fbpx


Multicultuur & samenleven
sp.a

De coronacrisis, het integratiedeficit en de leegte van de sp.a
‘Ruim een kwart van alle coronabesmettingen in de stad Antwerpen werd vorige week in Borgerhout vastgesteld'. Het district is veruit de grootste besmettingshaard van de stad. In Brussel neemt de coronabesmettingsgolf exponentiële vormen aan. In De Tijd verscheen een data-analyse die duidelijk aantoont dat het coronavirus het hardst toeslaat in de armste, jongste, dichtstbevolkte en meest gekleurde wijken. Deze wijken waren van oudsher de ‘wingewesten’ van sp.a, maar de socialistische partij wordt bevolkt door communicatiespecialisten, pr-consulenten, reclamejongens en geborneerde academici.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


‘Ruim een kwart van alle coronabesmettingen in de stad Antwerpen werd vorige week in Borgerhout vastgesteld’. Het district is veruit de grootste besmettingshaard van de stad. In Brussel neemt de coronabesmettingsgolf exponentiële vormen aan. In De Tijd verscheen een data-analyse die duidelijk aantoont dat het coronavirus het hardst toeslaat in de armste, jongste, dichtstbevolkte en meest gekleurde wijken.

Deze wijken waren van oudsher de ‘wingewesten’ van sp.a, maar de socialistische partij wordt bevolkt door communicatiespecialisten, pr-consulenten, reclamejongens en geborneerde academici. Die hebben al lang de voeling met de realiteit verloren. In de gesegregeerde, sociale wijken zal je ze niet tegenkomen. Het barricadewerk wordt met succes door de PVDA overgenomen, terwijl de sp.a in de politieke salons en de achterkamers is terug te vinden.

Hoe acuter de sociale problemen worden, hoe groter de crisis binnen de sp.a. In een gesprek met Knack kijkt Jan Blommaert – een socialistische linguïst en academicus – ‘zonder veel belangstelling’ naar de kakelverse sp.a-voorzitter. ‘Dat niveau van politiek interesseert me niet’, laat hij optekenen. Conner Rousseau wordt geboetseerd door de media. De oppervlakkigheid en inhoudelijke leegte getuigen daarvan.

Corona slaat hard toe in de achterstandswijken

In De Tijd verscheen een data-analyse die het vermoeden bevestigde dat het coronavirus het hardst in de armste, jongste, dichtstbevolkte en meest gekleurde wijken toeslaat. De verschillen in besmettingsgraad zijn frappant. De top drie van de armste wijken met de hoogste besmettingsgraad zijn de Peperbus in Borgerhout, Sint-Anna op Linkeroever en Stuivenberg Noordwijk. Dit zijn wijken waarvan minstens een derde van de inwoners van buiten Europa afkomstig zijn. In andere centrumsteden – onder andere Lokeren en Beringen – vind je dezelfde ontwikkelingen. De Joodse gemeenschappen in Antwerpen, de Bulgaarse in Gent en de Turkse in Limburg kregen af te rekenen met corona-uitbraken.

Volgens de bevindingen van De Tijd blijkt dat er een grotere associatie is tussen origine, bevolkingsdichtheid en de grootte van de gezinnen. In wijken waar veel allochtonen wonen, zijn niet alleen de gezinnen, maar is ook de bevolkingsdichtheid groter. Daarenboven worden de wijken ook bevolkt met culturen die een grotere fysieke nabijheid voorstaan. Deze gezinnen omvatten meestal de grootouders, de ouders, de kinderen… Ze leven in hetzelfde kleine appartementje of een woning met beperkte uitwijkmogelijkheden, zonder tuin.

In mijn school zitten leerlingen die een slaapkamer met twee tot drie andere gezinsleden moeten delen. De familie is heel uitgebreid. Zowat iedereen komt bij elkaar over de vloer. ‘Social distancing’ is dus een heel relatief begrip. De leefwereld beperkt zich tot enkele wijken. De mentale segregatie doet de rest. Het is niet te geloven hoe beperkt de kennis is van wat er zich buiten hun leefwereld afspeelt. Het coronadebat wordt dan ook in beperkte mate gevolgd. Het religieus aspect valt zeker niet te onderschatten. Ziekte wordt als een goddelijke beproeving gezien. Daarom is het voor hen belangrijk om gezamenlijk te bidden tegen de verspreiding van het virus… Allah als probaat middel tegen COVID-19.

Coronacrisis vergroot integratiedeficit

De Brusselse overheid communiceert over de verspreiding van het virus zeker niet éénduidig. In het beste geval neemt ze halfslachtige maatregelen. Als je je in Brussel wilt laten testen dan bereid je je beter voor op een hindernissenparcours. De testresultaten laten dagen op zich wachten. De besmettingsgraad gaat logischerwijze de hoogte in.

De aanslepende coronacrisis maakt het integratiedeficit nog groter. Voor de uitbraak van de pandemie was de kloof van de Maghrebijnen en de Turken met de autochtone bevolking reeds zorgwekkend. De tewerkstellingsgraad voor Maghrebijnen en Turken ligt voor het Vlaams Gewest ruim twintig procent onder het gemiddelde. Antwerpen doet het op dat vlak nog slechter. De tewerkstellingsgraad van Maghrebijnse en Turkse vrouwen bedraagt in Antwerpen amper 34%. Aan de emancipatie van de vrouw naar westers model is nog flink wat werk. De werkloosheidsgraad ligt in deze middens drie keer hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Ook de ongekwalificeerde uitstroom in onder andere Antwerpen is zorgwekkend. Achttien procent van de Nederlandstalige leerlingen verlaat de school zonder diploma secundair onderwijs. Voor de niet-Nederlandstaligen loopt dit cijfer op tot bijna zevenentwintig procent. Tot slot: ongeveer de helft van de kleuters in Antwerpen is niet Nederlandstalig. Als er geen ommekeer komt dan zal de multi-etnische onderlaag de komende jaren nog fel aandikken. Tel daarbij nog een flinke economische coronadip en de situatie wordt stilaan explosief.

De sp.a blinkt uit door afwezigheid

Als een goed diploma en een volwaardige job maatstaven zijn voor een geslaagde integratie, dan zijn we nog ver van huis. Het lijkt me dan ook een kolfje naar de sp.a-hand om een lans te breken voor betere integratie van allochtonen en het openbreken van de achterstandswijken, maar er heerst communicatieve windstilte. Decennialang kon de partij de volkswoede in de achterstandswijken sublimeren naar een sociaal beleid. Momenteel is de partij vooral met zichzelf en haar ‘profiel’ bezig. Steeds minder met de problemen van de ‘kleine man’.

Deze trend is reeds lang ingezet. John Crombez werd binnengehaald omdat hij gespecialiseerd was in financiële markten en beleggingsleer. Hij werkte even als consultant-manager voor KPMG. De partij staat al lang niet meer afkerig tegenover het bedrijfsleven en het grote geld. In sneltreinvaart vervreemdde de socialistische partij van haar ideologische basis. De partij verschrompelde maar het geweer wordt niet van schouder veranderd. Strategie en communicatie bepalen steeds meer de inhoud.

Met Conner Rousseau wordt het look-and-feel-socialisme verdergezet. Rousseau komt uit het Crombez-Van den Bossche-kamp waar hij als communicatieadviseur aan de slag was. Nadien leidde hij de dienst communicatie binnen de partij. Rousseau groeide op binnen de partij- en de aanverwante zuilstructuren.
In 2007 voelde Joost Zwagerman de bui al hangen. In De Standaard zei hij toen dat de linkse partijen schromelijk tekortschieten als het gaat om de grote uitdagingen van deze tijd: de teloorgang van het onderwijs, de problemen van de multiculturele samenleving ‘en die van de verkilde samenleving’. ‘Weten ze niet dat links het moet hebben van een solidaire gemeenschap, met onderliggende waarden en normen?’ Zwagerman legde toen al de vinger op de wonde toen hij sprak over ‘de onuitstaanbare leegte van links’. Dit werd deze week andermaal bewezen.

Julien Borremans

Julien Borremans is leerkracht, columnist en werkt mee aan verschillende internetfora.