fbpx


Politiek
uitgestoken hand

Wouter Vermeersch: ‘We betalen niet alleen voor Zuid-België, maar ook voor Zuid-Europa’

Volgens VB wordt de migratiefactuur systematisch onderschatMet een staatsschuld van 114% van het BBP in 2021, komt België dicht tegen de psychologische grens van 120%. Die grens wordt volgens het Planbureau bij ongewijzigd beleid de komende jaren bereikt. Voor speculanten is dit vaak een trigger om op een verlaging van de kredietwaardigheid van een land te hopen. De staatsschuld zou daardoor steeds duurder worden om af te betalen. Zelfs Di Rupo bespaarde meer Ongewijzigd beleid, dat is wat VB-parlementslid Wouter Vermeersch echter blijft verwachten van de…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Met een staatsschuld van 114% van het BBP in 2021, komt België dicht tegen de psychologische grens van 120%. Die grens wordt volgens het Planbureau bij ongewijzigd beleid de komende jaren bereikt. Voor speculanten is dit vaak een trigger om op een verlaging van de kredietwaardigheid van een land te hopen. De staatsschuld zou daardoor steeds duurder worden om af te betalen.

Zelfs Di Rupo bespaarde meer

Ongewijzigd beleid, dat is wat VB-parlementslid Wouter Vermeersch echter blijft verwachten van de Vivaldi-regering, en ook deze nieuwe begrotingsronde opnieuw vaststelt. ‘Over de fundamentele hervormingen praat men nooit.’

Vermeersch: ‘Wat men met deze begroting nog maar eens doet, is de begroting eigenlijk uitvoeren zoals ze gepland was. De vaste inspanning van 0,2% van het Bruto Binnenlands Product – 1 miljard euro – die men in 2020 had afgesproken, blijft onveranderd. Daarnaast had men – afhankelijk van de economische situatie – nog enkele variabele inspanningen ter waarde van 0,4% van het BBP gepland in 2021. In totaal heeft Vivaldi dus vorig jaar afgesproken om 3 miljard euro te saneren.’

2 miljard als compromis

‘Maar over die afspraak was er intern geen zekerheid, want de PS wilde de inspanning houden op 1 miljard euro – gewoon de vaste inspanning. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) wilde echter de afgesproken 3 miljard euro besparen, waarop premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft voorgesteld om 2 miljard euro te besparen, als compromis. Uiteindelijk is men geland op 2,4 miljard. Nieuw zijn de maatregelen die men nu voorstelt echt niet. Voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude voorzag men voor 2021 200 miljoen euro, en 400 miljoen euro voor 2022. Waar die 400 miljoen euro volgend jaar moet gehaald worden – 200 miljoen euro meer dan dit jaar, dus – geen mens die het weet. Vandaag stelt men heel wat extra’s triomfantelijk voor. Maar fundamenteel blijft men zich rijk rekenen. Zelfs de regering Di Rupo bespaarde fundamenteel meer.’

Aangevochten

‘Een voorbeeld? Een uitgebreide effectentaks zou 430 miljoen euro moeten opleveren in 2022 – een aanzienlijk deel van de 2,4 miljard euro aan besparingen of extra opbrengsten. De effectentaks wordt momenteel opnieuw aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Dreigt de vernieuwde versie van die taks de toetsing van het Grondwettelijk Hof niet te doorstaan, dan betekent dat een pak minder geld.’

‘Volgend jaar bedraagt het begrotingstekort 20 miljard euro, schat men. De discussie die ik geschetst heb, en waarover men nu vannacht samen heeft gezeten, gaat over 2,4 miljard euro daarvan. Dat illustreert nog het best mijn punt: er is helemaal geen serieuze sanering van de Belgische uitgaven.’

Wat te doen, dan?

‘Tja. Tot eind 2022 zegt de Europese Commissie niet te streng te zullen zijn voor de ontsporende begrotingen van de Europese lidstaten. Door de coronacrisis laat men tijdelijk de Maastrichtnorm los. Maar vanaf 2023 zullen we dus opnieuw verplicht onder de 3% van het BBP moeten zitten. Dus niet de 5% aan jaarlijkse tekorten die het Planbureau de komende jaren voorziet. Hoe we dat gaan doen, zal men volgend jaar met evenveel gevoel voor theater bespreken. Maar eigenlijk moet dat gesprek nu plaatsvinden.’

‘Minstens even belangrijk, is echter het inschatten van de inflatie. Men onderschat de inflatie. Eva De Bleeker denkt dat de inflatie uiteindelijk neutraal is voor de begroting. Als de uitgaven stijgen door inflatie, dan stijgen immers ook de inkomsten, zo meent zij. Ik verwacht echter dat de uitkeringen in de sociale zekerheid zwaarder gaan doorwegen dan men vandaag denkt. Enkele procenten meer sociale uitkeringen door de inflatie, betekent op de ruim 100 miljard euro die voor de sociale zekerheid begroot is, onmiddellijk enkele miljarden euro extra uitgaven.’

‘Zullen er door de inflatie dan meer inkomsten zijn? Ook dat betwijfel ik, want de economie zou evengoed kunnen krimpen of ter plaatse trappelen in plaats van aantrekken. Grondstoffen zijn vandaag immers zo duur dat het voor bedrijven interessanter kan zijn om de productie stil te leggen of eindproducten op voorraad te houden. Zo legde BASF recent de productie stil omwille van de hoge gasprijzen.’

Alarmistisch

De alarmistische berichten over de energiefactuur betekenen ook dat het vertrouwen van de consument in de nabije toekomst ook niet echt aangezwengeld wordt. De kans is dus groot dat de mensen de komende maanden spaarzaam zullen zijn. Dat dreigt de economische groei af te zwakken.’

‘Maar u vroeg me dus: wat te doen? Voor Vlaams Belang is het eenvoudig: er moet gesnoeid worden in de miljarden voor migratie, de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië, in de miljardenfactuur aan Europa, en tenslotte in de vele miljoenen die verspild worden in ons politieke systeem. Aan die heilige huisjes wordt door deze linkse en anti-Vlaamse regering niet geraakt.’

‘Het eerste is voor ons veruit het belangrijkste: de migratiefactuur sterk doen afnemen. Dat willen we doen door de sociale zekerheid niet af te bouwen, maar te beperken voor nieuwkomers. Ik ben voorstander van een Deens systeem: je moet eerst een aantal jaren bijdragen tot de sociale zekerheid alvorens je ervan kan profiteren, en je moet ook al enkele jaren in dit land wonen, en voor onze nationaliteit kiezen. Die maatregel zou al anderhalf miljard euro opbrengen, zoals we in 2019 hebben laten becijferen door het Planbureau.’

Vlaanderen nettobetaler

‘Onderhandelen met Europa over onze bijdrage, behoort ook tot de mogelijkheden. België, en vooral dan de Vlamingen, zijn grote nettobetalers aan de Europese Unie. We zouden, net als andere Europese lidstaten een korting op onze bijdrage moeten onderhandelen. Nederland, Denemarken en Zweden hebben dat wel al met succes gedaan. Opnieuw is hier Vlaanderen de dupe van. In 2021 betalen we 7,7 miljard aan de Europese Unie. Dat zeg ik niet alleen, maar ook het Rekenhof. Een korting van 10% zou ons al 770 miljoen euro extra opleveren. Door de Brexit en door het Corona-herstelfonds, zullen onze uitgaven aan Europa alleen nog maar verder stijgen. ‘Want België krijgt dan wel 5,25 miljard euro uit het Europees herstelfonds, maar we zullen een veel groter bedrag aan het fonds moeten bijdragen.

‘Tenslotte kan er grondig gesaneerd worden in de werking van de Belgische instellingen, zoals de Senaat en De Kamer. De dotaties aan de politieke partijen mogen wat ons betreft gehalveerd worden. Besparen op de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië, zal ook aardig wat geld opbrengen voor Vlaanderen. Je hebt niet alleen de klassieke transfers – 7 miljard euro, maar ook de transfer in de staatsschuld. Als de Belgische staatsschuld hoog is – 114% van het BBP nu en 120% in 2026 – dan betaalt vooral Vlaanderen de rente daarop. Vlaanderen is goed voor 60 % van de bevolking, 70% van de belastinginkomsten en 80% van de export. Maar u weet evengoed als ik dat in de huidige politieke constellatie, over die zaken praten onmogelijk is.’

Blijven pleiten voor open grenzen

Het Vlaams Belang neemt een eerder economisch links-protectionistische houding aan ten opzichte van het behoud van de sociale zekerheid: jullie zijn niet tegen het systeem, alleen tegen wie ervan mee-eet?

‘Het sociale zekerheidssysteem is op zich een mooi systeem. Voor de eigen bevolking, die er ook al lang aan heeft bijgedragen. Op hen moet niet bespaard worden. Wel op mensen die hier nog maar net aankomen, en onmiddellijk bij het OCMW aankloppen. Maar we hebben niet de ambitie om fundamenteel te besparen op het idee van sociale zekerheid zelf, neen. En we willen de sociale zekerheid natuurlijk splitsen: een Vlaamse sociale zekerheid.’

‘N-VA wil officieel de toegang tot de sociale zekerheid beperken, net als wij. Maar ik zie eerder een N-VA die blijft pleiten voor open grenzen, en zo de sociale zekerheid uiteindelijk zelf wil afbouwen.’

Eric Zemmour

Het huidige sociaaleconomische bestel in Europa is links-liberaal, waardoor de positie die u de N-VA toedicht, de regel is: open grenzen, minder sociale zekerheid. Denkt u niet dat de N-VA zal veranderen wanneer – we zeggen maar iets – in Frankrijk Eric Zemmour president wordt op hetzelfde thema: grenzen sluiten en de eigen gemeenschap vooropstellen? Vaak hangt het ervan af hoe de macht in Europa evolueert. Door de nationalistische richting die men in Oost-Europa inslaat, verandert de politieke filosofie van de Europese macht ook misschien wel…

‘Dat lijkt mij ijdele hoop. Alles wat er op dit moment op Europees niveau wordt afgesproken, gaat richting een transferunie van noord naar zuid. Vlaanderen betaalt daarin zowel aan Wallonië, als aan Zuid-Europa. Ik twijfel eraan of de grote verandering wat betreft het beschermen van de sociale zekerheid wel uit Europa zelf zal komen. Men zal eerder de sociale zekerheid op Europees niveau uitbouwen en de belastingen verhogen, om dat te kunnen bekostigen.’

Schept de Europese geldcreatie – 750 miljard euro extra vorig jaar nog wegens de coronapandemie – stilletjesaan geen denkkader waarin men er überhaupt nooit meer naar streeft om begrotingen in evenwicht te voorzien?

‘De 6 miljard euro die België van de Europese Commissie krijgt van dat fonds, valt alleszins ook al terug tot 5,25 miljard euro. Dit omdat onze economie beter presteert dan voorzien.’

‘Het Corona-herstelfonds dat u aanhaalt, is een goed voorbeeld van hoe ook daar de Europese Commissie steeds meer macht naar zich toe trekt. Dankzij de coronacrisis vond de Europese Centrale Bank een reden om rechtstreeks en in naam van de lidstaten, schulden aan te gaan. Schulden zijn nu echt gemeenschappelijke Europese schulden. Daardoor kunnen de slechtst presterende lidstaten aanspraak maken op meer geld de komende jaren, terwijl de beter presterende steeds meer zullen moeten bijdragen.’

Duurzame transitie

‘Dat extra Europese geld moet dienen om de ‘digitale’ en ‘duurzame’ transitie te maken. Technocratisch bestuur dus, in plaats van democratisch. De Vlaamse burger wil echter een betaalbare energiefactuur, in de eerste plaats. Eigenlijk is wat er nu gebeurt, ideaal voor ons. Als men binnenkort moet beslissen om de kerncentrales definitief te sluiten, zal duidelijk worden dat dit de energiefactuur zal doen stijgen. Dat terwijl Frankrijk is blijven investeren in kernenergie, en die investering nu loont, omdat men er minder afhankelijk is van gas. Het probleem wordt nu wel erg duidelijk.’

‘Het is kiezen voor de regering, óf betaalbare energie, óf de kerncentrales sluiten. Want beide opties vallen niet te combineren. Dat er nu problemen zijn met de stijgende energieprijzen ervan, drukt de burger met de neus op de feiten. We moeten nu een leefbare keuze maken om onze energie betaalbaar te houden. De mensen weten heus wel dat kernenergie betaalbaar en betrouwbaar is. Het groene beleid wordt nu geconfronteerd met de harde realiteit. En dat is goed.’

[ARForms id=103]

Christophe Degreef