Actualiteit

Yves Pernet: Generatiekloof binnen de VVB wordt zeer zichtbaar

Op dinsdag 15 november kiest de algemene vergadering van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) een nieuwe voorzitter. De huidige, Bart De Valck, is opnieuw kandidaat. Bijna ongezien in de geschiedenis van de VVB is dat er ook een tegenkandidaat meedoet: Yves Pernet (31). Graag had Doorbraak een dubbelinterview gehad met beide kandidaten, maar De Valck wilde hier niet aan meewerken. Dan maar een onderhoud met Pernet alleen. Zijn eerste lidmaatschapskaart ooit was een van de VVB én hij heeft nog les gekregen van Peter De Roover. Tijdens zijn studententijd was Pernet actief bij de NSV (Nationalistische Studentenvereniging). De informaticus van beroep is momenteel voorzitter van VVB-Antwerpen, iets wat hij graag zou willen combineren met het nationaal voorzitterschap.

Pernet stelde zich kandidaat omdat hij naar eigen zeggen gevraagd werd. ‘Zowel binnen VVB-afdelingen, ook buiten Antwerpen, als buiten de Vlaamse Beweging’, licht hij toe. ‘Wie me aanmoedigde deed dat niet uit onvrede met Bart De Valck, maar stelde een verjonging voorop. Kijkend naar VVB-Antwerpen, denk ik dat ik mezelf toch al bewezen heb. We haalden geregeld de media (laatst nog met de gespreksavond met Peter De Roover, S.C.) en de gemiddelde leeftijd van onze Antwerpse afdeling is sterk gedaald. De niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging is overigens demografisch problematisch aan het worden. Ik wil mij daarom inzetten voor een geleidelijke verjonging.’

De kandidaat-voorzitter benadrukt zijn open houding. ‘Bij mijn maandelijkse vergadering in Antwerpen zitten mensen, waaronder twee leden van Vlinks, met verschillende meningen en blijven we positief en constructief.’ Tijdens dit interview blijft Pernet vooral ter zake, antwoordt hij bondig en zegt hij niet meer dan wat hij kan/mag/wil zeggen.

Doorbraak: Bent u als kandidaat een outsider?

Pernet: ‘De Vlaamse Beweging zit vol outsiders. De Vlaamse Beweging is zeer breed. Ik ken overtuigde communisten en mensen met een rechtse houding. Ik ken katholieken, heidenen, atheïsten … Wie is dan de outsider? Ik ben ook geen nieuweling binnen de VVB. Betogingen en marsen, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik zou me dus zeker geen outsider noemen.’

Volgens het huidige bestuur bent u vrij onbekend.

‘Ik ben er zeker van dat toen ik mijn kandidatuur bekendmaakte, iedereen eens zou horen in zijn netwerk wie Yves Pernet precies is. Uiteraard heb ik mijn huiswerk ook gemaakt, ik heb aan mensen gevraagd wie ze zoal kennen binnen de VVB. Het opvallende is dat ik opvang dat sommigen mij inderdaad niet kennen, nochtans ben ik voorzitter van VVB-Antwerpen. Zelf heb ik vaak gehoord dat vele jonge mensen vaak niemand echt kennen van de VVB, terwijl ik toch kan zeggen dat ik een heel breed netwerk heb onder jonge nationalisten. Het is eigenlijk zeer problematisch dat onze netwerken heel weinig raakvlakken hebben en dat er een generatiekloof ontstaat die zeer zichtbaar wordt. Daar ben ik van geschrokken. Alleen al daarom is zo’n tweede kandidatuur nuttig.’

Het gebeurt ook zelden dat er bij de VVB-voorzittersverkiezingen een tegenkandidaat is. Bent u in die zin geen outsider?

‘Nee. Maar nogmaals: wat is volgens u een outsider?’

Een buitenbeentje.

‘Ik ben gewoon een product van mijn generatie en die verschilt enorm van de vorige generatie door één manier: het internet. Ik kan onmiddellijk met mensen van mijn generatie communiceren. Een smartphone is het pamflet van onze generatie. Snel informatie uitwisselen en een groot netwerk beheren is voor mijn generatie evidenter.’

Bent u de kandidaat van de jongeren?

‘Ik ben een kandidaat die pleit voor verjonging, maar ben niet voorgedragen door dé jongeren. Er is geen strijd tussen de jongeren en de rest. Ik wil vooral moderniseren, zoals de vorige generaties dat ook deden. Ik zal het zo zeggen: ik ben de kandidaat van het organische verloop.’

Wat vindt u van de evoluties binnen de VVB? Bert Schoofs is er directeur geworden, een nieuwe functie nota bene. Tegelijk is Jonas Naeyaert sinds een tijdje geen woordvoerder meer.

‘Ik vind het natuurlijk een spijtige zaak als zeer getalenteerde mensen vertrekken, maar ik heb ook geen uitgebreid zicht op die situatie. Moest ik er meer over weten, dan zou ik het natuurlijk niet zeggen.’

Bepaalt het uw kandidatuur?

‘Nee, want dan zou het uit rancune en persoonlijke tegenstellingen zijn.’

Het viel op in uw aankondiging van uw kandidatuur. U vermeldde uitdrukkelijk dat het niet uit rancune is. Binnen de VVB lijkt er dan wel vaker een personeelsprobleem te zijn geweest?

‘Nu lijkt de situatie mij stabiel. Ik heb alle vertrouwen in de medewerkers die er zijn.’

Stel dat u wordt verkozen: wat zijn uw plannen?

‘Een geleidelijke verjonging doorvoeren. Ik wil werken met schaduwjongeren, om het zo te zeggen. Sommigen kunnen, op vrijwillige basis, in hun functie jongeren op touw nemen en hen coachen. Dan heb ik het over jonge mensen die pas uit hun studententijd gegroeid zijn. Na twee jaar zouden zij die functie dan kunnen overnemen. Zo zal het geen harde schok zijn. De VVB is tenslotte geen studentenvereniging of kaartersclub. Het is ook heel belangrijk een nieuwe lichting aan te vullen met mensen met zoveel meer ervaring en die zoveel meer al gegeven hebben.’

U sprak net ook over nieuwe communicatiemiddelen. Inspireert Catalonië u op dat vlak?

‘Catalonië is heel interessant. Vlaanderen kijkt ernaar, maar leert er weinig uit. Dat is geen kritiek op de VVB, maar heb ik in het algemeen gemerkt. Catalonië is ook bezig met een ideologisch project. Daar is dat natuurlijk heel links. Bij ons vind ik initiatieven als Vlinks zeer goed. Ze komen heel fris over en beseffen dat ze een minderheidsgroepering zijn, ze zijn ook actief buiten de Vlaamse Beweging. De Catalanen hebben dat ook gedaan. De Vlaamse Beweging zou een profiel moeten aannemen dat meer aansluit bij de politieke realiteit in Vlaanderen, dat heus niet op alle vlakken super rechts en conservatief is. We zouden er geen schrik voor mogen hebben om ook mensen af te stoten. Kijk maar naar de Catalaanse beweging die tegelijk heel inclusief is.’

Moet de VVB dan met meer ideologische argumenten uit de verf komen?

‘Niet met ideologische, maar met aangepaste argumenten.’

Wat is het verschil?

(denkt even na) ‘Meer dan een Fransman, ik zal niet zeggen een Waal, wil de Vlaming minder staat. Een staat moet zich niet moeien met alles, met dat uitgangspunt heeft N-VA trouwens de verkiezingen gewonnen. Het kan geen kwaad dat de VVB dat ook eens aanhaalt. We willen een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat houdt wel in dat er een efficiëntere staat moet komen met minder bureaucratie. De Vlaamse overheid slaagt daar momenteel niet in. Als VVB mogen we eens kritisch zijn en zeggen: wat we zelf doen moeten we beter doen.’

Wat heeft u te winnen met kritiek op de Vlaamse overheid? Bewijst u dan net niet dat Vlaanderen België in het klein is?

‘Ik wil constructieve kritiek geven. We moeten geen beweging zijn die zegt: Vlaanderen onafhankelijk en dan is alles opgelost. Het geeft vooral geloofwaardigheid. Als morgen een Vlaamse regering gevormd wordt, vind ik het logisch dat wij net als culturele verenigingen in positie moeten komen om onze eisen op tafel te kunnen leggen.’

U kan ook de kosten van het Belgische systeem benadrukken.

‘Of soevereiniteit. Wat willen we allemaal aan Europa geven? Ik denk dat de VVB vooral met een plan B moet werken. Plan A is Vlaamse onafhankelijkheid. Plan B is hoe we België staande kunnen houden mét onze eisen: de faciliteitengemeenten vervlaamsen, ook de vroeger naar Wallonië overdragen faciliteitengemeenten. En waarom niet dreigen met de macht over te nemen? Of een federale regering met bij wijze van spreken een louter Waalse scheidsrechter voor Vlaamse stammentwisten? Ik sluit ook niet uit dat het Franstalige meerderheden kunnen zijn. Maar de prijs zal een constant conflictmodel zijn dat nooit zal kunnen uitgevochten worden omdat er grendels zijn.’

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]