Auteurs

Kernredactie

Pieter Bauwens, Sander Carollo, Karl Drabbe, Harry De Paepe, Dirk Rochtus, Jean-Pierre Rondas en Marc Vanfraechem

Medewerkers

Ludo Abicht, Karel Antonissen, Jan Becaus, Christophe Bostyn, Lieve Van den Broeck, Chris Ceustermans, Jacques Claes, Klaas Cobbaut, Karin Dedecker, Karlijn Deene, Frederik Dekeyser, Vincent De Roeck, Herman Deweerdt, Tom De Wilde, John Dewit, Karl Drabbe, Gaston Durnez, Colette Eerdekens, Koenraad Elst, Jules Gheude, Jan Ghysels, Mark Grammens, Henk Jurgens, Dirk Laeremans, Theo Lansloot, Dominique Laridon, Guido Lauwaert, Bart Maddens, Philip Maes, Herman Matthijs, Paul Muys, Guido Naets, David Neyskens, Raf Praet, Philip Roose, Matthias E. Storme, Miel Swillens, Marcel ’t Kint, Luc Olyslager, Tex Van berlaer, Luc Van Braekel, Katleen Van den Heuvel, Joren Vermeersch, Pieter-Jan Verstraete, Daniël Walraeve, Katrien Wolfs en Erwin Vanmol

Vaste Columnisten

Ludo Abicht, Boudewijn Bouckaert, Michiel Doomst, Chris Janssens, Marius Meremans, Björn Rzoska, Johan Sanctorum, Hendrik Vuye & Veerle Wouters

Auteurs

Doorbraak laat graag een breed scala aan stemmen en meningen aan bod. Een paar van onze regelmatige auteurs vindt u alvast hieronder. Heeft u ook een vlotte pen, kennis van zake van uw onderwerp en een aanstekelijk enthousiasme? Neem dan vandaag nog contact met ons op [email protected].

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak, hij schrijft over communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en het Vaticaan.Doorbraak redactie

De redactieploeg van Doorbraak bestaat uit een grote groep redacteuren. Standpunten en andere artikelen kunnen verschijnen als “De Redactie”. Uiteraard betekent dit niet dat al onze redacteuren per definitie aan deze standpunten gebonden zijn.Dirk Rochtus

Dirk Rochtus (1961) is hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de KU Leuven/Campus Antwerpen. Hij is voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Zijn onderzoek gaat vooral over Duitsland, Turkije, en vraagstukken van nationalisme.Harry De Paepe

Harry De Paepe (1981) is onze huisanglofiel. Hij volgt de Britse politiek op de voet en publiceert hier (en op een ander) regelmatig over. In het dagelijks leven is hij leraar geschiedenis.Karl Drabbe

Karl Drabbe is uitgever non-fictie bij Vrijdag en van Doorbraak Boeken. Hij is historicus en wereldreiziger en werkt al sinds 1993 mee aan Doorbraak.Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.Johan Sanctorum

Johan Sanctorum (1954) is filosoof, publicist, blogger en Doorbraak-columnist.

www.visionair-belgie.beMarc Vanfraechem

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger http://victacausa.blogspot.com sinds 2003. Hij schrijft het liefst, en dus meestal, artikels met daarin verwerkt vertaalde citaten van oude auteurs, die hem plots heel actueel lijken.Theo Lansloot

Theo Lansloot is licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Theo is ambassadeur op rust en thans publicist bij verschillende media. Door zijn professionele achtergrond is hij welbeslagen inzake diplomatie en internationale politiek. Ook volgt Theo de verhoudingen tussen Nederland en Vlaanderen op de voet.Daniël Walraeve

Daniël Walraeve (1988)  is het pseudoniem van een brave historicus die eigenlijk maar één onhebbelijk trekje heeft: hij is een onverbeterlijke consument van traditionele media. Elke dag leest hij zowat alle kranten en elke dag wordt hij dan weer vreselijk boos om een of ander editoriaal of ander naïef opiniestuk. Hij kan er zelf echt niets aan doen, tenzij er af en toe een stukje over plegen voor Doorbraak. Stokpaardjes zijn ideologie, identiteit en samenleven. 
Bart Maddens

Bart Maddens (1963) is germanist en politieke wetenschapper. Als student was hij actief in het KVHV van Leuven en in de Volksunie-Jongeren. In de jaren 1990 was hij lid en bestuurder van het IJzerbedevaartcomité. Vandaag publiceert hij regelmatig opiniestukken over de Vlaamse Beweging en de staatshervorming. Hij is auteur van onder meer ‘Omfloerst separatisme. Van de vijf resoluties tot de Maddens-strategie’. Jean-Pierre Rondas

Jean-Pierre Rondas was tot 2011 radiomaker bij Klara (VRT) met de interviewprogramma’s Wereldbeeld en Rondas. Publiceerde ‘Rondas’ Wereldbeeldenboek’ (2006). Als stichtend lid van de Gravensteengroep redigeerde hij ‘Land op de tweesprong. Manifesten ter ontgrendeling van Vlaanderen’ (2012). In 2014 verscheen ‘De hulpelozen van de macht’.Christophe Bostyn

Christophe Bostyn studeerde politieke wetenschappen aan de UGent en is Spanje- en Cataloniëkenner. Hij werkt in Barcelona als stafmedewerker internationale relaties en heeft een passie voor taal.Guido Lauwaert

Guido Lauwaert (1945) is organisator, regisseur, acteur, auteur, columnist, recensent voor o.a. Het Laatste Nieuws, NRC Handelsblad, Het Parool, VPRO-radio, Knack en Doorbraak. Hij richtte de Poëziewinkel op (later Poëziecentrum) en heeft een grote liefde voor Willem Elsschot en Paul van Ostaijen.Frank Thevissen

Frank Thevissen (1962) is doctor in de communicatiewetenschappen en was tot 2008 als hoofddocent strategische communicatie verbonden aan de VUB. Hij is de ontwikkelaar van De Stemmenkampioen en publiceerde o.a. ‘Media en journalistiek in Vlaanderen: kritisch doorgelicht’, ‘De vierde onmacht: journalisten, politici en critici over media en journalistiek’ en ‘Het is maar een peiling’.Hendrik Vuye

Hendrik Vuye (1962) studeerde rechten, criminologie en filosofie aan de KU Leuven en is hoogleraar Staatsrecht en Rechten van de Mens aan de Universiteit Namen. Eerder was hij verbonden aan Antwerpen en UHasselt. Hij is V-Kamerlid voor de V&W-fractie.Henk Jurgens

De Nederlandse publicist Henk Jurgens (1942) is politicoloog (UvA). Hij schrijft regelmatig in Doorbraak over Nederland en de Nederlandse politiek.Chris Ceustermans

Chris Ceustermans is een jonge veertiger die ooit van zijn pen leefde als journalist bij onder meer De Morgen. Na andere wegen te hebben verkend keerde hij terug naar zijn oude liefde: de literatuur. Maar op Doorbraak pleegt hij nog vaak een stuk, vooral over de multiculturele samenleving.Katleen Van den Heuvel

Katleen Van den Heuvel (1972) is historica en filosofe en hoewel ze journalistiek studeerde geeft ze geschiedenis in het secundair onderwijs. Ze schrijft over geschiedenis, Europa, Verenigde Staten en media.Sander Roelandt

Sander Roelandt 1989) is medewerker van de N-VA in het Europees Parlement. Hij volgt er de dossiers uit de commissie Economische en Monetaire Zaken opFrans Crols

Frans Crols was hoofdredacteur en directeur van Trends en is nu redacteur van ’t Pallieterke.Klaas Cobbaut

Klaas Cobbaut (1979) is ambtenaar. Hij heeft weleens gehoord dat zijn thuisstad Aalst niet de mooiste plek ter wereld is, maar dat doet hij af als laster van jaloerse kwatongen. Vanuit zijn ajuinenstad overschouwt hij lokale en vaderlandse politiek.Tex Van berlaer

Tex Van berlaer is freelance journalist voor o.a. Knack, Mondiaal nieuws en Periodista político.Tom Garcia

Tom Garcia (1967) is zelfstandig reclameman met grote interesse voor migratie, integratie en gemeenschapsvorming. Hij is bezieler en kernlid van Vlinks.Jules Gheude

Jules Gheude (1946) is oud-medewerker en biograaf van François Perin. Hij publiceerde meerdere essays over de Belgische communautaire kwestie. In 2009 was hij voorzitter van de Staten-Generaal van Wallonië, een burgerinitiatief om de Waalse geesten van het post-Belgische tijdperk bewust te maken. Sinds 2010 bezielt hij de Gewif (Groupe d’Etudes pour la Wallonie intégrée à la France). Van 1982 tot 2011 was hij directeur aan Wallonie-Bruxelles International (WBI).Dominique Laridon

Dominique Laridon (1978) zat eerst gewoon op Twitter, maar 140 tekens bleken toch iets te beperkt. Je hebt dan ook wat meer woorden nodig als je kanttekeningen wil plaatsen bij het publieke debat, licht wil laten schijnen op de manoeuvres binnen de binnenlandse politiek of uitgebreid wil treuren om de ondergang van het Avondland. Dominique heeft ergens in een lade een diploma politieke wetenschappen liggen, maar dat hoeft u niet ter sprake te brengen – het ligt gevoelig. Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Veerle Wouters & Hendrik Vuye zijn onafhankelijke V-Kamerleden (fractie Vuye&Wouters) en auteurs van ‘De maat van de monarchie. Macht en middelen van het Belgische koningshuis’ (2016) en ‘Sleutels tot ontgrendeling. Uitdagingen aan de Vlaamse meerderheid’ (2017).David Neyskens

David Neyskens is bestuurder bij de liberale denktank Libera! Hij analyseert voor Doorbraak de politiek in de Verenigde Staten.Ludo Abicht

Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke en Germaanse filologie en filosofie. Doceerde literatuur en filosofie in Canada, de VS, aan UGent, UAntwerpen en P.A.R.T.S. (Brussel). Publiceerde over ethiek, jodendom, het Palestijnse vraagstuk, de Bijbel, nationalisme en interculturaliteit. Ecotoop: de dissidente minderheid (marxist in de Vlaamse Beweging, flamingant binnen radicaal links, Bijbellezer binnen de vrijzinnigheid, Hegeliaan binnen een postmodernistisch paradigma, irritant niet-politiek correct). Resultaat: tegelijkertijd een eeuwige loser én een militant verdediger van de hoop.Jan Becaus

Jan Because (1948) is een voormalig journalist en nieuwsanker van VRT. Sinds 2014 is hij gecoöpteerd senator voor N-VA.Koenraad Elst

Koenraad Elst (1959) is orientalist. Hij werkte als politiek journalist bij diverse Vlaamse en Indiase media, van Trends en Punt tot The Pioneer en Pragyata Magazine, en als assistant buitenlandbeleid in de Belgische senaat. Zijn eigenlijke roeping vindt men echter in de tientallen onderzoekspapers en een dertigtal boeken, vooral over de belangrijkste hangijzers in de antieke en hedendaagse feiten- en ideeëngeschiedenis van India, en verder over faits divers als de islam.Evert van Wijk

Evert van Wijk (1954) is CEO van https://www.mediatrainingbenelux.nl en https://www.mediatraining.be . Hij woont en werkt afwisselend in België, Nederland en Ierland. Hij is auteur van diverse boeken over cultuurverschillen België-Nederland. Hij houdt daarover ook een blog bij op https://cultuurverschillenbelgienederland.nlMatthias Storme

Matthias Storme liep school aan het Sint-Barbaracollege in Gent (Grieks-Latijnse) en studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen, Leuven, Yale, Hamburg en Bologna. Als student was hij actief in o.a. het KVHV, nadien in onder meer het VVA en ANV en voorzitter van het Overkegcenrum van Vlaamse verenigingen (1996-2000). Professioneel is hij hoofdzakelijk hoogleraar rechten aan de KU Leuven en daarnaast advocaat in Gent. Hij publiceert in Doorbraak sedert begin 1999.Chris Janssens

Chris Janssens werd geboren in het jaar van het Egmontpact dat leidde tot de stichting van het Vlaams Blok. Sinds 2009 zetelt hij in het Vlaams Parlement, waar hij momenteel de Vlaams Belang-fractie voorzit. Hij is tevens partijbestuurslid van het Vlaams Belang en fractieleider in de Genkse gemeenteraad.Paul Muys

Paul Muys is Antwerpenaar, Germanist, oud-leraar, oud TV-journalist, oud communicatieman: heel oud kortom. Schrijft op Doorbraak over Frankrijk en Franstalig België en besnuffelt en beoordeelt af en toe een boek.Jan Jacobs

Jan Jacobs is journalist, generalist en serieel ondernemer. Kortom ‘Jack of all trades, master of none’. Bezeten om alles te weten over klimaat- en energiepolitiek, omdat dit het belangrijkste politiek feit van de voorbije 15 jaar is en dat voor de volgende generaties welvaart bepalend zal blijken.Peter Reekmans

Peter Reekmans (1975) is burgemeester van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter LDD en gewezen volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.Lukas De Vos

Lukas De Vos (1949) is senior journalist (VRT, knack.be), docent, essayist. Recente boeken: ‘Land! Land!'(2011); ‘Heen’ (2012); ‘Ivo Michiels Poortwachter Woordwachter’ (2013); ‘Met Thrillend Oog’ (2016); ‘Apache, Niet Zomaar een Indianenverhaal’ (2017). Europakenner, Aziëdeskundige, filmspecialist (Snapshots VVF). In voorbereiding: ‘De Duitse Strop’ (2018).Raf Praet

Raf Praet (1989) studeerde klassieken aan de universiteit van Gent. Na twee jaar als onderzoeksmedewerker in de byzantinistiek aan deze universiteit, voltooide hij zijn doctoraatsstudies in de oude geschiedenis aan de universiteiten van Groningen en Gent. Vanaf het najaar van 2017 is hij werkzaam als directeur van VOS Vlaamse Vredesvereniging. Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert (1947) is emeritus hoogleraar rechten en ‘law and economics’ aan de Ugent. Hij was Vlaams Parlementslid voor LDD en voorzitter van de klassiek-liberale club Nova Civitas en van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Vandaag is hij voorzitter van de klassiek-liberale denktank Libera!Marcel 't Kint

Marcel ’t Kint (1947) observeert het dorpsleven en de wereld om hem heen. Hij beoefende twaalf stielen en beging evenveel ongelukken. Nu zet hij zich in voor Doorbraak.Sid Lukkassen

Sid Lukkassen (1987) is cursusleider en raadslid voor VVD in Duiven. Hij publiceerde ‘Avondland en identiteit’ en ‘Democratie en media’.Herman Matthijs

Herman Matthijs doceert publieke en openbare financiën aan de UGent en de VUB. Hij volgt o.m. overheidsadministratie en -begrotingen op, maar evenzeer de politiek van de VS.Jan Van De Casteele

Jan Van de Casteele is historicus. Hij was journalist bij De Standaard/Het Nieuwsblad en hoofdredacteur van Doorbraak van 2003 tot 2012.Philippe Clerick

Philippe Clerick (1955) studeerde romanistiek en germanistiek en is leraar Nederlands. Politiek ongebonden na een extreemlinkse jeugd. Hij houdt een Clericks weblog bij van wat hem te binnen valt over Karl Marx, Tussy Marx en Groucho Marx. En al de rest.John De Wit

John De Wit was journalist van Gazet van Antwerpen, waar hij vooral Justitie volgde.Lawrence Urbain

Lawrence Urbain (°1990) werkt als economisch adviseur. Hij is Ma.Sc. Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). In het voorjaar van 2017 publiceerde hij ‘De Chrono-Crisis’, een boek over 10 jaar economische malaise.Gaston Durnez

Gaston Durnez (1928) is dichter, proza- en cursiefjesschrijver en journalist. Hij was heel zijn professionele leven verbonden aan de krant De Standaard, waarvan hij de tweedelige geschiedenis schreef, naast tientallen andere boeken. Tevens is hij oud-redacteur van Ons Erfdeel.Philip Roose

Philip Roose (1979) studeerde geschiedenis in Leuven en Granada en marketing en management in Parma. Hij woont en werkt in Catania (Sicilië) en exporteert Italiaanse wijnen.Jan Ghysels

Jan Ghysesl (1961) is als jurist o.a. gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht. Hij is tevens gastprofessor notarieel bestuursrecht aan de VUB en lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.Marius Meremans

Marius Meremans (1967) is woonachtig in Dendermonde, gehuwd en vader van drie zonen. Hij is regent Frans-geschiedenis-Latijn-Engels. Momenteel is hij gemeenteraadslid in Dendermonde en Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams Parlement focust hij zich op de thema’s cultuur en binnenlandse zaken.Katrien Wolfs

Katrien Wolfs (1976) is het pseudoniem van een historica, docente geschiedenis, militant atheïste en femme fatale, niet noodzakelijk in die volgorde.Guido Naets

Guido Naets (1934) was zijn hele beroepsleven bezig met de Europese eenmaking. Van begin jaren 60 tot begin jaren 80 maakte hij in heel Europa naam als Europaverslaggever, in Vlaanderen vooral voor radio en televisie. Het Europees Parlement trok hem na de eerste verkiezingen aan als perschef wat hij 15 jaar bleef. De laatste twee decennia  schrijft en spreekt  hij over diverse Europese en andere thema’s.Edi Clijsters

Edi Clijsters is doctor in de politieke wetenschappen, oud-adjunct-hoofdredacteur van De Morgen en vertegenwoordigde de Vlaamse regering in Berlijn. Hij is kernlid van Vlinks en medewerker van het maandblad Meervoud.Pinar Akbas

Pinar Akbas (1980) uit Hasselt is verpleegkundige in de revalidatie. Vlaamse Turkse met een mening over integratie, participatie, gelijke kansen en gender.Wim Van Rooy

Wim van Rooy (1947) is publicist en essayist. Hij is licentiaat Letteren en Wijsbegeerte afdeling Germaanse Filologie en licentiaat Zweedse Taal- en Letterkunde (RUGent, 1971) – bijkomende specialisatie: godsdienstwetenschap. Hij is auteur van o.a. ‘De malaise van de multiculturaliteit’ en ‘Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam’.Lieve Van den Broeck

Lieve Van den Broeck (1970) is freelance bedrijfsjuriste met een fascinatie voor migratie en inburgering.
Joren Vermeersch

Joren Vermeersch (1981) is master in de rechten (UGent), met postmasters in International and European law (Universiteiten Coimbra, Wroclaw en Vilnius), en master in de geschiedenis (UGent). Vandaag werkt hij als speechwriter/communicatie-adviseur op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar zijn stukken voor Doorbraak schrijft hij louter in eigen naam. Daarin tracht hij actuele onderwerpen te analyseren vanuit een historisch kader.Ignace Vandewalle

Ignace Vandewalle (1966) was kabinetsmedewerker van minister Marc Verwilghen en staatssecretaris Vincent Van Quickenborne, parlementair medewerker van Boudewijn Bouckaert en Jean-Marie Dedecker. Sinds 2014 is hij zaakvoerder van het onafhankelijk politiek adviesbureau BFELT.Dirk Laeremans

Dirk Laeremans (1968) werkt al sinds 1997 mee aan Doorbraak. Als bedrijfsleider liggen zijn interesses vooral in internationale economie en economische vraagstukken. Hij werkt vandaag als zelfstandige in de vastgoedsector.Björn Rzoska

Bjorn Rzoska (1973) is historicus, fractievoorzitter voor Groen in de gemeenteraad van Lokeren en fractievoorzitter voor Groen in het Vlaams Parlement.Eric C. Hendriks

Eric C. Hendriks (1985) is een Nederlandse socioloog verbonden aan de universiteit van Peking, China. Hij werkt aan een boek over de politieke verschillen tussen de westerse democratieën en China.Karel Anthonissen

Karel Anthonissen is gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) Gent. Hij schrijft maandelijks een column in Trends.Sander Loones

Sander Loones (1979) is EU-Parlementslid voor en ondervoorzitter van de N-VA. Hij is covoorzitter van Objectief V. Voorheen was hij hoofd van de studiedienst van de N-VA.Pieter De Wet

Pieter De Wet (1984) schrijft vooral over internationale thema’s en de relatie Vlaanderen-buitenland, iets wat ook zijn privéleven kenmerkt. De voorbije jaren wandelde hij van het Luxemburgplein over de Wetstraat naar het Martelaarsplein. Zijn andere dada’s zijn Japan, Zuidelijk Afrika en de verhoudingen tussen pers en politiek.Pieter Jan Verstraete

Pieter Jan Verstraete (1956) is bibliothecaris in Kortrijk maar wijdt zich al zijn hele leven aan de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging. Hij is de biograaf van o.a. Hendrik J. Elias, Odiel Spruytte, Reimond Tollenaere, Leo Vindevogel en tientallen militanten uit de Vlaamse Beweging. Momenteel werkt hij aan een monumentale biografie van Staf De Clercq.Mathias Danneels

Mathias Danneels (1956) heeft meer dan 35 jaar journalistiek op de teller staan. Is mede daardoor omnivoor geworden. Kan nog altijd niet zonder papieren bladen en kranten. Passie voor letteren, singer-songwriters en moderne kunst. Kijkt vaak hoopvol, soms bezorgd naar dit kantelende tijdsgewricht.Roger Scruton

is filosoof en publiceerde meer dan veertig boeken over filosofie, kunst en politiek. Zijn werken zijn wereldwijd vertaald. Hij is een Fellow bij de British Academy en een Fellow voor de Royal Society of Literature. Hij doceert in Engeland en Amerika en hij is een Senior Fellow bij de Ethics and Public Policy Center in Washington D.C. Op dit moment doceert hij filosofie aan de universiteit van Buckingham.​Jean-Marie Dedecker

Jean-Marie Dedecker is voorzitter van LDD en auteur van o.a. ‘Vrank en vrij’.Laurens Verrelst

Laurens Verrelst is filosoof en literatuurwetenschapper. Hij interesseert zich voor alles wat met gemeenschapsvorming en groepsidentiteit heeft te maken.Theodore Dalrymple

Theodore Dalrymple (1949) is het pseudoniem van een Britse arts en psychiater en een van de meest scherpzinnige en onnavolgbare cultuurcritici van onze tijd en van de politieke correctheid. Voor zijn boeken kreeg hij in 2011 de Prijs voor de Vrijheid.Joris Sterckx

Joris Sterckx (°1977) is sinds 2017 eindredacteur bij Doorbraak. Hij studeerde Taalkunde aan de VUB en Communicatie in Mechelen.Hilde Roosens

Hilde Roosens (1961) is juriste, woonde een decennium in Barcelona en is vandaag voorzitter van het Vlaams Komitee voor Brussel en ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.Door

Door hoort veel. Door ziet veel. Door komt dan ook overal. Toch heeft niemand hem Door.Erik D'hamers

Erik D’hamers is actief in de Vlaamse Volksbeweging, mede-oprichter van Vlinks en oud-journalist. Hij is een trotse Antwerpenaar met een gezonde & Vlaamse reflex, democraat en dus ook republikein, fervent fietser, hanteert graag de pen als wapen en is fan van Garry Kasparov.Koen Dillen

Koen Dillen (1964), studeerde in 1987 af als vertaler Frans-Duits en heeft een passie voor Frankrijk. Hij schreef onder pseudoniem opgemerkte biografieën over Nicolas Sarkozy en François Mitterrand en publiceerde, in samenwerking met Frank Vanhecke, Al bij al heb ik gelukkig geleefd’, het levensverhaal van wijlen Marie-Rose Morel.Joost Houtman

Joost Houtman (1976) groeide op aan de achterzijde van de Antwerpse Zoo. ’s Nachts werd hij gewekt door gebrul van leeuwen en tijgers en gekrijs van papegaaien. Het verknipte zijn geest voorgoed. Joost is een storyteller die leeft van pen en stem. Joost mag weten of Joosts werk als auteur, copywriter, ghostwriter, scenarist, presentator, interviewer en of zijn slogans, advertenties, artikels, interviews, scenario’s de moeite lonen.
Philip Maes

Philip Maes is jurist, actief in de vastgoedsector, en bestuurder van vzw Stem in ’t Kapittel, de uitgever van Doorbraak.Kristof Willekens

Kristof Willekens (1981) studeerde rechten in Leuven en Namen. Hij was juridisch en fiscaal adviseur bij UNIZO, waar hij nu ‘themadeskundige en belangenbehartiger’ is voor UNIZO Antwerpen. Hij is een aanhanger van de aanbodeconomie en ijvert voor een rationale benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij steeds aandacht wordt gegeven aan de verborgen kosten of opbrengstenErwin Vanmol

Erwin Vanmol (1967) is de huiscartoonist van Doorbraak. Als hij tenminste geen bier brouwt bij Vrijstaat Vanmol.Silke Rochtus

Master Filmstudies en Visuele Cultuur.Patrick Auwelaert

Patrick Auwelaert (1965) schrijft recensies, artikels en essays over literatuur, muziek, beeldende kunsten, film en grafische vormgeving.

Hij is redacteur van de tijdschriften Kunsttijdschrift Vlaanderen, Passage: Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur en Jazzmozaïek.Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans