fbpx


Economie

Hoe de (r)overheid in 40 jaar 150.000 euro steelt van dividendbeleggers

Verlaag uw belastingen jaarlijks met 240 euroNu de Belgische overheid volgens het Federaal Planbureau op een tekort van 47,5 miljard euro afstevent, lijken nieuwe belastingen en besparingen op termijn onvermijdbaar.  Voor de burger is dit altijd weer even beven, want de waarheid is dat belastingen vaak de middenklasse als doelwit hebben.

De vraag is nu welke maatregelen de overheid binnenkort zal nemen om u de rekening van de coronacrisis te presenteren. Echter wil ik u een trucje leren om uw belastingfactuur te verlagen. Een trucje dat al lang bestaat, maar dat opvallend genoeg nog door veel mensen niet gebruikt wordt. Zo weet een groot aantal Belgen niet dat men de belastingen op dividenden fiscaal kan aftrekken.

Voordeel van 240 euro per jaar

Om te weten hoe dit komt, moeten we terug in de tijd gaan naar de regering-Michel. Op 1 januari 2018 liet de regering-Michel een nieuwe regeling ingaan omtrent dividenden. Het fiscaal voordeel op spaarrekeningen werd fiks gekort, maar de Belgen mochten als tegenprestatie ieder jaar een deel van hun dividenden fiscaal aftrekken. Iets wat twee jaar later nog niet bij iedereen ingeburgerd is.

Het gaat evenwel om redelijke bedragen waardoor de wetgeving zeker het bekijken waard is. Zo kan men dit jaar de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden die men krijgt vrijstellen van roerende voorheffing. Dit wil zeggen dat u volgend jaar maar liefst 240 euro aan betaalde roerende voorheffing kunt terugvorderen van de Belgische staat. Een voordeel dat veel Belgen aan zich voorbij laat gaan omdat ze het niet aanvragen.

Investeren in vastgoedfondsen is ook mogelijk

Dit is jammer, want eigenlijk betaalt de overheid u als u uw spaargeld investeert in bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren. En dit kan ook door uw spaargeld bijvoorbeeld in vastgoedfondsen te beleggen. Zo raad ik mijn lezers die fan zijn van vastgoed aan om te kijken naar de verschillende Belgische vastgoedfondsen die ons land rijk is. Denk hierbij aan Xior (studentenkoten), Care Property Invest (zorgvastgoed) of WDP (logistiek vastgoed) die al jaren hoge dividenden uitkeren.

Zeker Care Property Invest is een bedrijf met een relatief laag risico omdat het zijn gebouwen voor 20 jaar en langer verhuurt aan verschillende OCMW’s in Vlaanderen. Ook moet de belegger daar maar 15 procent roerende voorheffing op betalen omdat hij uitsluitend in zorgvastgoed belegt.

Interessant, maar inleg is niet gewaarborgd

Uiteraard is de keuze aan u of u wilt ingaan op dit voorstel omdat uw inleg nooit gewaarborgd is. De regering-Michel wou met deze maatregel het spaargeld van de Belg mobiliseren, maar volledig risicovrij is het niet. Ik raad mensen die een deel van  hun geld 10 jaar kunnen missen aan om de regeling toch te bekijken. Zeker als u bereid ben om wat risico te nemen omdat de beloning van 2400 euro over 10 jaar zeker de moeite is.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u een klein deel van uw portefeuille beleggen in dividendaandelen of in bijvoorbeeld vastgoedfondsen zoals hierboven. In dat geval raad ik zeker dit artikel aan van mijn conllega Serge Mampaey. Een goede start als u wilt beginnen met beleggen.

Belastingverhoging doet fiscaal voordeel teniet

Denk echter niet dat de overheid sympathiek is door deze regeling in te voeren. Integendeel. De (r)overheid maakt het de Belgische dividendbelegger niet makkelijk omdat verschillende regeringen sinds 2012 de roerende voorheffing stelselmatig hebben opgetrokken van 15% naar 30%. Een groot verlies voor de kleine Vlaamse spaarder die af en toe wat geld opzijzet in veilige dividendaandelen.

Om dit weer te geven heb ik een beleggingsportefeuille gesimuleerd van een jonge Vlaamse dividendbelegger die op 25 jaar met 10.000 euro begint te  beleggen en ieder jaar 6000 euro kan sparen tot zijn pensioen. Wanneer u begin vorig jaar op de Brusselse beurs alle aandelen die een dividend uitkeren had gekocht, dan had u dat jaar genoten van een bruto dividendrendement van ongeveer 3.5%. Laat ons even makkelijk rekenen en zeggen dat buiten het jaarlijkse dividend, de aandelen in uw portefeuille ieder jaar genieten van een koersstijging van 3.5%. Een bruto rendement van 7% dus wat ongeveer  overeenkomt met de historische opbrengst van aandelen over een lange periode. De dividenden zullen ook ieder jaar netjes geherinvesteerd worden zodat de jonge belegger volledig kan genieten van de kracht van de samengestelde intrest.

Belastingverhoging kost u 151.824 euro

Benieuwd wat dit oplevert na 40 jaar gespaard te hebben voor de oude dag? In de tabel hieronder is het zeer duidelijk. Na een periode van 40 jaar zal u door ieder jaar te sparen een vermogen hebben opgebouwd van maar liefst 1.011.917 euro. Opvallend, in die tijd zal u ook 135.514 euro aan roerende voorheffing hebben betaald. Maar wat valt nog op? Indien we dezelfde simulatie maken met de belastingtarieven van 2011, komen we uit op een vermogen van €1.164.106,68 euro. Maar liefst 152.188,70 euro meer!

Dit lijkt op het eerste gezicht raar, want de roerende voorheffing is maar 61.000 euro hoger. Waar komt dan dit verschil vandaan? Een en ander valt te verklaren doordat door de hogere roerende voorheffing een groter deel van je vermogen niet kan genieten van de kracht van de samengestelde intresten. De overheid heeft hierdoor een grotere impact op je rendement dan ze zelf beseft.

Conclusie:  Niet enkel zal deze jonge belegger over de hele beleggingsperiode 135.514 euro betaald hebben aan roerende voorheffing (we tellen de beurstaks en de andere beleggingsbelastingen hier niet bij), ook zal de overheid hem meer dan 150.000 euro gekost hebben omdat ze de roerende voorheffing verhoogd heeft van 15% naar 30%. Zelfs met het fiscaal voordeel kan deze belegger deze kloof nooit dichten.

Waar in te vullen op uw belastingbrief?

Op het einde van de dag moet u wel nog steeds dit voordeel aangeven bij het ingeven van uw belastingen. Heeft u vorig jaar al dividenden geïnd? Dan kan u die nu al voor dit jaar inbrengen. Wanneer u uw belastingbrief voor u heeft liggen, gaat u naar vak VII van uw aangifte waar u zoekt naar code 1437 en 2437. Hier kunt u de betaalde roerende voorheffing (dus enkel de belasting en niet het dividend) die u heeft betaald in 2019 noteren. Belangrijk is dat het bedrag nooit meer mag zijn dan 240 euro, zelfs indien u meer belastingen heeft betaald. Is dit meer? Dan mag u dit niet terugvorderen.

Opgepast, enkel de Belgische roerende voorheffing telt en niet de roerende voorheffing die u betaalt aan buitenlandse overheden. Ook beleggers in coöperatieve aandelen moeten dit jaar roerende voorheffing betalen op hun dividenden en via deze weg hun roerende voorheffing terug vorderen.

Hopelijk heb ik u hiermee iets nieuw geleerd om zo toch uw belastingen ietwat te verlagen.

Beginbedrag

Dividend

Belasting

Beginbedrag

Dividend

Belasting

Jaar 1

 10 000,00

350,00

105,00

 10 000,00

 350,00

 52,50

Jaar 2

 16 595,00

580,83

174,25

 16 647,50

 582,66

 87,40

Jaar 3

 23 582,40

825,38

247,62

 23 725,43

 830,39

 124,56

Jaar 4

 30 985,56

1084,49

325,35

 31 261,65

 1 094,16

 164,12

Jaar 10

85 628,60

2997,00

899,10

 87 906,66

 3 076,73

 461,51

Jaar 20

231 525,28

8103,38

2431,02

 245 497,20

 8 592,40

 1 288,86

Jaar 30

491 574,20

17 205,10

5161,53

 540 622,64

 18.921,79

 2 838,27

Jaar 40

955 090,12

33 428,15

10 028,45

1.093.314,57

 38.266,01

 5 739,90

Totaal van jaar 1 tot jaar 40

€451.716,46

€135.514,94

€497,354,96

€74.603,24

Eindbedrag

€1.011.917,98

€1.164.106,68

Disclaimer: in de eerste 3 kolommen zie je de berekening met een roerende voorheffing van 30%. In de laatste 3 kolommen dezelfde met 15%. Het beginbedrag wordt berekend met een jaarlijkse koersstijging van 3.5% + het netto dividend bij het beginbedrag te tellen + een jaarlijkse storting van 6000 euro.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Stefan Willems

Stefan Willems is een zelfstandig beursanalist met als missie om financiële kennis te delen met de doorsnee Vlaming. Met zijn achtergrond in finance, en filosofie focust hij onder meer op financiële onafhankelijkheid, geluk en de mens. Meer: stefanwillems.be.