JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Justitie: meer performantie zonder extra middelen

Hoofdeconoom van Stichting Merito Ivan Van de Cloot gaat in gesprek met meester Simon Deryckere over onze justitie en hoe ze performanter te maken.

De gerechtelijke achterstand en verschillende disfuncties bij justitie houden de Belgische politiek al decennia bezig. Vandaag bespreekt meester Simon Deryckere, advocaat ondernemingsrecht en auteur van Justice in Time (hier te koop), dit thema met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Stichting Merito.

Qua democratische toegankelijkheid van het gerecht scoren we in België goed. Dat komt door de lage financiële drempels om een zaak aan te spannen en de relatief lage kost van advocaten, zo’n 50% goedkoper dan in de ons omliggende landen. Maar net die laagdrempeligheid zorgt voor overconsumptie.

Deryckere en Van de Cloot meanderen door het justitiële landschap op zoek naar oplossingen voor de huidige problemen. Van een verder doorgedreven informatisering -op dat gebied hebben we in België een legendarische achterstand- tot het introduceren van nieuwe oplossingen voor conflicten zoals bemiddeling. Justitie kan en moet beter. En dat vergt op zich geen extra middelen, wel een doordachte efficiëntieoefening.

Als uitsmijter overlopen we de politieke plannen die de verschillende partijen naar voor schuiven in het kader van de verkiezingen.

00:33: Te weinig middelen niet oorzaak gerechtelijke achterstand.

07:12: Belgisch gerecht heel toegankelijk, maar problemen in de grote dossiers. Is er overconsumptie?

15:35: Procedures afhandelen binnen redelijke termijn: Het grote probleem. Tegenwerking vanuit Justitie rond meetbaarheid.

25:05: Digitalisering van Justitie: Belgische achterstand legendarisch.

27:30: Databank voor vonnissen en arresten als meetinstrument voor performantie inzetten.

29:52: Alternatieven voor rechtszaken: bemiddeling.

34:48: Verkiezingsbeloftes rond Justitie.

Winny Matheeussen (1973) noemt zichzelf misantroop, hondenvriend en bergzitter.