JavaScript is required for this website to work.

groep

Door digitalisering aangejaagde atomisering kan mensen scheppen die de samenleving verlaten en opgaan in een manipuleerbare, nietsontziende massa.

Wij leven in een bijenkorf waarin mensen elkaar zoemend met sociale impressies besprenkelen, in plaats van iets tastbaars te produceren.