JavaScript is required for this website to work.

Column

Naar Zwitserland en naar Frankrijk, waar – goddank – de Berry van George Sand achterlijk gebleven is, zodat de smerigheid van onze tijd er wegbleef.

Afas kondigt een collectieve arbeidsduurvermindering aan van 20% zonder loonverlies en zonder bijkomende aanwervingen. Dat roept vragen op.