JavaScript is required for this website to work.

Doorbraak sluit de rangen

Pieter Bauwens (hoofdredacteur) en Johan Sanctorum (columnist) sluiten de rangen
bij Doorbraak.

Pieter Bauwens (hoofdredacteur) en Johan Sanctorum (columnist) sluiten de rangen bij Doorbraak.

foto © Doorbraak

Het waren woelige dagen voor Doorbraak, zijn redactie en de lezers.

De column van Johan Sanctorum ‘Mensaap Lukaku neemt strafschop (en scoort)’ veroorzaakte een storm op de sociale media, hoofdzakelijk door de titelkeuze waarvan niet iedereen blijkbaar de dubbele bodem begreep. De beschuldigingen van ‘racisme’ duwden ons in de verdediging en veiligheidshalve werd de column offline gehaald. Niet enkel om het blad en de auteur te beschermen tegen eventuele vervolging, maar ook omdat de taal en woordkeuze niet louter provocerend waren maar ook kwetsend, en het fatsoen overschreden.

Racisme

Iedereen die Johan een beetje kent, weet dat elk racisme hem vreemd is. Een breed lezerspubliek waardeert zijn woordkunst, de ironiserende ondertoon, de verrassende invalshoeken, de vaak provocerende stellingnames. In het bewuste artikel echter raakte de lectuur compleet ondergesneeuwd door een titel die vooral via Twitter een eigen leven ging leiden, waarbij ook lieden zich in het debat mengden die de column duidelijk niet gelezen hadden en de kans zagen om het Doorbraak-project als geheel in vraag te stellen.

Het incident haalde vervolgens de klassieke pers en plaatste Doorbraak in een fout daglicht waar alleen maar onze ‘tegenstanders’ beter van worden. Daarom moest er ingegrepen worden, haalden we de column (die door de eindredactie niet was ingekeken) offline en plaatsten we een noodzakelijke rechtzetting en verontschuldiging.

Reputatie van Doorbraak

Het feit dat de hoofdredacteur afstand diende te nemen van het bewuste stuk van Sanctorum, betekent niet dat we afstand nemen van de auteur. Integendeel. In het Vlaanderen van de 21ste eeuw moet er plaats zijn voor scherpe pennen, controversiële meningen, satire en buiten de politiek-correcte lijntjes kleuren. Doorbraak wil daarin toonaangevend zijn en geeft columnist Johan Sanctorum de nodige ruimte om verder zijn ding te doen en ons te verrassen met zijn spitse teksten. Dat zal voortaan gebeuren in een afzonderlijke rubriek. Lezers weten dan meteen wat ze van die rubriek te verwachten hebben.

Dat alle artikels en columns langs de eindredactie passeren is de logica zelve. Om eventueel taalkundig nog iets recht te zetten, de inhoud te toetsen aan feiten en fatsoen, en om juridische valkuilen te vermijden. Wij hebben geen zin om de kostbare bijdragen van de donateurs en abonnees te verspillen aan proceskosten of schadevergoedingen.

Wij beschouwen hierbij het incident als verleden tijd en sluiten de rangen. Het Doorbraak-project is te belangrijk om ten onder te gaan ‘in haat, broedertwist en schande’. Er is werk aan de winkel, dit medium is het snelst groeiende van heel het Vlaamse perslandschap, en als Vlaamsgezinde opiniewebstek zijn we ‘incontournable’ geworden.

U verdient het beste, en daar gaan we samen meer dan ooit voor.

Pieter Bauwens, hoofdredacteur                 Johan Sanctorum, publicist-columnist