaald in de Etterbeekse Europese buurt, bestaat sinds kort een plek waar regelmatig debatten worden georganiseerd over thema’s die te maken hebben met vrijzinnigheid. In dit kleine ‘Café Laïque’ wordt er op regelmatige tijdstippen gedebatteerd over de plaats en rol van geloof en ongeloof in onze maatschappij. Moeilijke onderwerpen, zoals de hoofddoek en scheiding tussen staat en geloof zijn er aan de orde.

Geen heikel onderwerp wordt uit de weg gegaan. Enige tijd geleden werden de Franse auteurs van een controversieel boek ‘La Fabrique de l’enfant-transgenre’ uitgenodigd, Caroline Eliacheff, gereputeerd pedopsychiater en Celine Masson, professor aan de universiteit van Picardië.

Ze schreven dit boek omdat ze zich zorgen maakten over wat zij zien als eenzijdige en sectaire propaganda op het vlak van transseksualteit bij jonge adolescenten. Als die zich vragen stellen over hun seksuele identiteit, dan moet daar zeker naar geluisterd worden. Maar tegelijk moet men vaak heel jonge mensen beschermen tegen impulsieve beslissingen, vinden Eliacheff en Masson, omdat die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben.

Ont-transers

Eliacheff en Masson zijn van mening dat er veel verhalen van een succesvolle transitie worden gepropageerd, maar dat er te weinig aandacht is voor de zogenaamde de-transers of ont-transers, die hun beslissing betreuren om van gender te veranderen. Als het gevoel om in een verkeerd lichaam te zitten de laatste jaren op een spectaculaire manier is gestegen, dan kan dat volgens de auteurs ook een uiting zijn van een andere malaise, die niets met gender te maken heeft. Maar omdat de transbeweging weinig plaats biedt aan nuance is er volgens Eliacheff en Masson een reëel gevaar voor jonge mensen.

De auteurs vinden het ook belangrijk om te blijven onderlijnen dat er biologisch maar twee genders zijn, mannelijk en vrouwelijk, die genetisch bepaald zijn. Zij verzetten zich ook tegen de stelling dat het individu oppermachtig is tegen de eeuwige wetten van de natuur.

Men kan het eens of oneens zijn met de stellingen van Caroline Eliacheff en Celine Masson, maar waarom zou men niet naar hen kunnen luisteren en met hen in debat gaan? Dat dacht men althans bij het Café Laïque dat beide auteurs uitnodigde op te komen spreken over hun boek.

‘Racistisch’ en ‘transfoob’

Maar toen de sprekers aan hun uiteenzetting wilden beginnen, werden de deuren van het café opengegooid door een gemaskerde groep luidruchtige manifestanten die de ruimte bekladden met uitwerpselen. Zij scandeerden slogans tegen de conférenciers terwijl andere een tekst op het raam plakten die het Café Laïque ‘racistisch’ en ‘transfoob’ noemden.

De organistoren probeerden de indringers te kalmeren en boden hen ook aan deel te nemen aan het debat. Maar toen hen een microfoon werd aangereikt, bleven ze daarin oorverdovende slogans schreeuwen waarna ze even snel verdwenen als ze gekomen waren. Nadien bleek dat ze het café al met bedreigingen hadden gebeld en dat in de zaal medeplichtigen zaten die met hun telefoon het sein tot de aanval hadden gegeven.

Wokecultuur

Het publiek was behoorlijk geschokt van zoveel agressie. En niemand begreep waarom een vrij debat meteen als ‘transfoob’ wordt afgedaan en nog minder wat dit met racisme te maken heeft. De opgeroepen politie kwam pas lang na de feiten langs en zag blijkbaar de ernst van de feiten niet in : een debat over een maatschappelijk thema dat verhinderd wordt door wat moeilijk anders dan een militie genoemd kan worden.

Ook op de sociale media was weinig verontwaardiging te zien. In de Franstalige pers werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Blijkbaar past intimidatie van andersdenkenden volgens sommigen in de politiek-correcte woke-cultuur.

Het volstaat dus om bedenkingen te formuleren over seksuele transitie om als ‘fascist’ afgedaan te worden. Het is dezelfde polariserende reflex die men ook aan de linkerzijde terugvond bij elk debat over de multiculturele maatschappij. De onmogelijkheid om daarover op een open manier te praten dreef al wie daarover vragen had naar de rechterzijde. Hetzelfde dreigt nu ook te gebeuren op het vlak van gendertransitie. Dat is een jammerlijke evolutie, die niemand ten goede komt en zeker niet wie zich niet op zijn plaats voelt in zijn lichaam.

Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.