JavaScript is required for this website to work.

ECT

Zakia Khattabi wil België uit het International Energiehandvest laten stappen. De enige bedoeling is investeringen in energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen na 2023 onmogelijk te maken.

Het Verdrag over het Energiehandvest ECT lijkt prima, maar één clausule kost de Europese burger miljarden en houdt energie-omslag tegen.