fbpx


Actualiteit, Buitenland
trump

It’s the economy stupid!

President Donald Trump blijft voor veel Amerikanen de houvast op economisch gebiedPresident Donald Trump heeft geen makkelijke periode achter de rug. Het begon met de berichtgeving van The Atlantic  dat Trump tijdens een bezoek in 2018 aan Frankrijk Amerikaanse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren ‘losers’ en ‘suckers’ had genoemd. Joe Biden sprong mee op de kar en zei dat als die beweringen juist waren, nog maar eens werd bevestigd hoe verschillend hij en Trump waren. Trump ontkende alles en noemde de aantijgingen een complete leugen en een schande. President voor…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


President Donald Trump heeft geen makkelijke periode achter de rug. Het begon met de berichtgeving van The Atlantic  dat Trump tijdens een bezoek in 2018 aan Frankrijk Amerikaanse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren ‘losers’ en ‘suckers’ had genoemd. Joe Biden sprong mee op de kar en zei dat als die beweringen juist waren, nog maar eens werd bevestigd hoe verschillend hij en Trump waren. Trump ontkende alles en noemde de aantijgingen een complete leugen en een schande.

President voor het leger

En het moet gezegd, er is gerede twijfel of het verhaal ook wel klopt. De verklaringen van de vier anonieme bronnen zijn ondertussen al officieel betwist door 11 huidige en voormalige stafleden van Trump. En we mogen ook niet vergeten dat Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn best al wat actie heeft ondernomen in het voordeel van het Amerikaanse leger. De uitgaven voor defensie zijn elk jaar gestegen en Trump heeft zijn campagnebelofte nagekomen om ‘zijn’ soldaten niet in nieuwe oorlogen te storten.

Maar zoals altijd het geval is bij zulke aantijgingen, denken de mensen vaak dat waar er rook is, er ook vuur moet zijn. En dat bleek ook uit The Breakthrough, een project van CNN, SSRS en onderzoekers van de Universiteiten van Georgetown en Michigan, die beoordelen wat de Amerikanen recent gehoord, gelezen of gezien hebben over Joe Biden en Donald Trump. Uit een rondvraag bleek dat het verhaal van The Atlantic  een meer wijdverspreide en snellere impact had op wat de Amerikanen over Trump hadden gehoord dan elke andere controversiële berichtgeving over de president gedurende de laatste 10 weken.

Bob Woodward

En dan was er ook nog het nieuwste boek van The Washington Post-journalist Bob Woodward, met de welluidende titel Rage. Het boek is onder andere gebaseerd op 17 verschillende interviews die Woodward dit jaar had met president Trump en waarvan ook geluidsfragmenten bestaan. Tijdens één van deze interviews, op 7 februari, zei Trump dat het coronavirus gevaarlijk, zeer besmettelijk en zelfs dodelijker is dan de meest gevaarlijke griep die er momenteel bestaat. Dat was 22 dagen voor de eerste coronadode in de Verenigde Staten.

In een ander interview, afgenomen op 19 maart, gaf Trump aan Woodward toe om publiekelijk het virus en de gevolgen hiervan opzettelijk te hebben geminimaliseerd om geen paniek te veroorzaken. ‘Zoals Franklin Delano Roosevelt zei, “Het enige wat we moeten vrezen is de angst zelf”. We doen het erg goed. Net zoals het advies tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Britse regering aan het adres van het Britse volk: “Blijf kalm en ga door”. Dat is wat ik deed,’ zei Trump, die er later aan toevoegde, ‘Toen Hitler Londen bombardeerde, ging Churchill, een groot leider, vaak naar een dak in Londen om te spreken. En hij sprak altijd met kalmte. Hij zei dat we kalmte moesten tonen. Nee, we hebben het op de juiste manier gedaan. We hebben het beter gedaan dan eender wie.’

Goed of fout

Geconfronteerd met deze onthullingen bleef President Trump zijn aanpak verdedigen. Geen paniek veroorzaken was net de bedoeling zei hij in een reactie. ‘Je wil me niet heel de tijd al roepend heen en weer zien rennen dat er veel doden zullen vallen’. Toch krijgt Trump veel kritiek op het feit dat hij de bevolking heeft misleid. Wetende dat het virus zo gevaarlijk en besmettelijk is, en publiekelijk toch alles minimaliseren en tegelijkertijd aandringen op een heropening van de economie heeft gezorgd voor veel meer dodelijke slachtoffers dan nodig was. Althans volgens sommigen.

Anderen zijn dan weer veel milder. Trump heeft wel degelijk de nodige maatregelen genomen zoals onder andere de toegang tot het land verbieden voor Chinezen en  later Europeanen. En het was juist noodzakelijk dat bedrijven niet al te lang gesloten bleven. Een lockdown betekent immers economische schade en dat weegt ook op de volksgezondheid. Trouwens, de dodelijke slachtoffers op het conto van president Trump schrijven is niet eerlijk. Ja, zeggen diegenen die Trump verdedigen, hij heeft fouten gemaakt, maar het coronavirus had voor elke president van de Verenigde Staten een nooit geziene uitdaging geweest.

Maar zal dit alles nu een weerslag hebben op de verkiezingen van 3 november? Feit is dat Donald Trump in zowat alle peilingen een achterstand op Joe Biden heeft, zowel nationaal als in de meeste swing states. Biden leidt de dans als het gaat over karaktereigenschappen of beleidskwesties zoals de aanpak van de coronacrisis, gezondheidszorg en zelfs criminaliteit. Veel kiezers denken dat Biden het op deze gebieden beter zal doen dan Trump.

Economie boven

Maar, en dit is een grote maar, de Amerikaanse kiezers in diezelfde swing states zien Trump nog steeds als de beste kandidaat voor het behoud van de economische welvaart. En laat dat nu bovenaan de lijst staan als doorslaggevend element waarom men vaak voor een bepaalde kandidaat kiest. Zelfs met een werkloosheid van 8,4 procent blijft Trump voor veel Amerikanen de houvast op dit beleidsdomein en dat maakt de Democraten toch enigszins zenuwachtig. Want het narratief van de Democratische Partij dat de hoge werkloosheid te wijten is aan een verkeerde aanpak door Trump van de pandemie lijkt vooralsnog niet aan te slaan.

Zo heeft Trump in Wisconsin volgens een nieuwe peiling afgenomen door Marquette Law School een voorsprong van 8 procent op Biden als het op het economische vraagstuk neerkomt. In Florida bedraagt de voorsprong van Trump 13 procent en in Pennsylvania 10 procent. Trump weet dat dit zijn sterkte is en er onder meer mee voor zou kunnen zorgen dat hij zijn tweede ambtstermijn in de wacht kan slepen. Hij heeft dan ook niet nagelaten extra nadruk te leggen op het feit dat er in augustus in de Verenigde Staten 1,4 miljoen banen zijn bijgekomen en dat dit een bewijs is dat de economie in het land zich aan het herstellen is. Het is een ongezien scenario in de geschiedenis van de VS: de snelste economische ineenstorting gevolgd door één van de hoogste stijgingen in het aantal jobs, en dit allemaal in één jaar, én een verkiezingsjaar dan nog wel.

Vraag is dus of de bovenstaande twee nieuwe ‘schandalen’ enige invloed zullen hebben op het verkiezingsresultaat. Want zoals James Carville en bijgevolg ook Bill Clinton in 1992 al wisten: It’s the economy stupid!

Nick Mertens

Nick Mertens (1982) is rechtspracticus die de Belgische en Amerikaanse politiek op de voet volgt. Hij is atheïst. Zijn passies zijn politiek, boeken en de Verenigde Staten.