fbpx


Binnenland, Onderwijs

De Werkvloer: ‘Onderwijs moet in 2014 een topthema worden’

Even Snel‘De Werkvloer’, waarvan onder meer onze chef politiek Peter De Roover mede-initiatiefnemer is, vindt dat ‘de mensen uit het werkveld meer dan vroeger hun stem moeten laten horen in het onderwijsdebat.’

Het Vlaams onderwijs biedt kwaliteit maar worstelt ook met mankementen. ‘We moeten zo snel mogelijk oplossingen vinden om deze tekorten aan te pakken zonder de sterke punten in het gedrang te brengen. Deze denkoefening heeft nood aan een breed maatschappelijk debat waarin alle belanghebbenden hun rol moeten spelen. Vele onderwijsverstrekkers voelen zich onvoldoende betrokken, wat zeker een van de verklaringen is voor het gebrek aan draagvlak ‘op het terrein’ voor de op til zijnde hervormingen van het secundair onderwijs. Een andere verklaring voor de onmiskenbare terughoudendheid betreft uiteraard de inhoud van de hervorming zelf’, lezen we in de lanceringstekst van ‘De Werkvloer’.

De groep wil dat onderwijs een belangrijk verkiezingsthema wordt in 2014. ‘In 2009 kwam onderwijs amper aan bod in de verkiezingscampagne en de regering die daarna werd gevormd plande een grote onderwijshervorming. Wij willen nu van alle partijen voor de verkiezingen horen wat ze met het onderwijs van plan zijn’, zegt De Roover voor het Radio1-programma Hautekiet. ‘De Werkvloer’ gaat er van uit dat de invulling van de afgesproken onderwijshervorming door de volgende Vlaamse regering nog vele richtingen uit kan.

‘De Werkvloer’ wil de komende maanden lezingen en debatten organiseren, onderwijsmensen uitdagen om zich in het debat te mengen en brede informatie verstrekken over het thema onderwijs. Hun, vlot ogende, webstek www.dewerkvloer.be moet daarbij als platform dienen. Daar worden, bij de opstart al, een aantal links gelegd naar informatiebronnen over onderwijs en een eerste reeksje artikels aangeboden. ‘De Werkvloer’ nodigt onderwijsmensen ook uit om hun mening te formuleren op de genoemde website.

‘De Werkvloer’ ging vandaag ook, onder die naam, op facebook.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Doorbraak redactie

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.