JavaScript is required for this website to work.

Reacties en commentaren

Reacties en commentaren

Voor de meeste artikels wil Doorbraak graag ruimte geven aan lezerscommentaren en -reacties. Dat verrijkt de inhoud en stimuleert het debat rond het artikel in kwestie. De ervaring leert dat duidelijke afspraken de kwaliteit verhogen en het voor iedereen prettiger maken. Daarom modereert Doorbraak actief de discussies en sluiten we ze na verloop van tijd af. Elke auteur van Doorbraak heeft ook het recht om storende commentaar te laten verwijderen onder zijn/haar artikel.

Het ophalen en lezen van commentaar vereist een active login op doorbraak.be.

Doorbraak verwijdert geen inhoudelijke commentaar en voert geen inhoudelijke censuur (behalve in het geval van wettelijke verplichting). We schrappen wel reacties die niet voldoen aan onderstaande vormvereisten. Een nette discussie maakt het voor iedereen aangenamer.

  • Anoniem of onder schuilnaam: U kan alleen reageren als u aangemeld bent bij Doorbraak. U kan in uw gebruikersprofiel een alias ingeven voor de reactie-sectie. Uw echte naam en e-mail zijn echter steeds gekend bij de redactie.
  • Scheldende commentaren: we verwijderen commentaren die scheldend of lasterlijk zijn. Het forum is bedoeld als discussieforum, niet als uitscheldplaats of klaagmuur.
  • Incorrecte feiten: We doen niet aan het extern checken van feiten, maar pertinent incorrecte feiten zien we absoluut niet graag en zullen verwijderd worden.
  • Niet ter zake doende commentaren: Commentaren die geen verband houden met het artikel in kwestie,  zijn voor niemand aangenaam en zullen verwijderd worden.
  • Taal- en spelfouten en de werking van Doorbraak: Onze (eind)redacteurs hebben helaas niet de tijd om alle commentaren te lezen en er eventueel op te reageren. Eventuele taal- en spelfouten, berichten over de werking van ons forum en reacties op de werking van Doorbraak horen we graag op [email protected][email protected] of [email protected], zodat we foutjes snel kunnen rechtzetten. We verwijderen dergelijke commentaren op het forum.
  • Reacties worden in het Nederlands gegeven. Bij het opnemen van anderstalige citaten is het leuk als u ook een vertaling meestuurt.
  • Links naar andere sites, of het invoegen van foto’s, artikelen, facebook of twitter reacties kunnen een meerwaarde zijn, maar we vragen dat ook die relevant zijn. Als u een link plaatst, getuigt het van respect voor de lezers als u die link ook kadert en de nodige achtergrond geeft.
  • Schreeuwerige reacties met ONGELOOFLIJK VEEL HOOFDLETTERS, overdreven veel vet, kleurtjes, uitroeptekens!!!!!???!! en dergelijke meer, horen thuis op de kleuterschool. Gebruik bij voorkeur cursief om bepaalde onderdelen en woorden te laten uitspringen.

Doorbraak zal lezers die zich echt niet kunnen houden aan een nette discussie tijdelijk of permanent de toegang ontzeggen.

Volgorde

De volgorde van commentaren is standaard ingesteld op “populairste eerst”. Commentaren die door anderen goed bevonden worden, zullen daardoor bovenaan verschijnen en nieuwe commentaren kunnen daardoor ergens in het midden of onderaan verschijnen. De lezer kan deze default volgorde aanpassen via “nieuwste eerst”.

Moderatie

Lezers die moeite hebben met bepaalde commentaren die niet volgens deze spelregels zijn, kunnen bij elk commentaar via “flagging” (rechtsboven elk commentaar) een reactie aanmerken als ongepast. Ze kunnen ons ook per email schrapping aanvragen op [email protected]. Doorbraak heeft het recht om mensen wier commentaar veelvuldig indruist tegen deze spelregels, te schrappen van deelname. We kunnen helaas niet op elk bericht reageren.

Doorbraak beoogt een vlot leesbare lezersrubriek met relevante commentaren die een toegevoegde waarde geven aan het artikel. De lezers zelf hebben daarin de voornaamste rol. Doorbraak heeft ruimte voor uitgesproken meningen – ook al zijn het de onze niet – zolang zij gefundeerd zijn en het debat binnen de krijtlijnen van een democratische en beschaafde discussie houden.

Om de relevantie en het niveau van de commentaren te waarborgen en te vermijden dat discussies afdwalen van het onderwerp van het artikel vragen wij onze lezers om zich te beperken tot 3 reacties per artikel. 

Automatische schrapping

Ons platform schrapt automatisch en onmiddellijk berichten die te lang zijn, bekende spam-woorden bevatten of links leggen naar dubieuze websites. Als u een reactie niet ziet verschijnen, raden we aan om ze opnieuw te plaatsen zonder links of in een ingekorte versie.

Juridische verantwoordelijkheid

De jurische verantwoordelijkheid voor de commentaren ligt bij de schrijver ervan en in geen geval bij de uitgever van doorbraak.be. Reacties die wettelijk niet toegestaan zijn, worden door ons onmiddellijk na kennisgeving verwijderd.

Technische problemen

De knop “reacties – klik hier” werkt met javascript. In sommige browsers staat die optie afgekruist, en dan wordt er helemaal niets opengeklapt. U kan testen of javascript in uw browser aanstaat via o.a. deze link. Daar vindt u ook instructies om javascript aan te zetten voor doorbraak.be of voor alle websites. Of u kan natuurlijk met een andere browser proberen.

Sommige netwerken (vooral openbare wifi-netwerken in hotels en luchthavens) verbieden het gebruik van de protocollen die nodig zijn om de discussies te kunnen opladen. We raden in dat geval aan om met een smartphone en een 3/4G-netwerk te proberen.