fbpx


Binnenland

Yves Borms doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke berichtgeving over Aalsters bestuursakkoord

Standpunt 

“En daar staan toch opmerkelijke zaken in. Zo wil men op één locatie een vreemdelingenloket installeren, waar de politie voor de beveiliging moet zorgen.”     (VRT-journalist Yves Borms, Journaal 24 april 2013)

 Wat zou hier zo “opmerkelijk” aan zijn? Het vreemdelingenloket kan het niet zijn, want dat bestaat ook in andere steden zoals Antwerpen en Mechelen. De journalist weet dit. Zelfs wanneer hij de mediahetze over de retributie bij het Antwerpse vreemdelingenloket gemist zou hebben, staat in het Aalsters bestuursakkoord een expliciete verwijzing naar Mechelen, met name in één en dezelfde zin waarin het vreemdelingenloket wordt aangekondigd. Hij kan dus het ene niet gelezen hebben en het andere gemist.

Moet de politie voor ‘de beveiliging’ zorgen bij het Aalsterse vreemdelingenloket? Dat staat dan toch nergens in het bestuursakkoord. Er staat alleen dat onderzocht zal worden of het efficiënt kan zijn wanneer ‘een vertegenwoordiger van de politie’ deel zou uitmaken van het team deskundigen bij het vreemdelingenloket.

Dat je bijna iedereen verdacht maakt, elke niet-Belg die zich naar de Burgerlijke Stand begeeft een aparte behandeling geeft, die verdacht maakt door daar een politieman bij te zetten, dat maakt ons inderdaad zeer koud, dat is niet het warme Aalst waar men zo reclame voor maakt.” (Verontruste Aalstenaar Filip Den Bodt)

 Vreemde interpretatie van de heer Den Bodt. In het bestuursakkoord staat immers ook te lezen dat er één loket komt voor alles wat met gezinszaken te maken heeft en één loket voor alles wat betrekking heeft op KMO’s. Worden ouders en bedrijfsleider ook ‘verdacht gemaakt’ door het nieuwe Aalsterse bestuur? Men zou een apart loket met een specifieke behandeling niet gewoon betere dienstverlening kunnen noemen.

“Het lijkt akelig, dat daar een agent moet zijn.” (Borms)

 ‘Vertegenwoordiger van de politie’, als we het bestuursakkoord lezen. Maar waarom zouden we het bestuursakkoord lezen? 

“Maar er staan in het bestuursakkoord nog zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. Voor een sociale woning moeten de echte Aalstenaars voorrang krijgen. En vreemdelingen moeten Nederlands leren om een sociale woning te krijgen.” (Borms)

 Dit doet inderdaad de wenkbrauwen fronsen. Vooral dan omdat het zo ver afstaat van wat in het bestuursakkoord staat. Nergens is sprake van ‘echte Aalstenaars’. Er is een verwijzing naar “Wonen in eigen streek”, een officieel Vlaams decreet. Aalst wil initiatieven ondernemen om door de Vlaamse overheid toegevoegd te worden aan de lijst van gemeentes die “Wonen in eigen streek” mogen toepassen.  Wat sociale woningen betreft, wordt enkel aangestipt dat het nieuwe bestuur van kandidaat-huurders wil vragen om zich bereid te tonen Nederlands te leren. Ook zeer onechte Aalstenaars, die enkel bereid zouden zijn om zich in te schrijven voor een taalcursus, komen dus in aanmerking voor een sociale woning.

Dit soort slordige berichtgeving dat uitsluitend steunt op de interpretatie van de tegenstanders van de Aalsterse coalitie kan maar moeilijk door de beugel. Vooral niet wanneer het integrale Aalsterse bestuursakkoord ondertussen online staat, waar het door iedereen kan gelezen worden. Doorbraak keek verder dan de VRT, en selecteerde voor u deze extracten, zodat iedereen zelf kan oordelen (hier klikken).

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Karin Dedecker