fbpx


Politiek

Kafka in Vlaanderen
Ik heb altijd gedacht dat te weinig overheid gevaarlijker was dan teveel. Maar ik begin daaraan te twijfelen. Als de overheidsadministratie te groot en te machtig wordt, zijn er toch wel veel nadelige effecten. Het belangrijkste is dat een uitgebreide overheid niet langer – zoals het hoort - de burgers gaat dienen, maar dat de burgers verondersteld worden de overheid te dienen. Zoals onder het Ancien Régime. In De Morgen stond in het weekend een tamelijk indrukwekkende open brief van…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Ik heb altijd gedacht dat te weinig overheid gevaarlijker was dan teveel. Maar ik begin daaraan te twijfelen. Als de overheidsadministratie te groot en te machtig wordt, zijn er toch wel veel nadelige effecten. Het belangrijkste is dat een uitgebreide overheid niet langer – zoals het hoort – de burgers gaat dienen, maar dat de burgers verondersteld worden de overheid te dienen. Zoals onder het Ancien Régime.

In De Morgen stond in het weekend een tamelijk indrukwekkende open brief van een zogeheten zij-instroomster in het Vlaamse onderwijs. Ze is bijna vijftig, heeft ruime ervaring in zeer diverse sectoren, heeft ook de nodige diploma’s en is één jaar terug Nederlands gaan geven in een Brusselse middelbare school. Tot tevredenheid van haar én haar leerlingen, zo blijkt. En daar kan men in tijden van schrijnend lerarentekort alleen maar blij mee zijn.

Maar o wee. Dat instappen in het onderwijs gaat kennelijk gepaard met een gigantische paperasserie en administratie. En dat allemaal volgens de oude stijl: een keer de papieren zijn ingevuld volgt maandenlange stilte. Geen vragen, geen uitleg. Niets. Komt er dan toch reactie, dan is het om in nogal kortaffe mails te eisen dat dezelfde formulieren nog eens worden ingevuld. Met geregeld, in bijlage, ettelijke bladzijden wet- en regelgeving. Waarmee men het dan maar moet doen.

Wantrouwen

En de zij-instroomster blijkt niet alleen te zijn. Ze vertelt het verhaal van een Nederlandse leraar wiskunde met jarenlange ervaring: hij komt in Vlaanderen lesgeven, maar zijn diploma wordt niet erkend. Er is het waargebeurd verhaal van de 65+’er die wil lesgeven, maar hij vindt zijn diploma’s niet terug; hij heeft wel een digitaal spoor, maar dat is blijkbaar niet genoeg. Er is het waargebeurd verhaal van iemand die les geeft in het hoger onderwijs, maar, vanuit idealistisch engagement, overstapt naar het technisch en beroepsonderwijs. Wat blijkt? De anciënniteit wordt op nul gezet. In de omgekeerde richting – wie overstapt van secundair onderwijs naar hoger onderwijs – krijgt wél anciënniteit. Vanuit de school komt de raad om een advocaat onder de arm te nemen.

Telkens gaat het om hetzelfde fenomeen: het diepste wantrouwen, van de overheid ten aanzien van haar burgers. Gekoppeld aan de blinde toepassing van regels en reglementen. Nee, de Vlaamse onderwijsadministratie is niet blij met al die mensen die, in een regelrechte noodsituatie, mee aan de kar willen duwen. Het zijn allemaal virtuele fraudeurs, graaiers, bedriegers,… En ze worden verondersteld eerst en uitgebreid het tegendeel te bewijzen.

Klacht onontvankelijk

Diezelfde administratie is ook getraind in het vinden van redenen om niets te (moeten) doen. Er is het waargebeurd verhaal van iemand die in een hogeschool slachtoffer is van seksuele intimidatie. Ze klaagt dat aan, maar er komt geen reactie. Van pure ellende geeft ze dan maar ontslag. Maar ze dient wel klacht in. Dan komt de reactie wél heel snel: omdat ze niet meer in dienst is, is de klacht onontvankelijk… Probleem opgelost!

Het is het bekende beeld van de administratie die zich voor tachtig procent van de tijd bezighoudt met zichzelf indekken tegen mogelijke fouten. Want – ook dat is wat het is – bij de minste fout stapt er ook wel iemand naar de rechter. De rest van de tijd gaat naar wat er toe doet. Het is de onstuitbare organieke obesitas, waar – dat is nu net Kafka – eigenlijk niemand kan zeggen waar ze vandaan komt, wat ertegen kan worden gedaan, hoe dat wordt gestopt.

De zij-instroomster van De Morgen kent blijkbaar nogal wat politici. Die juichen toe dat ze in het onderwijs doet wat ze doet. Dat de overheid eerder tegenwerkt dan meewerkt, bevestigen ze. Ook  politici blijken te klagen over de traagheid van de administratie, over onnodige paperassen, over ingebakken wantrouwen. Ze merkt op: Kafka in het kwadraat. Wie zal haar tegenspreken?

Verantwoordelijk

Het is wat, met recht en reden, over Brussel wordt gezegd: iedereen is er bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Nu dus ook in Vlaanderen, en met name in ons onderwijs. Wie heeft het daar voor het zeggen? De minister? De politiek? De koepels? De vakbonden? De ouders? De kinderen? Het antwoord: iedereen, en dus niemand. En daar bovenop ook nog eens de administratie die met een hyper-legalistische aanpak de stilstand bevriest. Dat zorgt voor extreme traagheid. Ook in het kwadraat.

Dat de vraag over wie de macht heeft niet echt kan worden beantwoord, is in een zaak van het allergrootste publieke belang zeer significant. Want in een democratie kan maar één antwoord gelden: het is weliswaar verstandig met alle betrokkenen te praten, maar finaal zijn het de verkozenen die beslissen. Het is ook de politiek die nadien (als enige trouwens) aanspreekbaar, aansprakelijk en verantwoordelijk is. Het is de politiek die duidelijk moet maken dat de overheid er is voor de burgers, en niet omgekeerd.

En nog iets: wat we zelf doen – hier is geen federale hinderpaal – moet beter. Véél beter.

Siegfried Bracke

Siegfried Bracke was gemeenteraadslid in Gent voor N-VA en Kamervoorzitter. Voordien was hij journalist bij VRT.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.