JavaScript is required for this website to work.
Buitenland

Grote meerderheid Amerikanen vindt Biden te oud voor tweede termijn

Een overweldigende 77 procent van de Amerikanen vindt dat Joe Biden te oud is

Nick Mertens5/9/2023Leestijd 3 minuten
President Joe Biden.

President Joe Biden.

foto © Belga Image

Volgens recente peilingen vindt een overgrote meerderheid van de Amerikanen, waaronder zelfs veel Democraten, dat Joe Biden te oud is.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Een overweldigende meerderheid van de Amerikanen is van mening dat Joe Biden te oud is om nog eens vier jaar het ambt van president te bekleden.

Volgens een recente peiling van Associated Press, in samenwerking met het aan de Universiteit van Chicago verbonden National Opinion Research Center (NORC), vindt 77 procent van de Amerikanen dat de huidige president te oud is om effectief het land te leiden moest hij in 2024 herkozen worden. Een voorspelbare 89 procent van de Republikeinen is uiteraard deze mening toegedaan, maar opvallend is dat ook een indrukwekkende 69 procent van de Democraten zegt dat Biden deze functie niet meer naar behoren kan uitvoeren. Mocht Biden in 2024 opnieuw de verkiezingen winnen, dan heeft hij aan het einde van zijn tweede ambtstermijn de leeftijd van 86 jaar bereikt. Hij is nu al de oudst verkozen president in de Amerikaanse geschiedenis.

Respondenten omschreven de huidige president met termen als ‘oud’ en ‘verward’. Ook naar Donald Trump werd gepeild en het opmerkelijke is dat, ondanks het feit dat Trump maar 3 jaar jonger is dan Biden, toch een veel kleiner deel van de ondervraagden (51 procent) vindt dat zijn leeftijd een probleem is. Biden wordt dus duidelijk als minder fit en mentaal scherp gezien dan Trump. Maar liefst 65 procent maakt zich zorgen over de gezondheid van de huidige president, tegenover slechts 39 procent als het om Trump gaat. Als gevolg hiervan vindt momenteel zelfs een groter deel van de ondervraagden dat Donald Trump competent genoeg is om president te zijn (42 procent) ten opzichte van Joe Biden (35%). Leeftijd is al langer een netelige kwestie voor Biden, maar hijzelf minimaliseert de oprechte zorgen over zijn leeftijd. “Uiteindelijk zullen mensen zien of ik het wel of niet in me heb”, zei hij hierover in april.

Achterban

Ook uit een andere recente peiling, ditmaal uitgevoerd door Yahoo News en YouGov, komt naar voren dat 68 procent van de geregistreerde kiezers Biden te oud acht voor nog een ambtstermijn. Opmerkelijk genoeg zijn zelfs meer Democraten het hiermee eens (48 procent) dan oneens (34 procent). Tegelijk krijgt de zittende president van zijn eigen achterban wel hoge cijfers voor zijn prestaties, 77 procent van de Democraten keurt zijn beleid goed. Desondanks lijken veel partijgenoten toch bezorgd over de gedachte aan nog eens vier jaar Biden. In 2020 maakte slechts 28 procent van de Democraten zich zorgen over zijn gezondheid, inmiddels is dat aantal gestegen naar 40 procent.

Ondanks hun zorgen over zijn leeftijd, verkiezen de meeste Democraten toch nog steeds Biden boven vicepresident Kamala Harris als hun kandidaat voor 2024. Als Biden zich zou terugtrekken, weten de Democraten zelfs niet goed wie ze dan als presidentskandidaat zouden willen. Harris krijgt de meeste steun (25 procent), maar 21 procent antwoordt met “niet zeker”. Als het gaat om de ‘electability’ hebben deze twijfelaars wellicht ook een punt. Harris scoort slechter in hypothetische match-ups met Trump en DeSantis dan Biden.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat Kamala Harris via het vicepresidentschap de eerste vrouwelijk president van de Verenigde Staten zou worden. Deze automatische overdracht van het presidentschap aan de vicepresident is geregeld in het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat stelt dat als de president wordt ontzet uit zijn ambt of komt te overlijden of aftreedt, de vicepresident de president opvolgt. En het lijkt dat Kamala Harris toch wat rekening houdt met deze mogelijkheid. Volgens waarnemers probeert ze zich nadrukkelijk te profileren als potentiële opvolger van Biden. Zo heeft ze de afgelopen tijd veelvuldige solobijeenkomsten en -toespraken gehouden, los van Joe Biden. Critici beschuldigen haar ervan op deze manier campagne voor haarzelf te voeren voor 2024.

Topfuncties

In elk geval roepen deze peilingen opnieuw de kwestie op of er leeftijdsgrenzen zouden moeten komen voor het Amerikaanse presidentschap en andere topfuncties. Uit de peiling van Yahoo News en YouGov blijkt dat ongeveer twee derde van de Amerikanen voorstander is van het instellen van een leeftijdsgrens voor het presidentschap, het Congres en het Hooggerechtshof. Vooral onafhankelijke kiezers, die vaak de doorslag geven bij verkiezingen, steunen zulke  maatregelen. 60 procent vindt dat er een maximumleeftijd zou moeten zijn voor het presidentschap en 54 procent legt die grens op 80 jaar of jonger. Voor het Congres en Hooggerechtshof is respectievelijk 68 procent en 67 procent voor een verplichte pensioenleeftijd.

Deze roep om leeftijdsgrenzen is ook het gevolg van de vergrijzing aan de top van de Amerikaanse politiek. Niet alleen Biden en Trump, maar ook veel prominente Democratische en Republikeinse politici zijn op leeftijd. Denken we bijvoorbeeld aan Bernie Sanders en Mitch McConnell, beiden 81 jaar. Aan de andere kant zijn er ook stemmen die waarschuwen voor leeftijdsdiscriminatie. Leeftijd op zich zou geen doorslaggevende factor mogen zijn en het zou moeten gaan om de daadwerkelijke fitheid van een kandidaat. Waar Trump dus beter scoort dan Biden.

Wat wel duidelijk is, is dat de leeftijd en gezondheid van Joe Biden de Democraten zorgen baart, bovenop zijn slechte populariteitscijfers onder de Amerikaanse bevolking en de negatieve kijk van Amerikanen op de economische vooruitzichten van het land. Allerlei factoren die een uitdaging vormen voor de herverkiezing van Joe Biden in 2024.

Nick Mertens (@gezanick) is rechtspracticus en Amerikanist/Amerikakenner. Zijn passies zijn de Verenigde Staten, boeken en geschiedenis.

Commentaren en reacties