fbpx


Binnenland

Geen transparantie over vaccinprijzen tot na de crisis?

Vandenbroucke wil Europese Commissie ter wille zijnToen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) haar tweet met de vaccinprijzen verwijderde, vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in het parlement dat hij de kwestie nog met De Bleeker moest bespreken. Hijzelf had op dat moment wel al de opdracht gegeven om de bewuste tweet te verwijderen, zodat België afspraken met de Europese Commissie en de vaccinproducenten niet zou schenden. Vandenbroucke wil het debat ten gronde pas voeren na de coronacrisis. Gebrek aan transparantie Even terug…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Toen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) haar tweet met de vaccinprijzen verwijderde, vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in het parlement dat hij de kwestie nog met De Bleeker moest bespreken. Hijzelf had op dat moment wel al de opdracht gegeven om de bewuste tweet te verwijderen, zodat België afspraken met de Europese Commissie en de vaccinproducenten niet zou schenden. Vandenbroucke wil het debat ten gronde pas voeren na de coronacrisis.

Gebrek aan transparantie

Even terug naar 17 december 2020. In de plenaire namiddagvergadering krijgt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker veel vragen over de vaccinprijzen die zij heeft begroot. Die middag heeft zij op twitter namelijk een tabel met de kostprijs per vaccin bekend gemaakt. Sommige partijen, zoals de PVDA, zijn blij met deze transparantie. Anderen vrezen dan weer dat met De Bleekers openbaarheid contractuele geheimhoudingsclausules geschonden worden. De Bleeker verwijdert haar tweet in de loop van de namiddag.

Kamerlid Peter De Roover (N-VA) ondervraagt De Bleeker en minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke hierover tijdens dezelfde namiddagvergadering. Hij hekelt het gebrek aan transparantie, en vraagt zich af waarom het bedrag van 279 miljoen euro voor de vaccins die de federale regering heeft besteld, geheim moet gehouden worden.

‘Moet overleggen met De Bleeker’

‘Ik kan niet spreken in naam van andere mensen over hun tweets of mededelingen. U zult uw vraag aan mevrouw De Bleeker zelf moeten stellen’, antwoordt Frank Vandenbroucke. Na herhaaldelijk aandringen van De Roover, herhaalt Vandenbroucke zijn antwoord. ‘Ik zou met De Bleeker hierover moeten overleggen’, antwoordt hij finaal.

De plenaire vergadering loopt die dag haast onafgebroken door tot ver in de nacht. Het parlement laat staatssecretaris De Bleeker uit haar bed halen om verantwoording af te leggen. De Roover wil verder onder meer weten of het openbaar maken van de vaccinprijzen België internationale reputatieschade heeft toegebracht, en of er contractbreuk is gepleegd. Vlaams Belang en PVDA zijn eveneens uiterst kritisch. De eerste partij volgt de lijn van de N-VA en is vooral bezorgd om contractbreuk. De PVDA wil principiële transparantie, ook als dat contractbreuk impliceert. De Bleeker houdt echter vol dat België geen reputatieschade heeft opgelopen.

Aangesproken tijdens brexitonderhandelingen

Voorwaarts naar het nieuwe jaar. Tijdens de eerste plenaire vergadering van 2021, op 7 januari, komen diverse parlementsleden terug op het incident en herhalen hun vraag over reputatieschade en contractbreuk. Verschillende parlementsleden willen ook weten wie het verwijderen van de tweet eigenlijk bevolen heeft.

De Bleeker antwoordt dat zij alle informatie – en dus ook de bewuste prijzentabel – van het kabinet van minister van volksgezondheid Vandenbroucke heeft ontvangen. Zij beslist vervolgens om de tabel op twitter te zetten om transparant te zijn. Daarna zegt De Bleeker dat zij werd gecontacteerd door het kabinet van Vandenbroucke, waarop zij de tabel van twitter heeft verwijderd.

Of er contractbreuk is gepleegd, of ons land reputatieschade heeft opgelopen, bevestigt of ontkent zij formeel. ‘Ik ben persoonlijk niet gecontacteerd door de Europese Commissie of een producent van de vaccins naar aanleiding van dit incident. Ik heb begrepen dat er in de marge van het gesprek over de brexit tussen de eerste minister en de voorzitster van de Europese Commissie kort aan de kwestie is gerefereerd. Onze conclusie was dat er geen impact zou zijn.’, zegt De Bleeker.

‘Geen impact op leveringen’

Verder klinkt het: ‘Bij mijn weten is er ook geen sprake van een impact op de prijs of de levering of van enige andere impact op de reeds afgesloten contracten tussen de Europese Unie en de leveranciers van de vaccins. Dat geldt ook voor de onderhandelingen die nog lopend zouden zijn. Ik of de regering hebben ook geen signalen in die zin ontvangen’. De Roover, en ook college-oppositielid Catherine Fonck van het CDH zijn niet tevreden met dit antwoord. Zij hekelen de dubbele houding van Frank Vandenbroucke, die op 17 december het parlement niet eerlijk heeft geïnformeerd over zijn bevel om de tweet te verwijderen. De PVDA maakt van de gelegenheid gebruik om Vandenbroucke ervan te beschuldigen big pharma en hun geheimhoudingsclausules te beschermen.

Vandenbroucke antwoordt dat er bij de tabel die De Bleeker op twitter heeft gezet, niet expliciet vermeld staat dat het om vertrouwelijke informatie gaat, ‘maar het spreekt vanzelf dat contracten die zijn gesloten tussen de Europese Commissie en derden, slechts publiek worden gemaakt wanneer de Commissie de toestemming daartoe geeft. Ook de Belgische wet op de openbaarheid van bestuur bepaalt dat belangen inzake federale internationale betrekkingen een grond zijn tot weigering van de openbaarheid van bestuur’, aldus Vandenbroucke.

‘Loyaliteit’

Vervolgens bevestigt Vandenbroucke dat zijn kabinet bij het zien van de bewuste tweet inderdaad zo snel mogelijk contact heeft opgenomen met De Bleeker om te melden dat het om vertrouwelijke informatie ging. Dat gebeurde volgens Vandenbroucke uit ‘loyaliteit’. ‘U kunt dan niet verwachten dat ik hier en nu als minister van Volksgezondheid een debat open over de prijzen en de kosten van de vaccins. Nadat we de crisis op de best mogelijke manier zullen hebben bestreden, zal dat debat natuurlijk wel gevoerd worden. De Europese Commissie heeft zelf ook al laten weten dat de gevraagde transparantie later, na de onderhandelingen, zal worden geboden. Dat zal gebeuren, zodra de Commissie hiervoor haar toestemming geeft’, zegt Vandenbroucke.

De minister geeft mee dat België wel degelijk een geheimhoudingsclausule heeft getekend. Vandenbroucke zegt eveneens dat ‘hij geen melding heeft ontvangen van een initiatief van de Europese Commissie met betrekking tot België. Mijn diensten ontvingen ook geen reacties van de betrokken ondernemingen.’

Navraag van Doorbraak bij het kabinet-Vandenbroucke levert alleen op dat de antwoorden in het parlement formeel zijn, en dat het kabinet verder niet wenst te reageren. Dat zal voor na de crisis zijn.

[ARForms id=103]

Christophe Degreef