Reacties en commentaren

Spelregels

Voor de meeste artikels staat Doorbraak het ingeven van reacties en commentaren toe. Deze functie is bedoeld om de inhoud te verrijken door bijdragen van onze lezers. Deze commentaren kunnen actief door Doorbraak gemodereerd worden en voor elk artikel kan de discussie ook door ons gesloten worden. Elke auteur van Doorbraak heeft het recht om geen commentaar toe te laten of storende commentaar te laten verwijderen onder zijn/haar artikel. Het ophalen en lezen van commentaar vereist een active login op doorbraak.be. Het ingeven van commentaar vereist bovendien een login bij disqus.com.

  • Doorbraak verwijdert geen inhoudelijke commentaar en voert ook geen inhoudelijke censuur. Als reacties geschrapt worden, dan is dat te wijten aan onderstaande vormvereisten.
  • Anoniem of onder schuilnaam: om commentaren te kunnen geven moet u ingelogd zijn op disqus (via facebook, google of een disqus-account). Commentaren worden liefst onder eigen naam en niet naamloos of onder schuilnaam geplaatst. We behouden ons het recht voor om alle commentaren te verwijderen van accounts die niet onder eigen naam opgezet zijn en deze accounts ook verder toegang tot het forum te ontzeggen.
  • Scheldende commentaren:commentaren die scheldend zijn of lasterlijk, worden door ons verwijderd.
  • Incorrecte feiten: commentaren die pertinent incorrecte feiten verspreiden, kunnen door ons verwijderd worden
  • Niet ter zake doende commentaren: Commentaren die geen verband houden met het artikel in kwestie kunnen door ons verwijderd worden.
  • Taal- en spelfouten:De commentaren dienen ook niet voor het melden van taal- en spelfouten. We zijn u dankbaar als u deze meldt via [email protected], zodat we ze kunnen rechtzetten. Voor inhoudelijke fouten, kan u terecht op datzelfde adres.
  • Commentaren over het forum: met commentaren over de werking van het forum kan u terecht op [email protected]. Commentaren over de werking van het forum worden door ons verwijderd.

Volgorde

De volgorde van commentaren is standaard ingesteld op “populairste eerst”. Commentaren die door anderen goed bevonden worden, zullen daardoor bovenaan verschijnen en nieuwe commentaren kunnen daardoor ergens in het midden of onderaan verschijnen. De lezer kan deze default volgorde aanpassen via “nieuwste eerst”.

Moderatie

Lezers die moeite hebben met bepaalde commentaren die niet volgens deze spelregels zijn, kunnen bij elk commentaar via “flagging” (rechtsboven elk commentaar) een reactie aanmerken als ongepast. Ze kunnen ons ook per email schrapping aanvragen op [email protected]. Doorbraak heeft het recht om mensen wier commentaar veelvuldig indruist tegen deze spelregels, te schrappen van deelname. Doorbraak voert geen correspondentie over het discussieforum.

Doorbraak beoogt een vlot leesbare lezersrubriek met relevante commentaren die een toegevoegde waarde geven aan het artikel. De lezers zelf hebben daarin de voornaamste rol. Zij kunnen reacties promoten of degraderen. Bij artikels met veel reacties kan Doorbraak de leesbaarheid verbeteren door de best geformuleerde reacties prioriteit te geven en niet ter zake doende commentaren effectief te verwijderen. Ook hier geldt dat Doorbraak ruimte heeft voor uitgesproken meningen – ook al zijn het de onze niet – zolang zij gefundeerd zijn en het debat binnen de krijtlijnen van een democratische en beschaafde discussie houden.

Automatische schrapping

Ons platform schrapt automatisch en onmiddellijk berichten die te lang zijn, bekende spam-woorden bevatten of links leggen naar dubieuze websites. Als u een reactie niet ziet verschijnen, raden we aan om ze opnieuw te plaatsen zonder links of in een ingekorte versie.

Juridische verantwoordelijkheid

De jurische verantwoordelijkheid voor de commentaren ligt bij de schrijver ervan en in geen geval bij de uitgever van doorbraak.be. Reacties die wettelijk niet toegestaan zijn, worden door ons onmiddellijk na kennisgeving verwijderd.

Technische problemen

De knop “reacties – klik hier” werkt met javascript. In sommige browsers staat die optie afgekruist, en dan wordt er helemaal niets opengeklapt. U kan testen of javascript in uw browser aanstaat via o.a. deze link. Daar vindt u ook instructies om javascript aan te zetten voor doorbraak.be of voor alle websites. Of u kan natuurlijk met een andere browser proberen.

Sommige netwerken (vooral openbare wifi-netwerken in hotels en luchthavens) verbieden het gebruik van de protocollen die nodig zijn om de discussies te kunnen opladen. We raden in dat geval aan om met een smartphone en een 3/4G-netwerk te proberen.