Tag: Nederlandstalig onderwijs Brussel

Brussel

Brusselse babbels: Gui Polspoel

Er bestaat in Brussel wel degelijk een wil om samen te leven

Gui Polspoel haalt herinneringen op aan Brussel en vergelijkt de situatie voor Vlamingen toen en nu. En hij ziet vooral positieve evoluties.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans