JavaScript is required for this website to work.
Ik zoek een mens

Vzw ‘De Wereld van Indra’ drijft vroegtijdige verlaters opnieuw naar de schoolbanken

Hoe schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten terugdringen?

Onderwijzen is ‘ondersteuning bieden door iets te tonen’. De Wereld van Indra zet voortijdige schoolverlaters opnieuw op weg naar school.

‘De Wereld van Indra’ is een vzw, die ervoor zorgt dat jongelui tussen zes en achttien jaar opnieuw voltijds naar school gaan. De organisatie heeft een succesratio van maar liefst 80 procent. Doorbraak wilde daar graag het fijne van weten en sprak met vzw-oprichtster Inge Colen en één van de medewerksters Jana Biesemans.

Niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk, meer en meer jongeren vallen uit op school of verlaten vroegtijdig de schoolbanken. Dat is een kwalijke trend, want onze grijze hersencellen belichamen het maatschappelijk kapitaal van onze gemeenschap, en dus van onze welvaart en ons welzijn. Al is de jongere die de school voor bekeken houdt, in eerste instantie zélf de dupe van zijn eigen gedrag. En daar wilt De Wereld van Indra iets aan doen.

Financiering

Inge vertelt hoe het allemaal begon en hoe ze continue moet blijven zoeken naar financiering om de werking te continueren. Meestal komt een scholier bij hen terecht via het ‘Centrum voor Leerlingenbegeleiding’ (CLB), een centrum waar scholen mee samenwerken. De vzw valt wel buiten de ‘Naadloze Flexibele Trajecten’ (NAFT) van de Vlaamse overheid, want die zijn enkel voor jongeren ouder dan twaalf jaar.

Beide dames beschrijven uitgebreid hoe een traject voor een jongere bij hun vereniging verloopt, hoe nieuwkomers zichzelf inschakelen in de natuur der dingen, waarom het goed is om leeftijden te mengen, wat de pitstop inhoudt maar ook de landing. Inge weidt ook nog uit over een ander initiatief van de Vlaamse overheid: het samenwerkingsverband één gezin één plan (1G1P), waardoor kinderen, jongelui en hun ouders – buiten de lange wachtlijsten om – rechtstreeks gebruik kunnen maken van een soort overbruggingshulp. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gezinscoach zijn. De Wereld van Indra maakt daar als burgerinitiatief ook deel van uit en kon daardoor een vakantiewerking opstarten.

Jeugdzorg

Opgericht in 2008… toen verbinding nog geen modewoord was. De jeugdzorg in de Wereld van Indra is een verhaal van veerkracht, van ont-moeten én spontaan samen dingen doen, waardoor jongeren opnieuw hun talenten en deugden ontdekken die door allerlei factoren waren ondergesneeuwd.

Het resultaat: een zeer grote meerderheid gaat opnieuw voltijds naar school. Gemeenschapsvorming op kleine schaal dus, in een huis in de straat, met plannen voor nieuwe verbindingen met andere doelgroepen in het dorp en, wie weet, ook daarbuiten. Want wie één steen werpt in een poel ziet de kringen daarvan steeds verder uitdijen tot ze andere rimpelingen raken die van elders komen aangerold.

Oh ja, wie wil weten wat het antwoord is op de meest gestelde vraag aan deze vzw moet hieronder gewoon naar de aflevering kijken: vanwaar de naam ‘De Wereld van Indra’?

Juriste. Eerst de naakte feiten en het gezond boerenverstand. Dan pas het recht.