Reacties en commentaren

Spelregels

Voor de meeste artikels ondersteun Doorbraak het ingeven van reacties en commentaren toe. Deze functie is bedoeld om de inhoud te verrijken door bijdragen van onze lezers. Deze commentaren kunnen actief door Doorbraak gemodereerd worden en voor elk artikel kan de discussie ook door ons gesloten worden. Elke auteur van Doorbraak heeft het recht om te vragen om storende commentaar te verwijderen onder zijn/haar artikel, of om te vragen om geen commentaar toe te laten onder zijn/haar artikel. Het opvragen en lezen van commentaar vereist een active login op doorbraak.be. Het ingeven van commentaar vereist bovendien een login bij disqus.com.

  • Doorbraak verwijdert geen inhoudelijke commentaar en voert ook geen inhoudelijke censuur. Als reacties geschrapt worden, dan is dat te wijten aan onderstaande vormvereisten.
  • Anoniem of onder schuilnaam: om commentaren te kunnen geven moet u ingelogd zijn op disqus (via facebook, google of een discuss-account). Commentaren mogen enkel onder eigen naam en niet onder schuilnaam of naamloos geplaatst worden. We behouden ons het recht voor om alle commentaren te verwijderen van accounts die niet onder eigen naam opgezet zijn en deze accounts ook verder toegang tot het forum te ontzeggen.
  • Scheldende commentaren: commentaren die scheldend zijn of lasterlijk, worden door ons verwijderd.
  • Incorrecte feiten: commentaren die pertinent incorrecte feiten verspreiden, kunnen door ons verwijderd worden
  • Niet ter zake doende commentaren: Commentaren die geen verband houden met het artikel in kwestie worden door ons verwijderd.
  • Taal- en spelfouten: De commentaren dienen ook niet voor taal- en spelfouten. We zijn u dankbaar als u foutjes kan melden via [email protected], zodat we ze kunnen rechtzetten. Voor inhoudelijke fouten, kan u terecht op datzelfde adres.
  • Commentaren over het forum: met commentaren over de werking van het forum en kan u terecht op  [email protected]. Ook dergelijke commentaren worden door ons verwjiderd.

Moderatie

Lezers die moeite hebben met bepaalde commentaren omdat ze niet in onze politiek passen, kunnen bij elk commentaar via “flagging” (rechtsboven elk commentaar) een reactie aanmerken als ongepast. Ze kunnen ons ook per email schrapping aanvragen op [email protected]. Doorbraak heeft het recht om mensen wier commentaar veelvuldig indruist tegen deze spelregels te schrappen van deelname. Doorbraak voert geen correspondentie over het discussieforum

Automatische schrapping

Ons platform schrapt automatisch en onmiddellijk berichten die te lang zijn, bekende spam-woorden bevatten of links leggen naar dubieuze websites. Als u een reactie niet ziet verschijnen, raden we aan om ze opnieuw te plaatsen zonder links of in een ingekorte versie.

Juridische vaerantwoordelijkheid

De jurische verantwoordelijkheid voor de commentaren ligt bij de schrijver ervan en in geen geval bij de uitgever van doorbraak.be. Reacties die wettelijk niet kunnen, worden door ons onmiddellijk na kennisgeving verwijderd.

Technische problemen

De knop “reacties – klik hier” werkt met javascript. In sommige browsers staat die optie afgekruist, en dan wordt er helemaal niets opengeklapt. U kan testen of javascript in uw browser aanstaat via o.a. deze link. Daar vindt u ook instructies om javascript aan te zetten voor doorbraak.be of voor alle websites. Of u kan natuurlijk met een andere browser proberen.

Soms ondervinden we een probleem met het laden van de disqus-reacties. U kan dan best proberen de pagina opnieuw te laden.

 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans