JavaScript is required for this website to work.

Frank Vandenbroucke bereidt volop volgende zwarte zondag voor

CommentaarJulien Borremans26/12/2022Leestijd 4 minuten

volksgezondheid

volksgezondheid

foto © Belga / Stephanie Lecocq

Door zijn selectieve verontwaardiging bereidt Frank Vandenbroucke de volgende zwarte zondag voor en dreigt België een DDR aan de Noordzee te worden.

Er gaat de afgelopen maanden geen politiek debat voorbij zonder dat er over het Vlaams Belang wordt gesproken. Dat bleek afgelopen vrijdag ook in De afspraak op vrijdag, waar andermaal over, maar niet mét het Vlaams Belang werd gesproken. Frank Vandenbroucke bereidt volop de volgende zwarte zondag voor. ‘Wij zullen nooit, nooit met het Vlaams Belang besturen, nooit’, liet hij duidelijk verstaan. Meer zelfs: ‘We zullen er alles democratisch aan doen om geen regering met het Vlaams Belang te hebben’. Ook al betekent dit dat Vandenbroucke andermaal in zee moet gaan met een doctrinaire, spilzuchtige en corrumperende partij zoals de PS, die enkel het status quo van dit land voor ogen heeft.

Voordien had Conner Rousseau duidelijk laten verstaan dat Vooruit niet met de N-VA zal regeren als de partij er ook maar aan denkt om zelfs in de kleinste gemeente een bestuurssamenwerking met Het Vlaams Belang op poten te zetten. Daarmee hypothekeert Vooruit zowat 47% van het Vlaams electoraat. Dit is een bewuste keuze. Conner Rousseau en Frank Vandenbroucke weten heel goed wat de consequenties zijn, maar kiezen voor de brutale weg vooruit.

Samenwerken met maoïsten

Vandenbroucke heeft wel bedenkingen over de PTB-PVDA maar over een samenwerking rept hij met geen woord. Integendeel! Op gemeentelijk vlak is er reeds een samenwerking met de gewezen maoïstische partij, maar dat vormt geen probleem. Ook al laat het communisme een enorm spoor van armoede, uitbuiting en miljoenen slachtoffers achter, het verontrust Vandenbroucke geen seconde. Dat zijn Waalse zusterpartij geen enkele hervorming wil doorvoeren, het budget laat ontsporen en bovendien met een nieuwe reeks schandalen wordt geconfronteerd, maakt hem eigenlijk niets uit.

Wel waarschuwt de vicepremier en de minister van Sociale Zaken al meermaals dat regeren met het Vlaams Belang ten koste zal gaan van de welvaart. ‘Ik ken geen enkel land in de wereld waar de mensen gediend zijn met dit soort extremisten. Ik ken geen enkel land in de wereld waar de mensen vooruit zijn gegaan in welvaart, zekerheid en veiligheid met dit soort extremisten aan het bewind’, riep de gewezen trotskist in De afspraak op vrijdag uit. Feiten haalt hij daarvoor niet aan.

Doctrinair kantje

Dat Vandenbroucke een doctrinair kantje heeft, is stilaan duidelijk. In 1972 vliegt hij in het Sint-Pieterscollege aan de deur. Later militeert hij in de trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Vervolgens wordt hij in het zog van Karel Van Miert als ‘wonderboy’ binnen de toenmalige SP binnengehaald. In zijn beginjaren als voorzitter van de SP werd hij in De Morgen ooit omschreven als ‘een missionaris, een predikant’. ‘Hij verkondigde de Waarheid, zonder veel behoefte om daarover te discussiëren en zo nodig zijn mening bij te stellen.’ Dat was afgelopen vrijdag wel duidelijk.

‘Met de welvaart van de mensen doe je toch geen labo-experimenten’, kraamde de minister van Sociale Zaken uit over een eventuele machtsdeelname van het Vlaams Belang. Hallo???? Waar is deze regering dan wel mee bezig? Zowat alle wijzers staan op donkerrood. De Belgische begroting behoort tot de slechtste van de Europese klas. Volgens Rik van Cauwelaert heeft het RIZIV sinds 2017 geen sluitende rekeningen meer voorgelegd. ‘Waarop is de federale begroting dan wel gebaseerd?’ vroeg hij zich in De afspraak op Vrijdag af. Dan zwijgen we nog over de comateuze toestand waarin de Waalse en Brusselse begroting zich bevindt en over de noodzaak van een grondige hervorming van dit land.

Frank Vandenbroucke pleit tegen maart 2023 voor een samenhangend pakket federale maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, de belastingen en de pensioenen. Het aantal langdurig zieken moet drastisch naar omlaag en de werkzaamheidsgraad moet daarentegen spectaculair stijgen. De energiecrisis moet worden aangepakt. Er zijn forse investeringen nodig in een duurzame transitie van de energievoorziening.

Organisatie van armoede

De overheidsfinanciën ogen Zuid-Europees. ‘Minimale pogingen om de komende uitgavenstijging in de pensioenen wat onder controle te brengen worden meteen afgeblokt. Het is hoogst twijfelachtig dat deze regering nog structurele maatregelen kan nemen’, meent Bart Van Craeynest, Voka hoofdeconoom.

Het IMF pleit in dit verband voor een budgettaire inspanning van 0,8 procent van het bbp, of 4,6 miljard euro, in 2023. De komende jaren zullen dergelijke inspanningen moeten worden volgehouden. Het IMF stelt dat er aan de kant van de uitgaven zal moeten worden gesneden tot wanneer het structureel evenwicht is hersteld. Dat betekent dat er ook in de sociale zekerheid zwaar zal moeten worden bespaard, wat aan Waalse kant onbespreekbaar is.  Los van alle ballonnetjes voor extra uitgaven of belastingverlagingen, is een budgettaire inspanning nodig van 50 miljard euro om de overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen en om de financiële vergrijzingskost op te vangen, aldus Bart Van Craeynest.

De budgettaire ontsporing is volgens Pierre Wunsch – de gouverneur van de Nationale Bank – nog niet eens het grootste probleem. ‘Wat me meer zorgen baart, is de concurrentiekracht van onze bedrijven. De onzekerheid erover is veel groter. En een snelle ontsporing van de loonkostenkloof met andere landen is veel moeilijker op te lossen’, zegt hij afgelopen weekend in De Tijd. ‘De verslechtering van de competitiviteit in het begin van de jaren 80 hebben we 20 jaar lang betaald via een hoge werkloosheid, de-industrialisering en te weinig investeringen. Met andere woorden: dit kan ons veel meer pijn doen dan de begroting.’

DDR aan de Noordzee

Frank Vandenbroucke waarschuwt dat regeren met het Vlaams Belang de afbouw van de Welvaart betekent, maar verzwijgt zedig dat deze regering regelrecht de armoede aan het organiseren is. De cosmetische operaties van zijn partij door voorzitter Rousseau zullen daar weinig aan veranderen.  De partij heeft ingezet op een campagne tegen het Vlaams Belang. ‘Geen Hongarije aan de Noordzee’, riep Rousseau uit op zijn congres ‘Rood to 2024’, maar dat België de DDR aan de Noordzee dreigt te worden, verontrust Vandenbroucke en Rousseau geen seconde.

Julien Borremans studeerde architectuur, wijsbegeerte en management. Hij is werkzaam in het onderwijs. Borremans publiceerde voor verschillende tijdschriften en kranten. Hij werkt mee aan verschillende internetfora.

Commentaren en reacties