JavaScript is required for this website to work.

Van Uilenspiegel tot Roeland en terug, ‘Een eeuw Vlaams Huis in Gent’

Een eeuw Vlaams Huis in Gent heeft ook aandacht voor de oude foto’s.

Een eeuw Vlaams Huis in Gent heeft ook aandacht voor de oude foto’s.

foto © Doorbraak

De VZW Uilenspiegel en uitgeverij Doorbraak stellen u graag een nieuw boek voor: Een eeuw Vlaams Huis in Gent van Peter Van Windekens.

Al voor de Eerste Wereldoorlog hadden Vlaamsgezinden in Gent nood aan een gemeenschappelijk gebouw. Tijdens de bezetting was er in de

De kaft van het boek 'Een eeuw Vlaams Huis in Gent'

De kaft van het boek ‘Een eeuw Vlaams Huis in Gent’

politiek getinte literatuur sporadisch sprake van een ‘Vlaemsch Huis’ in Gent. Maar daar is weinig over geweten. De gebeurtenissen van 1914-1918 zorgden voor een herbronning van het fenomeen ‘Vlaams huis’ in de Arteveldestad. Een gebouw uit de achttiende-negentiende eeuw in de Korte Kruisstraat, voordien hotel en later bank, kreeg een nieuwe bestemming. Sympathisanten uit het Activisme en de Frontbeweging richtten hiervoor de samenwerkende vennootschap ‘Elckerlyc’ op. De Uilenspiegel was opnieuw en vooral een horecazaak. In de jaren 1920 vond het bekende Vlaams Volkstoneel er onderdak. En later was het Verdinaso er gedurende korte tijd ‘kind aan huis’. Het geweld van de tegenmanifestanten maakte de beweging ten slotte ongewenst.

Een eeuw Vlaams Huis in Gent

De grootste bloei kende het Gentse Vlaams huis na de Tweede Wereldoorlog. De Uilenspiegel werd toen omgedoopt tot Roeland en de zaak begon langzaam maar zeker, ook financieel, te floreren. Parlementsleden van de Volksunie hielden er hun zitdagen. Studentenverenigingen, jeugdorganisaties en drukkingsgroepen organiseerden er tal van activiteiten. Gedurende een korte periode baatte een groep rond theaterman Jo Decaluwé de zaak uit. Vlaamse politieke groeperingen waren tegen. Vermits het gebouw na verloop van tijd in slechte staat verkeerde, besloten de eigenaars (vzw Uilenspiegel) over te gaan tot afbraak en herbouwing. Men koos opnieuw voor de oorspronkelijke naam Uilenspiegel. In 2020 bestond het Vlaams Huis in Gent honderd jaar. Die honderd jaar is nu ’te boek gesteld’.

Het boek  Een eeuw Vlaams Huis in Gent 1920-2020van auteur Peter Van Windekens, wordt voorgesteld op vrijdag 18 november 2022 om 18u in eetcafé Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3 in Gent.

We gaan in gesprek met de auteur en andere getuigen van -een deel van- die 100 jaar. Na de voorstelling wordt u een receptie aangeboden. Tijdens de receptie is het boek te koop en signeert de auteur graag uw exemplaar.

Inschrijven

Voor de goede gang van zaken vragen wij u om in te schrijven. Dat kan met de knop hieronder.

Het boek  Een eeuw Vlaams Huis in Gent 1920-2020, is ook te koop in onze webboekhandel, te bereiken via de link naar het boek of via boeken.doorbraak.be