JavaScript is required for this website to work.

Voorstellen voor een beter integratiebeleid in Vlaanderen

Doorbraak Boeken presenteer zaterdag 20 januari 2024 in Machelen een nieuw boek: Vreemde Vlamingen; 10 voorstellen voor de toekomst. Daarin kijken Vlaams volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Nadia Sminate (beide N-VA) kritisch naar het integratiebeleid, analyseren en evalueren. En vooral, ze nemen de handschoen op naar toekomstig beleid.

Hoe maken we van Vlaanderen een geïntegreerde samenleving? Welke drempels ervaren inburgeraars? Waarom zijn er nieuwkomers die onze waarden en normen omarmen en anderen die ervoor kiezen om buiten onze Vlaamse maatschappij te leven? Welke stappen heeft Vlaanderen in dit verhaal ondernomen en welke moeten nog genomen worden?

Migratiedebat

Dit boek gaat naar de kern van het integratiedebat in Vlaanderen, een debat dat in de komende verkiezingen zeker zal terugkeren. Het boek geeft een overzicht van de verschillende migraties din de tijd en hoe het beleid daarop reageerde. Maar De Vreese en Sminate gaan verder dan de geschiedenis. Vanuit die achtergrond formuleren ze beleidsvoorstellen. ‘We formuleren tien vernieuwende en doortastende voorstellen rond inburgering en integratie om het debat te voeden. Maatregelen gebaseerd op onze jarenlange ervaring, die de samenleving en het samenleven in Vlaanderen ten goede zullen komen.’

Dit boek gaat over het Vlaanderen van vandaag en nog meer over het Vlaanderen van morgen. Over hoe een verhaal van rechten en plichten, van gemeenschapsvorming en burgerschap, een belangrijke hoeksteen is om van integratie een succesverhaal te maken.

Vreemde Vlamingen

Het boek wordt voorgesteld op 20 januari om 16:00 in Van der Valk Brussels Airport (7e verdieping, Culliganlaan 4, 1831 Machelen). Na een inleiding door N-VA voorzitter Bart De Wever volgt een geanimeerd sofagesprek met de auteurs en met Mark Elchardus, professor sociologie. Slotbeschouwing door N-VA Europarlementslid Geert Bourgeois (voormalig minister van inburgering).

U kan er niet bij zijn? Het boek kan u alvast bestellen via Boeken.café.