JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Sammy Mahdi: ‘Laat N-VA eerst praten met ons voor ze met PS samenzitten’

Horizon 2024Winny Matheeussen22/4/2024Leestijd 7 minuten

foto © WM

Sammy Mahdi over zijn hoop voor de verkiezingen van 9 juni: een sterk mandaat om N-VA te dwingen niet met Magnette naar een kasteel te trekken.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Zondag was verkiezingscongresdag voor cd&v. De partij trekt vol zelfvertrouwen naar de kiezer met een programma dat inzet op behoud van de loonindex, een fiscale en arbeidsmarkthervorming, maar ook ethische ferme standpunten. Net daarop werd CD&V zaterdag aan de VUB zwaar aangepakt door de Vivaldi-coalitiepartners. Voorzitter Sammy Mahdi spreekt duidelijke taal en wil werken aan een centrumrechts front. ‘Beste Bart De Wever, praat eerst met ons voor je met Magnette (PS) in een kasteel gaat zitten.’

De aanval van zaterdag is duidelijk blijven hangen. Uw Europese kandidaat Liesbet Sommen kreeg het zwaar te verduren aan de VUB. Maar cd&v wil niet weten van een verlenging van de termijn voor zwangerschapsonderbreking tot achttien weken?

Sammy Mahdi: ‘Klopt. Onze houding is duidelijk: rond ethische kwesties moet binnen een regeerakkoord gezorgd worden voor een degelijk kader. Wij gaan niet meestappen in het verhaal van achttien weken. Je komt veel te dicht op de grens van de levensvatbaarheid, terwijl de technologie op dat gebied nog elke dag evolueert.’

‘Ik hoor in de wandelgangen de progressieven spreken over ‘minstens’ achttien weken. Dat gaan wij niet laten gebeuren. Zij mogen denken wat ze willen, maar ik denk dat er in Vlaanderen geen meerderheid is voor zo’n progressieve excessen. Ik heb in ons verkiezingsmanifest laten opnemen dat we een warme, conservatieve volkspartij zijn. Dat betekent dat we op sociaal-economisch vlak geen mensen in de steek laten. We gaan niet in de zakken van de burger, die elke dag z’n best doet. We komen niet aan de index en ook niet aan de pensioenen. Maar dat betekent ook dat op vlak van ethische kwesties onze positie heel duidelijk is. Wij stappen niet mee in ethische foliekes, waarbij men spreekt van een voltooid leven en abortus wil uitbreiden tot termijnen die voor onze partij onbespreekbaar en onbegrijpelijk zijn.’

‘Ik kan begrijpen dat er ooit een strijd gevoerd werd voor bepaalde ethische openingen. Maar abortus kan vandaag. De gemiddelde termijn ligt in Europa tussen de tien en twaalf weken. Maar voor sommige progressieven zal het nooit genoeg zijn. Morgen zal het achttien weken zijn, overmorgen twintig en een week later willen ze nog verder gaan. Er ligt ergens een grens. Voor ons is die duidelijk en die hebben we ook getrokken.’

Die grens ligt op veertien weken voor cd&v?

‘Dat is de maximale grens volgens het rapport van het wetenschappelijk comité.’

Dat wetenschappelijk comité stelt wel een termijn van achttien weken voor.

Vanaf de 15de week is er mogelijk een pijnperceptie.

‘In dat rapport staat dat er vanaf de 15de week mogelijk een pijnperceptie is. Dat er dan partijen zijn die zeggen dat het ‘mogelijk’ is, en niet zeker, vind ik onbegrijpelijk. Als het gaat over leven of dood, vind ik dat voorzichtigheid  gehanteerd mag worden. Daar zijn we heel duidelijk in en gaan we ons standpunt niet veranderen.’

Petra De Sutter (Groen), Maggie De Block (Open Vld) en Frank Vandenbroucke waren nochtans aan de VUB even duidelijk: zij zien geen herhaling van het scenario zitten waarin cd&v op basis van een regeerakkoord de termijnuitbreiding kan blokkeren. Is een Vivaldicoalitie dan nog mogelijk?

‘Daar gaat het niet over. Ik wil op dat gebied van nul herbeginnen. Laat de kiezer zich uitspreken.’

‘Ik hoop dat we een sterk mandaat krijgen. En vanuit dat mandaat hoop ik ook de N-VA te kunnen overtuigen om niet in een kasteel te gaan zitten met Paul Magnette van de PS. Want dat begrijp ik niet, zeker niet op het moment dat de verhoudingen in Wallonië aan het schuiven zijn. Les engagés groeien. En dat is niet meer de partij van Joëlle Milquet. Zij hebben met Maxime Prévot een voorzitter die openlijk zegt centrumrechts te zijn. De MR groeit in de peilingen. En toch heeft de N-VA een fixatie op de PS van Magnette. Ik begrijp dat niet, want er zijn andere partijen om mee te praten. Ik denk dan ook dat we met een sterk mandaat de N-VA kunnen dwingen om met ons aan tafel te zitten en de noodzakelijke hervormingen door te voeren met partijen waarmee we beiden een grotere gemeenschappelijke deler hebben.’

Ik hoorde ook de plannen die veel geld gaan kosten, zoals bijvoorbeeld één miljard euro meer voor kinderopvang op Vlaams niveau. Waar gaat u in deze tijden dat geld halen?

‘We hebben een correct budgettair kader nodig, op alle niveaus. Ik hoor de N-VA daar ook op hameren. Maar dat is de partij die onder het bewind van Johan Van Overtveldt een belastingvermindering doorvoerde die een gat in de begroting sloeg. Zij pleiten nu voor een netto-indexering in plaats van een indexering van de brutolonen.’

‘Wel, er is onderzoek gedaan naar het effect van zo’n netto-indexering op de overheidsfinanciën. Mochten we dat de laatste twee jaar hebben toegepast, dan had dat de overheid negen miljard extra gekost. Maar ook voor de burger is dat niet goed, want zo verlies je op het gebied van vakantiegeld, dertiende maand en pensioenopbouw. De N-VA wil ook besparen op de gezondheidszorg. Ook dat zal elke Vlaming raken.’

Laat de hoogste belastingschaal dalen en beperk werkloosheidssteun in de tijd.

‘Wat is ons voorstel? Zorg er eerst voor dat we een model hebben waarin werken loont. Laat alle lonen stijgen, niet enkel de laagste, zoals de groenen en de socialisten willen. Laat dus ook de hoogste belastingschaal dalen, waarin de gemiddelde werkende Vlaming zit. En beperk de werkloosheid in de tijd. Zorg er dus voor dat we eindelijk die werkzaamheidsgraad van 80% halen. Als we dat bereiken, hebben we al bijna de helft van de oefening achter de rug.’

‘Daarnaast moeten we ook zorgen voor eerlijke belastingen: laat ook een internetgigant zoals Facebook belastingen betalen.’

Hoe gaat u dat doen? Facebook zit niet in België…

‘Voor een stuk wel. Er is Europese wetgeving die maakt dat internetgiganten vanaf 2025 gaan betalen. Indien die regeling niet wordt uitgevoerd op internationaal niveau, moeten we zelf passende wetgeving maken.’

‘Daarnaast moeten we zien dat de grote vermogens hun bijdrage leveren. We moeten het evenwicht herstellen, want dat is zoek. Voor de grote vermogens moet er een degelijke vermogenswinstbelasting komen.’

Vermogenswinstbelasting, geen vermogensbelasting?

‘Klopt. Op een vermogen is al belasting betaald. Een vermogenstaks is onzin. Met de invoering van een zogenaamde rijkentaks krijg je alleen maar kapitaalvlucht. Maar de vermogenswinst kan je wel belasten. Dat is logisch.’

Maar er zijn al verschillende vermogenswinstbelastingen: beurstaks, speculatietaks, roerende voorheffingen allerhande…

‘Die zijn er inderdaad, maar we hebben een systeem dat zoveel achterpoortjes kent waardoor het totaal inefficiënt is. In Nederland heeft men de fiscaliteit hervormd en eenvoudiger gemaakt, waardoor iedereen zijn bijdrage levert. Ook de inning van de BTW kan veel beter. De Tijd publiceerde vorig jaar een artikel waaruit bleek dat we daar elf miljard euro per jaar laten liggen. Die hervormingen in de fiscaliteit zorgen voor een efficiënter bestuur waardoor de staat meer middelen kan ophalen.’

Maar vind je voor die hervormingen partners over de taalgrens?

‘Les Engagés willen integraal meegaan in onze fiscale hervormingen. De MR zegt ons eveneens mee te willen werken, ook voor het afschaffen van bepaalde fiscale koterij die liberalen normaal liever willen behouden. Zij stellen wel één voorwaarde: een arbeidsmarkthervorming met de beperking van de werkloosheid in de tijd.’

‘Daarom willen we die hervormingen ook anders aanpakken. Niet elk dossier individueel behandelen, want dat loopt op niets uit. Zorg voor een grote hervorming, waarbij je fiscaliteit en arbeidsmarkt samen meeneemt. Dan krijg je een groot globaal plan, waarbij heel veel mogelijk is. Dát hebben we nodig.’

U had het al over Les Engagés. Zij waren vandaag op uw congres ook aanwezig. De relaties zijn duidelijk beter? Want die kloof was de laatste twintig jaar toch wel gegroeid?

‘Ik begrijp ook waarom. Met alle respect, maar mocht Milquet daar nu nog de plak zwaaien, was de relatie heel wat koeler geweest. Maxime Prévot is voorstander van kernenergie, van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een fiscale hervorming, meer investeren in justitie en politie, en voorstander van meer investeringen in gezondheidszorg.’

‘Op die thema’s zijn er veel raakvlakken. Les Engagés zegt nu openlijk centrum-rechts te zijn. Dan kunnen we zaken doen. Al kijken ze ideologisch wel anders naar bijvoorbeeld de ethische thema’s. Maar ik zoek partners met wie we een aantal zaken kunnen realiseren. De eerste die ik bel op tien juni is dus niet Paul Magnette. Dan bel ik liever eerst naar Prévot. Ik hoop dus dat we een sterk mandaat krijgen, zodat we ook de N-VA kunnen overtuigen om niet met Magnette naar dat kasteel te trekken. Zit met ons aan tafel en ga voor de hervormingen die noodzakelijk zijn. Dan kunnen we voor de Vlaming iets betekenen.’

Met communisten stappen wij niet in een regering. Jamais!

U zal nog partners moeten vinden. U zei in uw speech al duidelijk dat Vlaams Belang voor u geen normale partij is en dat u daar geen zaken mee wil doen. Is de PVDA dat wel?

‘Neen, alles behalve! Met communisten stappen wij niet in een regering, jamais de la vie. Ik begrijp ook niet waarom Vooruit en Groen op lokaal niveau wel die stap zetten. Voor ons blijft het communisme een gevaarlijke ideologie die heel wat op haar kerfstok heeft.’

Als je die twee uitsluit, blijft er in het centrum weinig ruimte over. Ga je dan niet automatisch naar een Vivaldi-coalitie?

‘Ik zei al dat ik met Les Engagés wil spreken en N-VA ook aan die tafel wil krijgen in plaats van eerst met Paul Magnette te praten. Dat zijn al twee partijen die nu in de oppositie zitten. Ik wil graag zien wie mee wil werken aan het project dat we op ons congres naar voren brachten. Dat hoeft dus helemaal geen Vivaldi te zijn.’

Vivaldi laat cd&v wel bont en blauw achter, als partij die niet mathematisch nodig was en zonder Vlaamse meerderheid.

‘Cd&v heeft wel gezorgd voor de uitvoering van het sectoraal akkoord bij de politie, een akkoord dat al jaren aansleepte bij vorige regeringen. Ok, gefaseerd, maar het wordt wel uitgevoerd. We investeren ook opnieuw in de federale gerechtelijke politie, waar Jambon op bespaarde.’

‘Zonder cd&v was er een collectieve regularisatie voor illegaal verblijf gekomen. Zonder cd&v was de kernuitstap een feit. Ik heb, toen Egbert Lachaert zei dat we geen lijk meer gingen reanimeren (kerncentrales openhouden, nvdr.), gebeld naar de MR om dat wel te doen. Ook op het vlak van de ethische thema’s zou deze regering zonder cd&v heel ver gegaan zijn. Dat zijn drie tastbare voorbeelden waar cd&v een verschil heeft gemaakt.’

‘Daarnaast hebben we ook zaken gerealiseerd: de BTW-verlaging voor energie, de bijzondere bijdrage sociale zekerheid die uitdooft, de vergroening van het wagenpak, extra investeringen in veiligheid, een belangrijke stap in de eenmaking van de Brusselse politie met de eenheid van commando in tijden van crisis. Op vlak van migratie hebben we het aantal terugkeer-begeleiders verhoogd om ook terugkeer uit de gevangenis te versnellen. We hebben een Europees migratiepact goedgekeurd waarvan zelfs de oppositie moet toegeven dat het een stap vooruit is. We hebben ook vier gesloten terugkeercentra in de steigers staan, waarvoor we de groenen over de streep hebben moeten trekken. We hebben dus wel heel wat verwezenlijkt. En voor de partijen die vinden dat het niet genoeg is: kom met ons aan tafel zitten in plaats van je met Paul Magnette in avonturen te storten die weinig gaan opleveren.’

‘En dit wil ik nog kwijt: Ik begrijp niet dat een partij – de N-VA – die net zoals wij met Vlaanderen het beste voorheeft, nu zegt dat ze de Vlaamse regeringsvorming wil parkeren en eerst een federale regering wil vormen. Mobiliteit, welzijn, het ouderenbeleid, ons landbouwbeleid en onderwijs: dat kan je toch niet maanden aan de kant schuiven? Wij hebben als partij ooit gevochten om Vlaanderen genoeg ruimte te geven, om Vlaanderen te ontvoogden van het federale niveau. Ga er dan mee aan de slag. En dan het excuus dat we hen federaal in de steek zouden laten als er al een Vlaamse regering is… Zet u met ons aan tafel in plaats van je te verstoppen achter Paul Magnette. Je kan toch niet jarenlang zeggen dat net bij hem het probleem zit om dan hem als eerste te bellen?’

Winny Matheeussen (1973) noemt zichzelf misantroop, hondenvriend en bergzitter.

Commentaren en reacties