fbpx


Politiek, Religie
religieuze minderheden

N-VA en Trump, één front?

Wil België religieuze minderheden beschermen?Een resolutie ‘over de bescherming van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika, in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten’, dat dienden Peter De Roover, Michael Freilich en Theo Francken (N-VA) samen in. Een goede zaak. Al ware het misschien beter geweest, net zoals Nederland in de International Religious Freedom Alliance  (IRF Alliance) te stappen. Religieuze minderheden Een resolutie die aandacht vraagt voor de bescherming van minderheden in het Belgisch buitenlands beleid is niet nieuw. Die was er ook in 2017.…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Een resolutie ‘over de bescherming van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika, in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten’, dat dienden Peter De Roover, Michael Freilich en Theo Francken (N-VA) samen in. Een goede zaak. Al ware het misschien beter geweest, net zoals Nederland in de International Religious Freedom Alliance  (IRF Alliance) te stappen.

Religieuze minderheden

Een resolutie die aandacht vraagt voor de bescherming van minderheden in het Belgisch buitenlands beleid is niet nieuw. Die was er ook in 2017. De N-VA organiseerde er zelfs een studiemiddag over in De Kamer. De resolutie bracht toen toch geen echte breuk in het buitenlandsbeleid van België. Resoluties vragen de regering iets, dwingen haar tot niets.

Ook nu vraagt de resolutie de Belgische regering ‘om ook tijdens deze legislatuur de bescherming van religieuze minderheden als een speerpunt van het buitenlands beleid te beschouwen. Dit door gevoelig te blijven voor het lot van deze minderheden in de contacten met deze landen in de regio en waar het kan, een rol te spelen in het stimuleren van pluralisme, in het bevorderen van het begrip rond verschillende religieuze identiteiten en in het helpen aanmoedigen van meer tolerante sociale attitudes. Wij roepen ook op voldoende bescherming te bieden aan religieuze minderheden, die reeds verdreven werden uit hun land door extremistische groeperingen en hen hoop op stabiliteit en ontwikkeling te bieden.’

Moeilijk

Op dit moment is natuurlijk alles moeilijk. Met een regering in lopende zaken kan je niet veel meer verwachten dan een resolutie. Maar als een regering in lopende zaken het Marrakeshpact kan goedkeuren, dan kan ze ook toetreden tot de ‘International Religious Freedom Alliance’ (IRF Alliance). Die wil precies doen wat de resolutie vraagt.

Die IRF Alliance werd op 14 februari opgericht door de VS, samen met 27 andere landen, waaronder Nederland, maar ook Oostenrijk en Groot-Brittannië bijvoorbeeld. De oprichters willen zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de religieuze vrijheid in de wereld.

Het US Department of State, ‘kantoor voor internationale religieuze vrijheid’ publiceerde de Declaration of principles for the International Religious Freedom AllianceDe leden engageerden zich om de principes die zijn vastgelegd in die uitgangspunten uit te voeren. Dat betekent zelfs dat ze ‘waar nodig gerichte sancties tegen daders uitvoeren’ en slachtoffers van religieus geweld met ‘passende middelen’ helpen. Punt III a voorziet zelfs een regelmatige monitoring, het delen van de informatie en de gevolgen voor getroffen individuen en geloofsgemeenschappen.

Liga van niet polcor landen

Maar… de kritiek is er al natuurlijk. De Trump-administratie ‘die zelf moslims viseert’ zou nu opkomen voor religieuze vrijheid, dat moet ongeloofwaardig zijn. Trump doet het om zijn christelijke kiezers tevreden te stellen. Dat laatste speelt ongetwijfeld een rol, maar de principes laten niets aan twijfel over. De Trump-administratie pleit in die principes voor ‘intereligieuze dialoog om problemen op te lossen en een groter begrip te vragen inter- en intralevensbeschouwelijk.’

Belgische politie correcte partijen zullen zeker terugschrikken als ze de lijst landen zien die in de alliantie gestapt zijn, we sommen ze even alfabetisch voor u op: Albanië, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Kroatië, Tsjechië, Estland, Gambia, Georgië, Griekenland, Hongarije, Israël, Kosovo, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Senegal, Slowakije, Slovenië, Togo, Oekraïne en Verenigd Koninkrijk.

Polen, Hongarije, Israël, Brazilië, … landen die de politiek correcte Belgische politicus weinig vertrouwen inboezemen. Nochtans landen die effectief werken aan het ondersteunen van de christelijke minderheden, in Irak onder andere. Concreet door steden herop te bouwen, huizen, kerken, scholen en ziekenhuizen incluis.

Nederland

In Nederland is Jos Douma sinds de zomer van 2019 als diplomaat een speciaal gezant voor religie en geloofsovertuiging. Ook Het VK, Denemarken, Duitsland en de EU hebben een gezant voor religie en levensbeschouwing. Die speciale gezanten hebben als taak de rechten van gelovigen en niet-gelovigen hoog op de internationale agenda te houden. En dat is nodig. Zeker over vervolgingen van christenen zijn we door verschillende NGO’s goed geïnformeerd. Maar ook niet-gelovigen of kleinere religies, zoals de Bahaï in Iran of fracties van andere religies zoals alevieten, sjiieten en soennieten worden gediscrimineerd of vervolgd.

De vrijheid van geloof en religie is een blinde vlek in de Belgische diplomatie. Die is de laatste jaren sterk liberaal gekleurd. De vrijheid van religie staat er niet hoog op de agenda. Terwijl net zij zouden moeten beseffen dat ook niet-gelovigen slachtoffer zijn van de wereldwijde inperking van de vrijheid van geloof en religie.

In verschillende landen groeit het religieus nationalisme. Nationaliteit en religie worden er met elkaar verbonden, is het niet door de staat dan door de inwoners, van Noord-Korea en China, tot Pakistan en Egypte. In andere landen kan de zwakke staat de burgers niet beschermen en kiezen terreurgroepen hun slachtoffers op basis van hun religie, zoals in Nigeria, Burkina-Faso, Mali, Niger, …

De resolutie van de drie N-VA’ers zet een spot op religie als blinde vlek van de Belgische diplomatie. Een goede zaak, maar er moet dringend meer gebeuren. Buurlanden doen het al, waarom zou België achterblijven?

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak