fbpx


Politiek, Satire

Jessika Soors, de heldin van Vilvoorde

België Bananenrepubliek


Ook de Vlaamse regering stapt op de coupontrein van Sinterklaas. Op 11 juli mag ik met mijn bubbel van 15 of met een vereniging van 50 polsbanddragers een cheque van 180 euro cashen bij de Vlaamse Regering. Een BBQ-bon om de Guldensporenslag te herdenken. De afslachting van Franse ruiters die hulpeloos waren vastgelopen in het slijk. Gelukkig moet Jan Jambon zich daarvoor niet excuseren bij de Fransen. Gelukkig voelen geëmigreerde Walen en Fransen zich niet geroepen tot een Vlaams iconoclasme of pathetische slachtofferrol. Niet dat ik als misogallo door het leven stap, maar de herdenking van de overwinning op pedante Gallische gorgelaars met een misplaatst superioriteitsgevoel lijkt me wel iets. Laat maar komen die cheque.

De Congolese bloeddiamanten

Koning der Belgen, Fluppe I, heeft anders wel spijt voor de horrordaden van zijn gruweloom Leopold II. Het mag dan wel zijn betovergrootoom zijn, het koninklijk bloed stroomt door zijn aderen en de kolonisatiewinsten door zijn spaarboekje. Samen met Leopold II verrijkte de Belgische industriële adel zich evenzeer. De families Solvay, Boël, Lippens, Bekaert en Van Thillo zwijgen nu terwijl ze geamuseerd hun bloeddiamanten poetsen. Als je geschoren wordt, zit je best stil.

Opdat zijn kinderen geen erfbelasting zouden betalen deponeerde Leopold II alle Congolese handgifteigendommen ter waarde van 211 miljoen euro in de Koninklijke Schenking. Een constructie van illegale belastingontduiking die tegen de Grondwet indruiste, maar een koning vermag wel iets in deze bananenrepubliek. De met Congolees bloed verworven eigendommen zijn beschermd door een Koninklijk Besluit van 1930. Ze mogen niet verkocht worden en staan gratis ter beschikking van de koninklijke bloedlijn. Tijd voor een regering met ballen die de beslissing omkeert zodat we de bloedeigendommen kunnen verkopen en aanwenden voor de relance van Congo. We kunnen daartoe, net zoals bij de abortuskwestie, de koning voor een dag afzetten.

Voortgaand op zijn brief heb ik de indruk dat Fluppe I de belastingbetaler wil laten opdraaien voor de onmetelijke rijkdom die het koningshuis vergaarde met Congolese handgiften van gruweloom Leopold II. Sire, tast met je berouw in eigen zak, stuur je spaarboekje naar Congo, laat ons je paleis verkopen en huur een hutje in de Matongéwijk. Uw onderdanen en het Congolese volk zullen u dankbaar zijn voor deze geste van nederigheid.

Kleuterkoningen van 10%-staatjes

Het ziet er meer en meer naar uit dat we nooit een regering zullen krijgen en dat het sinterklaasparlement ons zal verzuipen in de schulden tot we failliet zijn. De drie kleuterkoningen Bouchez, Lachaert en Coens prostitueren zich dezer dagen door het schrijven van een felrode liefdesbrief om petit prince Rousseau te verleiden. Als pasmunt voor de fratricide op PS wil sp.a de premier. Net waar Vlaanderen voor stemde, een links beleid met linkse premier.

Doch nog voor de haan Ben driemaal kraaide werd Conner Rousseau zonder pudeur platgestreken door zonnekoning Georges-Louis Bouchez. GLB denkt dat de zon elke dag opkomt tussen zijn lippen en zijn hersenen, of wat daar voor moet doorgaan. Het liefst zou hij verder regeren met Wilmès II tot 2024 of 2029. In de communistische dictatuur Rusland beslist een volksraadpleging of hun dictator aan de macht mag blijven. In België negeren ze de verkiezingen, spugen ze in het aangezicht van de kiezer en vullen ze verder hun zakken. De drie kleuterkoningen van 10%-staatjes maakten donderdag ruzie over de abortus van de heilige maagd Maria. Hoewel de ster van Arizona niet implodeerde laat ze een zwart gat na. Arm België.

Over massamoordenaars en schietoefeningen

De staatsveiligheid liet deze week weten dat 20 rechtse rakkers die op schietoefening trokken naar het Oostblok, gevaarlijker zijn dan de 300 extremistische haatbaarden die bomgordelgekken opleiden om Zaventem plat te bombarderen. Want vrees niet, de groene superheldin Jessika Soors zal die 300 potentiële bestormers van 72 maagden, eigenhandig op andere gedachten brengen. Ze zal ze allemaal netjes deradicaliseren. Problem solved.

Haar optreden als deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde kan niet echt een succes genoemd worden. Uit geen enkele stad of gehucht in Vlaanderen vertrokken er meer geradicaliseerde IS-strijders naar Syrië dan in Vilvoorde. Hoeveel duizenden onschuldige mensen zij in Syrië hebben gefolterd, verkracht en vermoord is niet geweten, wat we wel weten is dat het de morele barometer van Jessika niet in het rood doet slaan.

Maar zoals dikwijls in de politiek moet je falen om te stralen. Daarnaast wijzen studies uit dat het gros van de moslims niet deradicaliseren, maar gevaarlijker en extremistischer de gevangenis verlaten dan toen ze er binnenstapten. Het is de zoveelste linkse pamperzever die moslimknuffelaars vol gezeik terug in hun aangezicht gezwierd krijgen. Jessika Soors moest in Ter Zake teruggaan naar 2006 om twee slachtoffers van extreem rechts geweld op Belgische bodem te vinden. De 31 doden en 270 gewonden van 2016 in Zaventem, gepleegd door extremistische moslims, verzweeg ze netjes. Waarom minimaliseer je die massamoord Jessika? Waarom hoor ik je niet in een kippendrift deze wandaden tegen de mensheid verdoemen?

Jessika, de dag dat jij stopt met het gevaar van extremistische massamoordenaars te minimaliseren, is de dag dat ik stop met de schietoefeningen van Vlaamse wapenfans te minimaliseren. Deal? Ik hoop echter dat je hier de nuance vat tussen massamoordenaars en soldaatje spelen, tussen effectief vermoorden en Playstationspelletjes. Ik hoop dat je beseft dat ik daarmee een grotere morele inspanning moet leveren dan jij.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jasmijn Walldorf

Vrijgevochten schrijfster van opiniestukken, met scherpe satirische inslag.