JavaScript is required for this website to work.

confirmation bias

Mogen we besluiten dat degenen die een gebrekkige diversiteit van perspectieven aan de universiteit ontkennen onzin uitkramen of hypocriet zijn?

Heirbaut en Vos schrijven een boeiend boek, maar de ideologische oprispingen vergallen de leeservaring bij momenten.