Cultuur
Paralipomena
Paralipomena
Pol Hoste

Zie ginds komt de stoomboot

als besluit uit de belachelijke discussies over Sinterklaas en Zwarte Piet
Sinterklaas in Antwerpen (hij was toen nog een paar jaar jonger)

Let op bij het zingen voor Sinterklaas, u beledigt voor u het weet.

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…
Het woord ‘zie’ kan als uiterst kwetsend worden ervaren door visueel gehandicapten, al zullen die dit waarschijnlijk niet lezen, en dient dus vervangen te worden door ‘ervaar’ of iets dergelijks. Daarnaast is het onacceptabel voor de Catalanen om het over Spanje te hebben, dus daar moet een oplossing voor worden gezocht. Net als voor het fenomeen ‘stoomboot’, want iedereen weet dat deze zeer milieubelastend zijn.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan…
Het ‘hij’ van de stoomboot is onmiskenbaar genderspecifiek en dient vervangen te worden. De milieuonvriendelijke boot moest toch al weg, wellicht vervangen door het milieuvriendelijke en genderneutrale ‘voertuig’…. ‘Sint-Nicolaas’ is een uiting van christelijke traditie en bijgevolg ongewenst.
Hoe huppelt het paardje het dek op en neer…
Dieren horen in de vrije natuur en zijn er niet om trucjes te doen (‘huppelen’) en al helemaal niet op eerdergenoemde boot. Een exces dat men vroeger ook wel zag in dierentuinen en circussen. Past niet meer in 2017. Helaas.
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer…
Mag in principe nog wel, al suggereert het een continu wisselende windrichting. Milieueffect of veroorzaakt door de vervuilende gassen van de stoomboot? Hier dient een milieueffectrapportage gemaakt te worden. Tot de gevolgen bekend worden, voorlopig geen wimpels. Ook omdat de niet nader genoemde kleur van de wimpels weleens voor verkeerde beeldvorming zou kunnen zorgen.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe…
‘Knecht’ is denigrerend, weinig respectvol voor minder of lager opgeleiden en suggereert een arbeidsongelijkheid die onacceptabel is. Het zogenaamde ‘lachen’, zonder humoristische context, kan als een teken van mindere intelligentie worden uitgelegd. Het zogenaamde ‘roepen’ is door slechthorenden niet of nauwelijks mee te krijgen en hierdoor onnodig kwetsend en dient vervangen te worden door een passend alternatief.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe…
Door ‘zoet’ aan ‘lekkers’ te koppelen ontstaat een onjuist beeld. Het is juist zoetigheid (lees ‘suikers’) dat voor obesitas en hart- en vaatziekten zorgt. Door uitgerekend het woord ‘zoet’ te verwarren met ‘lief’ of ‘braaf’ ontstaat een verkeerd beeld. Voorstel: A. Wie zoet eet, krijgt obesitas (waarschuwend), of B. Wie braaf is, krijgt een wortel (beloning). Eerder werd ‘snoeptomaatje’ voorgesteld maar de koppeling tussen snoep (slecht) en tomaat (goed) is ongewenst.
Oh lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij…
Absoluut uitgesloten. De koppeling van een katholieke heilige en het woord ‘komen’ roept bijzonder ongemakkelijke beelden op van seksueel misbruik in de breedste zin des woords en is daarom een ‘no go’.
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij…
Het woord ‘huisje’ doet onrecht aan mensen die zich geen huis kunnen veroorloven, waaronder veel alleenstaande moeders die noodgedwongen in een flat of appartement wonen. ‘Ons huisje’ is in deze context (vaak) onbewust bedoeld als eigen bezit. Onnodig grievend voor huurders of niet-huizenbezitters.

Tot zover het super politiek-correcte anti-Sinterklaas en anti-Zwarte Pietencollectief!

Pol Hoste

Pol Hoste schreef een tiental romans en kortverhalen. Hij is ook theaterschrijver, recensent, essayist en dichter.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans