JavaScript is required for this website to work.

Jan Denys

Volgt sinds 1983 de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Eerst op de KULeuven als wetenschappelijk medewerker later bij Randstad. Hij schrijft voor Doorbraak in eigen naam.

Afas kondigt een collectieve arbeidsduurvermindering aan van 20% zonder loonverlies en zonder bijkomende aanwervingen. Dat roept vragen op.

Een studie naar ‘de houding tegenover migratie’ heeft weinig zin. Arbeidsmigratie is bijvoorbeeld iets heel anders dan illegale migratie.

Het ziet er naar uit dat Vlaanderen een billijk systeem inzake activering van werkzoekenden op punt heeft gezet. Maar daarmee is de kous nog niet af.

België is het meest zieke land van de EU. Heel vreemd, want er is geen enkele indicatie dat we gemiddeld ongezonder zijn.