fbpx


Sport

Brugs stadiondossier opnieuw naar Raad van State

GRUP goedgekeurd na aanpassingenEin-de-lijk, moet zowat iedereen denken die al jaren bezig is met het dossier van een mogelijk nieuw voetbalstadion in Brugge. Dat lijkt nu toch wel in een stroomversnelling te geraken. In elk geval: het dossier gaat opnieuw naar de Raad van State en de kans op een positief advies is deze keer groot. We schrijven januari 2007, wanneer Club Brugge voor het eerst met zijn ambitieuze plannen voor een nieuw stadion op de proppen komt. Het schuift een locatie in…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Ein-de-lijk, moet zowat iedereen denken die al jaren bezig is met het dossier van een mogelijk nieuw voetbalstadion in Brugge. Dat lijkt nu toch wel in een stroomversnelling te geraken. In elk geval: het dossier gaat opnieuw naar de Raad van State en de kans op een positief advies is deze keer groot.

We schrijven januari 2007, wanneer Club Brugge voor het eerst met zijn ambitieuze plannen voor een nieuw stadion op de proppen komt. Het schuift een locatie in Loppem naar voren. De Vlaamse regering geeft twee jaar later haar goedkeuring, maar dan wel voor een stadion op het Chartreusegebied. De Vlaamse commissie geeft in de zomer van 2010 echter een ongunstig advies wegens zorgen rond de mobiliteit.

Van twee stadions naar één

Een aantal tegenstanders trekt naar de Raad van State, die het plan keldert. Het is van vooraf aan beginnen. Er wordt een piste uitgewerkt voor twee voetbalstadions langs de Blankenbergse Steenweg. Cercle opteert aanvankelijk om in het Jan Breydelstadion te blijven. Eén stadion aan de Blankenbergse Steenweg dan maar, voor Club Brugge.

Een nieuwe wending komt er begin dit jaar. ‘In januari was er een politiek akkoord dat Club Brugge op Jan Breydel een nieuw stadion zou bouwen voor 40 000 toeschouwers en dat er voor Cercle een kleiner stadion kwam aan de Blankenbergse Steenweg. Tot er een alternatief was, kon Cercle blijven spelen op Jan Breydel. Iedereen stond daar achter’, verklaart Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Brugge. ‘We hebben dat met de stad over de partijgrenzen heen gesteund, met uitzondering van Groen.

Een bom op 6 oktober

Op 6 oktober volgt dan een bom. De Raad van State vernietigt het in 2017 door de Vlaamse overheid goedgekeurde GRUP. Vooral de inname van de ruimte en een te grote parking waren een doorn in het oog van de Raad van State. ‘De manier waarop die beslissing genomen is en de argumentatie zijn eigenaardig. De auditeur van de Raad van State heeft wél positief advies gegeven’, benadrukt Sintobin.

Een dag later werden daar in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement vragen over gesteld aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘We gaan zo snel mogelijk samenzitten met de stad en de clubs. Om dan heel snel actie te kunnen ondernemen. Er zijn verschillende opties’, verklaarde de minister toen.

Demir verduidelijkt aanpassingen

Er werd voor geopteerd om de procedure te laten lopen en de nodige aanpassingen aan het GRUP vast te leggen. In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie ging de minister dieper in op die aanpassingen. ‘Het gaat om de organisatie van de noodzakelijk geachte maximumparkeercapaciteit, een duidelijke maatschappelijke belangenafweging en het inzichtelijker en verantwoord maken van het ruimtegebruik voor de zone voor stedelijke activiteiten.’

Er viel geen tijd te verliezen. ‘Door het arrest van de Raad van State vallen we terug op het einde van het openbaar onderzoek en beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van 180 dagen om tot een definitieve beslissing van het aangepaste plan over te gaan. Maar zoals ik eerder heb aangegeven, zal ik die termijn niet uitputten en zo snel mogelijk naar de Vlaamse Regering gaan met een aangepast plan, conform de opmerkingen van de Raad van State.’

Vernieuwde GRUP goedgekeurd

Antwoorden die ook Stefaan Sintobin wel bevielen. ‘Er is onmiddellijk gehandeld voor die aanpassingen aan het GRUP. Ik ben tevreden met de daadkracht van minister Demir.’ Op vrijdag 20 november heeft de Vlaamse regering dan het vernieuwde GRUP goedgekeurd, waardoor het teruggaat naar de Raad van State, dat dan binnen een termijn van dertig dagen een nieuw advies moet geven. Aangezien tegemoet is gekomen aan de bezwaren uit het arrest van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, lijkt een positief advies van de Raad van State realistisch.

Hoe komt het dat dit dossier al zo lang aansleept? Volgens Sintobin, overigens supporter van Club Brugge, zit de actiegroep Groen vzw daar voor veel tussen. Ook waren er in het verleden klachten van Ghelamco, dat ook grond heeft liggen aan de Blankenbergse Steenweg.  ‘Ghelamco ging ook een nieuw nationaal voetbalstadion bouwen. Dat heeft Bart Verhaeghe getorpedeerd. In de wandelgangen wordt gezegd dat Gheysens weerwraak zou nemen door zijn bezwaren. Het is betreurenswaardig dat ondernemers, die zelf klagen over procedures die aangespannen kunnen worden, andere ondernemers dwarszitten. Er zijn ook landbouwers die bezwaar hadden.  Mits correcte vergoeding kan dat opgelost worden.’

Procedures slepen te lang aan

De goedkeuring van het GRUP door de Vlaamse regering betekent niet dat er geen bezwaren meer ingediend kunnen worden. ‘Ik verwijt niemand iets. Iedereen mag zijn rechten uitputten, maar procedures slepen te lang aan. Ik denk dat minister Demir daar ook initiatief in gaat nemen. Nu is het mogelijk om in het oneindige te procederen.’

Afwachten of de laatste spurt richting definitieve bouw van de nieuwe stadions is ingezet. Sintobin benadrukt ook nog dat het wel over meer gaat dan enkel die voetbalstadions. ‘Het zou goed zijn voor de economie, er komen extra industrieterreinen. Er komen extra bijkomende jobs, goed voor de werkgelegenheid dus. Voor iedereen in de Brugse regio is dat een noodzaak.’

Nog werk op de plank

Zelfs indien er een ‘go’ komt om te starten met het bouwen van deze nieuwe infrastructuur, ligt er nog werk op de plank voor de stad Brugge. Inzake bereikbaarheid vooral rond het Jan Breydelstadion. ‘Daar is er wel overlast voor de buurtbewoners. We hebben met de stad afspraken gemaakt om respect te hebben voor de verzuchtingen van de mensen.

Er is nagedacht over randparkings en van daaruit shuttlebussen in te leggen, het invoeren van een blauwe zone zodat er minder druk is van auto’s op de buurt. Als je vrij laat bent, is het echt zoeken naar een parkeerplaats en gaan mensen parkeren waar ze niet mogen. We praten ook met De Lijn om extra bussen in te leggen van aan het station.’

Kevin Vanbuggenhout

Passie voor sport, politiek en neutrale journalistiek.