fbpx


Binnenland, Politiek

Jean-Luc Crucke, regionalist en… reünist
Het is niet gebruikelijk om een persconferentie bij te wonen waar een minister, gezeten naast de voorzitter van zijn partij, zijn ontslag aankondigt, met de mededeling dat hij niet meer in de lijn van zijn politieke partij ligt. Voorspelbaar Dit ontslag was voorspelbaar. In december jongstleden had Jean-Luc Crucke inderdaad verklaard dat hij zich aan het beraden was over de houding die hij te zijner tijd zou aannemen, na de afwijzing die hij van Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van Mouvement…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Het is niet gebruikelijk om een persconferentie bij te wonen waar een minister, gezeten naast de voorzitter van zijn partij, zijn ontslag aankondigt, met de mededeling dat hij niet meer in de lijn van zijn politieke partij ligt.

Voorspelbaar

Dit ontslag was voorspelbaar. In december jongstleden had Jean-Luc Crucke inderdaad verklaard dat hij zich aan het beraden was over de houding die hij te zijner tijd zou aannemen, na de afwijzing die hij van Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van Mouvement Réformateur (MR), en van een deel van de Waalse liberale afgevaardigden had gekregen in verband met zijn belastingdecreet.

Dit decreet werd uiteindelijk aangenomen, maar de man kon de pil niet verteren. Vandaag verlaat hij de politiek, in de hoop spoedig tot lid van het Constitutionele Hof te worden benoemd. Het vertrek van dit zwaargewicht in de Waalse politiek komt op het slechtst mogelijke moment: nu het Waals Gewest geconfronteerd wordt met een begrotingssituatie die zijn minister-president, Elio Di Rupo, zelf omschreef als ‘abysmal’.

Problematische begrotingssituatie

Wallonië heeft een gewoon tekort van 207 miljoen euro voor 2022, wat in de lijn ligt van het traject van terugkeer naar evenwicht op het einde van de legislatuur. Daarbij komen echter nog de uitgaven in verband met de gezondheidscrisis, de overstromingen en het herstelplan. In totaal bedraagt het door het Gewest te financieren brutosaldo 4,134 miljard euro, waarbij de aangekondigde ontvangsten 15,5 miljard bedragen, terwijl de uitgaven 19,6 miljard zouden moeten bereiken.

Het is in deze context dat het ratingbureau Moody’s onlangs de rating van Wallonië heeft verlaagd van A2 naar A3. Voor het Rekenhof zou dit de toegang van het Gewest tot de financiële markten kunnen bemoeilijken. Zij wijst ook op de explosie van de geconsolideerde brutoschuld, die in 2026 meer dan 45 miljard euro zou kunnen bedragen.

Aflossing Waalse schuld?

In een verslag dat vóór de overstromingen werd opgesteld, luidden verschillende deskundigen de alarmbel over de onzekere houdbaarheid van de aflossing van de Waalse schuld. Enkele jaren geleden had wijlen Jules Gazon, hoogleraar economie aan de universiteit van Luik, duidelijk gesproken over een scenario zoals dat van Griekenland.

Als opvolger van Jean-Luc Crucke heeft Georges-Louis Bouchez Adrien Dolimont gekozen, voorzitter van het OCMW van Ham-sur-Heure, van wie we vernemen dat hij op 18-jarige leeftijd schepen was. Zal hij opgewassen zijn tegen de kolossale taak die hem wacht?

Een 7de staatshervorming is gepland voor 2024 en het financiële aspect zal centraal staan, met een welvarend Vlaanderen dat niet langer de hand in de portemonnee wil steken om solidair te zijn met een Wallonië dat er na meer dan 40 jaar regionalisering en verschillende herstelplannen nog steeds niet in geslaagd is van de grond te komen.

De Belgische fakkel

Zodra hij hoofd van de MR werd, zwaaide Georges-Louis Bouchez met de Belgische fakkel. Hij is bijna de enige die trots een driekleurig masker draagt. Hij is ervan overtuigd dat er meer België nodig is (dus moeten sommige bevoegdheden opnieuw gefederaliseerd worden) en, terwijl zijn gedrag spanningen binnen zijn eigen partij blijft opwekken, droomt hij van een hereniging van de liberale ‘familie’ met Open VLD.

Net als Donald Trump twittert hij veel en geniet hij van arrogantie en provocatie.

Een nieuw voorbeeld hiervan is zijn zin: ‘Ik heb meer respect voor de standvastigheid van Eric Zemmour dan voor die van Valérie Pécresse’, die onmiddellijk door Daniel Ducarme werd afgekeurd. Het is waar dat Georges-Louis Bouchez het niet eens is met de ideeën van de Franse polemist, die veroordeeld is wegens aanzetten tot rassenhaat, maar niets verplichtte hem om hem te citeren. Hier bevinden wij ons in de situatie waarin Eric Zemmour naar Pétain verwijst in verband met de Joden in Frankrijk, en de ons bekende controverse veroorzaakte.

Overtuigd regionalist

Ongetwijfeld zal Charles Michel de opmerkingen van Georges-Louis Bouchez hebben gewaardeerd, aangezien hij zweert bij Emmanuel Macron… Jean-Luc Crucke zei dat hij de politiek verlaat om te vermijden dat hij binnen zijn politieke partij als een splijtzwam zou overkomen.

In tegenstelling tot Georges-Louis Bouchez is Jean-Luc Crucke een overtuigd regionalist, voorstander van een België met vier, wat in praktijk zou leiden tot de afschaffing van de Gemeenschappen.

Dit is een optie die zichzelf respecteert, maar we hebben al de gelegenheid gehad om te zeggen dat het een utopie is. Vlaanderen heeft zijn Gewest van bij het begin in zijn Gemeenschap geïntegreerd. Vlaanderen zal nooit afstand doen van dit concept, dat het in staat stelt zijn Brusselse minderheid van de wieg tot het graf effectief te controleren via de zogenaamde ‘aanpasbare’ zaken.

Plicht van reserve

Als hij tot lid van het Constitutionele Hof wordt benoemd, zal Jean-Crucke zich niet meer over dit onderwerp kunnen uitspreken. Hij zal onderworpen zijn aan de plicht van reserve. Zal de 7e staatshervorming het daglicht zien? Indien de onderhandelingen op niets uitlopen, rest de partijen niets anders dan de echtscheiding uit te spreken en de voorwaarden vast te stellen. Jean-Luc Crucke, een goede vriend van wijlen Jean Gol – wiens naam het MR Studiecentrum draagt – zou dan, net als hij, voorstander zijn van de optie van de hereniging.

Ik herinner me nog deze informele bijeenkomst van vier personen, bijeengeroepen door Daniel Bacquelaine in 2010 en bijgewoond door Jean-Luc Crucke. Het doel was na te denken over de wijze waarop de reünistenvertegenwoordigers van alle partijen regelmatig bijeen zouden kunnen komen om de kwestie te bespreken. Dit bracht mij ertoe een carte blanche te schrijven ‘Mandataires réunionistes de tous les partis unissez-vous’, die werd uitgegeven door Le Soir .

Jules Gheude

Jules Gheude is oud-medewerker en biograaf van François Perin en bezielt de Gewif (Groupe d’Etudes pour la Wallonie intégrée à la France).