JavaScript is required for this website to work.

energie-unie

Zakia Khattabi wil België uit het International Energiehandvest laten stappen. De enige bedoeling is investeringen in energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen na 2023 onmogelijk te maken.

Merkel zag de Russisch-Europese pijplijn Nord Stream 2 louter economisch. Maar vanwege Oekraïne is er ook een politiek aspect aan verbonden.