JavaScript is required for this website to work.

globalistisch

Steeds worden elites corrupt en verloochenen zij het volk, waarna opstanden en revoluties het leven van burgers weer wat draaglijk moeten maken.

In Frankrijk staat de breuklijn tussen globaal en nationaal op scherp. Sociologen Mark Elchardus en Jan Hertogen analyseren de situatie.