JavaScript is required for this website to work.

Laatste kans om in te schrijven: Mark Grammens-lezing door Mark Elchardus

Trouw moet blijken, is de titel van het boek, van en over Mark Grammens.

Trouw moet blijken, is de titel van het boek, van en over Mark Grammens.

foto © Doorbraak

Op zaterdag 29 oktober nodigt Doorbraak u uit op de eerste Mark Grammens-lezing, uitgesproken door socioloog en Reset-auteur Mark Elchardus. Met het werk van Mark Grammens in gedachten bespreekt Elchardus de huidige politiek-maatschappelijke situatie. Op de lezing volgt de voorstelling van ons boek Trouw moet blijken, met teksten van en over Mark Grammens.

Doorbraak start de Mark Grammens-lezingen met de bedoeling de vruchten te plukken van het gedachtengoed, maar ook van de levenshouding van Mark Grammens. Volgens Mark Elchardus was Grammens een van onze grote gemeenschapsdenkers. Hij zal het hebben over Grammens’ overkoepelende overtuiging, dat opvattingen moeten leren van feiten. Vandaar ook de titel van zijn lezing:
Opvattingen moeten leren van feiten. Gemeenschapsdenken als harde discipline.

Na afloop bieden we de aanwezigen graag Elchardus’ tekst in  brochurevorm aan.

Pieter Bauwens | Doorbraak.be

Brochure van de eerste Mark Grammens-lezing

De lezing van Elchardus wordt gevolgd door een panelgesprek tussen Jean-Pierre Rondas, Rik Van Cauwelaert en Mark Elchardus over Mark Grammens’ leven en werk. De rechtstreekse aanleiding is de publicatie van het boek Trouw moet blijken, dat een keuze van ‘hoofdartikelen’ bevat uit Grammens’ eenmanstijdschrift Journaal (1988-2013). Daarin situeert Jean-Pierre Rondas deze teksten in de tijd van toen en in de discussie van vandaag. In een grondige proeve van biografie ontsluit Pieter Jan Verstraete Grammens’ leven en werk voor een nieuwe generatie.
Bestel hier uw exemplaar

Praktisch:

29 oktober 2022 in De Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel, via IJzerenkruisstraat 99 (Bezoekerscentrum)

Deuren om 9.30 uur
Mark Grammens-lezing om 10.30 uur

12.30 uur broodjeslunch

Inschrijving verplicht, €15 toegangsgeld

Hier inschrijven