fbpx


Binnenland, Multicultuur & samenleven
repatriëring

Terreurdreiging na repatriëring beschermd door… een verklaring op eer

Goede opvolging IS-vrouwen en - kinderen valt nog te bezienIn een extra zitting van de commissie Binnenlandse Zaken gaven premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Buitenlandse zaken Sophie Wilmès (MR) en minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) uitleg bij de repatriëring van de IS-vrouwen en -kinderen. De oppositie had bij monde van N-VA en VB deze extra commissiezitting bijeengeroepen. Vragen kwamen ook enkel uit die hoek. Servais Verherstraeten (CD&V) en Tim Vandenput (Open VLD) sloten zich aan bij de gedachtenwisseling. De Franstalige parlementsleden schitterden door…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In een extra zitting van de commissie Binnenlandse Zaken gaven premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Buitenlandse zaken Sophie Wilmès (MR) en minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) uitleg bij de repatriëring van de IS-vrouwen en -kinderen. De oppositie had bij monde van N-VA en VB deze extra commissiezitting bijeengeroepen. Vragen kwamen ook enkel uit die hoek. Servais Verherstraeten (CD&V) en Tim Vandenput (Open VLD) sloten zich aan bij de gedachtenwisseling. De Franstalige parlementsleden schitterden door afwezigheid.

Dries Van Langenhove en Ellen Samyn stelden vragen voor het VB. Koen Metsu deed hetzelfde voor N-VA. De belangrijkste vragen kwamen hierop neer: Waarom zweeg de pers over deze zaak? Hoeveel repatriëringen gaan er nog volgen? Waarom koos de regering voor repatriëring ondanks de veiligheidsrisico’s en het ontbreken van een draagvlak bij de bevolking? Hoeveel heeft deze operatie gekost aan de belastingbetaler? Hoe gaan ze de opvolging van deze mensen verzekeren?

Persembargo is normaalste zaak van de wereld

Wat betreft het stilzwijgen van de pers was het antwoord kort en voorspelbaar. Er wordt wel meer met embargo’s gewerkt. In dit specifieke geval waren die noodzakelijk om de veiligheid van de missie niet in gevaar te brengen.

Volgens de premier staan er geen repatriëringen meer op de agenda. De situatie in andere kampen is niet van dien aard dat er missies naartoe kunnen. Mannen worden in geen geval gerepatrieerd. Momenteel is de operatie repatriëring dus afgelopen, al blijft het een open vraag wat de toekomst brengt. Niemand heeft zicht op wat er in de regio daar gebeurt.

Emo-argument kinderwelzijn

In de inleidende verklaringen stelt de premier dat de Koerden al lang vragende partij waren voor de repatriëring van IS-leden. Metsu, die enige tijd geleden nog de IS-kampen bezocht, noemt die bewering in strijd met de waarheid. Volgens hem vragen de Koerden hulp om de mensen daar op te vangen en te berechten. Zeker voor het repatriëren van mannen zullen de Koerden hun veto stellen. Wilmès spreekt dit categoriek tegen. Volgens haar zijn de Koerden wel degelijk vragende partij voor het leeghalen van de kampen.

De regering verstopt zich achter het welzijn van de kinderen om de repatriëring goed te praten. Aangezien de Koerden de kinderen niet van de moeders willen scheiden, blijkt een repatriëring van de moeders onvermijdelijk. Verder beroept de regering zich op het advies van de veiligheidsdiensten om de IS-vrouwen te repatriëren met het oog op de eigen veiligheid. Ze gaan dan wel voorbij aan de voorwaarden die dezelfde veiligheidsdiensten aan een repatriëring stellen: zij hameren op een degelijke opvolging en een verwijdering uit de maatschappij zolang er een risico voor de veiligheid van de bevolking blijft bestaan. Tevens stellen de veiligheidsdiensten dat àlle vrouwen gerepatrieerd moeten worden. Vreemd genoeg kiest de regering enkel voor moeders. Kinderloze vrouwen mogen blijkbaar wel in de natuur verdwijnen om aldaar verder de veiligheid in gevaar te brengen zonder opvolging.

Van Langenhove haalde in zijn repliek het argument dat de Koerden geen kinderen zonder de moeder laten vertrekken onderuit. Volgens hem hebben de Koerden hun mening hierover herzien en hebben zowel Duitsland als Frankrijk ondertussen kinderen zonder de moeders terug gehaald .

Kostprijs wordt nog berekend

De kostprijs van de operatie wordt momenteel nog door alle betrokken diensten in kaart gebracht. De regeringsleden beloven dat ze de cijfers schriftelijk zullen meedelen. Wilmès deed wel een poging om de kostprijs te minimaliseren. Volgens haar blijft de rekening voor haar departement beperkt tot enkele duizenden euro’s: € 2.873 voor vliegtuigtickets en verblijfskosten. De analyse na de verkenningsmissie kostte het departement Buitenlandse Zaken € 4.750. Voor de repatriëring zelf zouden de kosten in dezelfde grootorde liggen.

Van Quickenborne stelt dat de kosten voor zijn departement allemaal gedekt worden door de algemene middelen. Toch zouden wij graag een berekening krijgen van wat die dan wel bedragen. We melden nogmaals dat de operatie een zware claim blijkt te hebben gelegd op de reguliere taken van de veiligheidsdiensten. Dat de operatie een degelijke opvolging van Jürgen Conings in het gedrang bracht en dus ook de interne veiligheid hypothekeerde, mag niet buiten beschouwing blijven.

Vragen bij opvolging: verklaring op eer

Van Quickenborne haalt alles uit de kast om te overtuigen dat de opvolging en het binnen de perken houden van de dreiging goed zou verlopen. Hij beweert het volste vertrouwen in de werking van het gerecht te hebben. Metsu merkte hierbij fijntjes op dat we al een voorproefje kregen van die werking. Hij verwijst naar de opvolging van de teruggekeerde en veroordeelde Noura F.. Die heeft slechts kort vastgezeten, tekende beroep aan tegen haar veroordeling en is ondertussen op vrije voeten, zonder enkelband. Waar zij ondertussen uithangt, weet niemand.

Van Quickenborne wijst er ook op dat alle vrouwen bereid zijn hun straf te ondergaan en een verklaring op eer hebben ondertekend waarin het volgende staat: ‘Ik verklaar op eer dat ik geen vijandige intenties koester ten opzichte van België en dat ik de terreur of gewelddaden in naam van eender welke extremistische ideologie afkeur.’ Dankzij dit sterk statement kan de Belgische bevolking terug op twee oren slapen.

Geen instrumenten voor opvolging

Uiteindelijk blijft de belangrijkste vraag of we in dit land wel beschikken over de nodige instrumenten om een dergelijke dreiging het hoofd te bieden. De maximale gevangenisstraf die de IS-vrouwen hier kunnen krijgen bedraagt vijf jaar. Zelfs indien ze die volledig uitzitten, doen ze nadien wat ze willen. Verdere opvolging is niet mogelijk. Verherstraeten heeft een wetsvoorstel klaar waarmee hij verdere ter beschikkingstelling van de regering mogelijk wil maken. Nu blijft de mogelijkheid om deze individuen op te volgen beperkt.

Bronnen bij de veiligheids- en inlichtingendiensten hebben ons al gemeld dat de opvolging te wensen over laat en dat ze dus eigenlijk vinden dat niet aan de veiligheidsvoorwaarden voor actieve repatriëring wordt voldaan.

Wordt vervolgd

Wie gaat de verantwoordelijkheid op zich nemen wanneer het in de toekomst misloopt met deze mensen? Welke excuses gaat de politiek dan zoeken om de slachtoffers te paaien? De slachtoffers van de aanslagen van 2016 zijn nog altijd aan het strijden om doeltreffende hulp en vergoedingen te krijgen. Dat de regering zich op dit moment zoveel inspanningen getroost om een veiligheidsrisico te importeren, komt hard aan.

Met deze extra zitting van de commissie Binnenlandse zaken lijkt de zaak parlementair afgehandeld. Het blijft echter belangrijk dat ze verder nauwlettend wordt opgevolgd. Ook in het Vlaams parlement valt hierover nog één en ander uit te klaren. De kinderen vallen namelijk onder het jeugdsanctierecht. Dat is een gemeenschapsbevoegdheid. We zijn benieuwd of iemand daar verder mee aan de slag gaat.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.