fbpx


Binnenland

Bouchez: ‘Zonder hervormingen is België binnen de vijf tot tien jaar failliet’
Negenenveertig economen en beleidsexperten trekken aan de noodrem wat betreft de toestand van de Belgische overheidsfinanciën. Intussen hebben de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking, de Nationale Bank, het Planbureau en de Centrale Raad ook al de noodklokken laten luiden. Wat deze instellingen er vergeten bij te zeggen, is dat diepgaande structurele hervormingen broodnodig zijn om uit de impasse te geraken. Het monitoringcomité wijst erop dat onze staatsschuld tegen 2028 met 12 procent zal toenemen en dat…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Negenenveertig economen en beleidsexperten trekken aan de noodrem wat betreft de toestand van de Belgische overheidsfinanciën. Intussen hebben de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking, de Nationale Bank, het Planbureau en de Centrale Raad ook al de noodklokken laten luiden. Wat deze instellingen er vergeten bij te zeggen, is dat diepgaande structurele hervormingen broodnodig zijn om uit de impasse te geraken.

Het monitoringcomité wijst erop dat onze staatsschuld tegen 2028 met 12 procent zal toenemen en dat door de stijgende rente de interestlasten met 6 miljard zullen stijgen. Door de explosieve vergrijzingskosten kan de staatsschuld tegen 2050 oplopen tot 200 procent van het bbp en als de rentesneeuwbal groter wordt dan gedacht, kan de historische schuld tot boven de 300 procent uitstijgen. Er is een structurele inspanning nodig van maar liefst 45 miljard euro om de staatsfinanciën in rustiger water te loodsen.

Vorig jaar kondigde premier De Croo zes werven aan om wat meer vaart in zijn regering te krijgen: een minitaxshift, een arbeidsdeal, de hervormingen van de pensioenen en de fiscaliteit, een energiedeal en het beteugelen van de begroting , maar daar is zo goed als niets van terecht gekomen. Veel appetijt om op korte termijn diep snijdende hervormingen door te voeren is er niet meer.

Afgeleefde structuren

Bovendien hebben de verschillende beleidspartijen in hun eigen gemeenschappen ook nog wel enkele katten te geselen. De budgettaire situatie in Brussel en Wallonië is ronduit slecht en in Vlaanderen snijdt de stikstofcrisis veel dieper in het vlees dan gedacht. Wie zal de politieke moed hebben om de kiezer duidelijk te maken dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat we de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten.

Bart De Wever blijft er maar op wijzen dat de Belgische structuren zijn afgeleefd en dat de politieke situatie geblokkeerd is. Er zijn geen fundamentele hervormingen binnen een Belgische context meer mogelijk. De toestand wordt zo dramatisch dat de economie ook dreigt te blokkeren.

Het grote verschil tussen Vlaanderen en de rest legt ook al een bom onder het land. De economische groei in Brussel en Wallonië ligt een stuk lager dan in Vlaanderen. De Waalse economie steunt voor 70 procent op overheidsinitiatieven. Ook het aantal bedrijven stijgt sterker in Vlaanderen dan in Wallonië. In 2021 kwamen er 4,4 keer zoveel bedrijven bij in Vlaanderen dan bij onze zuiderburen. Ook het verschil in regionale tewerkstelling is indrukwekkend.

Vrijheid voor de deelstaten

De enorme kloof tussen het noorden en het zuiden van het land, het immobilisme als gevolg daarvan, de gespleten ideologische kijk op de aanpak en de diametraal tegenovergestelde visie op mogelijke oplossingen, vormen de essentie van de problematiek van dit koninkrijkje. De kaduke staatshervormingen zorgen ervoor dat Vlaanderen de nodige hefbomen mist om naar een Europese topregio door te groeien.

Hendrik Bogaert (CD&V) ziet intussen ook het bos door de bomen: ‘Oude structuren brengen ons dichter en dichter bij de afgrond. Meer deficits, meer schulden, hogere belastingen. Er is een zinvol alternatief: vrijheid voor de lidstaten Vlaanderen en Wallonië.’ Jammer dat zijn eigen partij zich zo schizofreen gedraagt: terwijl ze de Vlaamse passie preekt, depanneren de Vlaamse democraten Vivaldi, de meest reactionaire regering van de laatste jaren.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez laat zich heel kritisch uit over het uitblijven van hervormingen en vreest binnen de vijf tot tien jaar een Belgisch faillissement. De lethargische houding van de PS spreekt stilaan tot de verbeelding. ‘Wat heeft een minister van Werk eigenlijk te doen als hij de arbeidsmarkt niet wil hervormen?‘, vraagt hij zich af over minister Dermagne (PS). Bouchez pleit er terecht voor om ministers die weigeren te hervormen hun bezoldiging af te nemen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) maakt terecht gewag van ‘schuldig verzuim’ als hervormingen uitblijven.

Het Amerikaanse ratingbureau Fitch dreigt ermee de zeer hoge kredietscore van België te verlagen, omdat de overheidsfinanciën verslechteren. Het verwacht geen ingrijpende maatregelen voor de verkiezingen van volgend jaar. Ook valt af te wachten hoe restrictief Europa zich zal opstellen. Maar gezien de hoge spaarquote in België valt weinig te vrezen.

Vlaamse solidariteit als politiek wapen

In een normaal functionerende democratie verwacht de moe getergde burger dat er na mei 2024 een grondige hervorming wordt doorgevoerd, maar volgens professor Bart Maddens moeten we ons niet te veel begoochelingen maken. ‘De kans is vrij groot dat we na 2024 een remake krijgen van de slechte films van 2010-2011 en 2019-2020’, zegt hij. Tenzij er een spectaculaire verkiezingsoverwinning komt van de Vlaams-nationale partijen op alle fronten, dreigt de structurele armoede en de verdere verkrotting van de Belgische instellingen.

Wil de Vlaamse economie door die uiterst negatieve spiraal niet mee de dieperik worden ingetrokken, dan is een verdere loskoppeling van het federaal bestel dringend nodig. De Vlaamse onmacht is tergend. Als het de Vlaamse partijen ernst is dan koppelen ze de Vlaamse solidariteit aan vergaande structurele hervormingen van dit land.

Julien Borremans

Julien Borremans is leerkracht, columnist en werkt mee aan verschillende internetfora.