fbpx


Buitenland
G7

Ook op G7 draait het allemaal rond Donald Trump
‘Mister President, tell us about the American miracle’

Het zijn de woorden van president Ronald Reagan toen hij in zijn afscheidstoespraak sprak over de G7. De huidige leiders van de G7 hebben deze vraag deze keer hoogstwaarschijnlijk niet gesteld. De vraag zou echter gepast zijn na de sterke resultaten die de Amerikaanse economie neerzet onder Donald Trump, economische resultaten die gebaseerd zijn op de oude recepten van Reagan, zoals belastingverlagingen en deregulering,….

Maar deze G7 zal eerder de geschiedenis ingaan als de vergadering waar de Amerikaanse president zijn handtekening terugtrok van de gezamenlijke verklaring, de eerste keer in de geschiedenis dat er geen gezamenlijke verklaring was van de staats-en regeringsleiders.

Terug naar de G8?

Trump gaf voor de start van de G7 een schot voor de boeg, door te stellen dat het tijd wordt dat er terug een invitatie aan Rusland wordt gestuurd, zodat de G7 terug een G8 zou worden. Een boodschap die niet op applaus onthaald werd bij verschillende Europeanen. De Italiaanse premier, die een eerste keer mocht aanschuiven op het internationale toneel gaf Trump alvast gelijk. Direct een eerste breukje in het front dat sommige Europese leiders in gedachte hebben tegen de eisen van de Amerikaanse president.

Trump legt een echte vrije markt op tafel

Trump kwam op zijn afsluitende persconferentie meteen ter zake door uit te halen naar het feit dat Amerikaanse bedrijven te maken hebben met hogere handelstarieven wanneer ze hun goederen uitvoeren naar andere landen, dan wanneer andere landen willen uitvoeren naar de Verenigde Staten. Trump maakte het verwijt vooral aan zijn voorgangers dan aan de andere landen. Hij nam de huidige regeringsleiders niks kwalijk, maar hij wil wel dat ze toegeven en hun tarieven en handelsbarrières gelijkschakelen met die van de Verenigde Staten. Het gaat veelal over landbouwproducten die geen of zeer beperkte toegang hebben tot markten in Canada en Europa. Vergeet niet dat deze producten worden vervaardigd in staten die Republikeins stemmen.

Het meest opmerkelijke voorstel van de G7 kwam onverwacht van Trump, waarin hij een voorstel op tafel legde waarbij er geen handelstarieven of –barrières meer zouden worden opgelegd tussen de landen van de G7 en men zich ook zou moeten onthouden van subsidies te geven. Dit is met andere woorden een echte vrije markt. Trump zei dat het huidige systeem, waar bijvoorbeeld Canada 270% tarief legt op melkproducten en er omgekeerd geen tarieven zijn, voor hem niet meer kan.

Larry Kudlow, de Amerikaanse topadviseur voor economie, zei dat hij enorm blij was dat de president dit voorstel op tafel had gelegd en zei dat het besproken werd door de andere regeringsleiders. Het valt echter te betwijfelen of iemand zoals Frans president Macron, die de afgelopen maanden een hoge borst opzette over vrijhandel, een echte vrije markt ziet zitten.

Justin Trudeau steekt Trump én de G7 een mes in de rug

Trump verliet de G7 vroeger omdat hij op dinsdag een historische topontmoeting heeft in Singapore met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Tijdens zijn vlucht gaf hij de opdracht de Amerikaanse handtekening terug te trekken nadat de Canadese premier op zijn afsluitende persconferentie had gezegd dat er met Canada niet gesold wordt en dat er tegenmaatregelen zullen komen tegen de Verenigde Staten.

Larry Kudlow (zie boven), kwam hier op terug in een interview met CNN en sprak over het feit dat Trudeau de VS en bij uitbreiding de G7 een mes in de rug had gestoken. Kudlow, die aanwezig was in het bilateraal gesprek tussen Trump en Trudeau zei dat Canada en de VS dicht bij een handelsovereenkomst waren. Maar dat Trudeau, die zijn uitspraken voor binnenlands gebruik deed, het helemaal verkwanseld heeft. Kudlow nam zelf de woorden verraad en stunt in de mond en niet enkel ten overstaan van de VS, maar ten overstaan van de gehele G7.

Trump wil sterk lijken tegenover Kim Jong Un

Trudeau deed zijn uitspraken op het moment dat Trump naar Singapore afreisde. Aangezien Trump het zich niet kan permitteren om als een zwakkeling aan de onderhandelingstafel te komen, trok hij zijn handtekening terug. De Amerikanen leggen de schuld bij Trudeau, een man die zich de afgelopen maanden wel meer aanstelde op het buitenlandse toneel. De positie van de Amerikanen is dat Trudeau zich zou moeten excuseren tegenover de G7 en Trump alle geluk moet toewensen om een eind te maken aan het Noord-Koreaanse conflict.

Deze Amerikaanse regering is een disruptieve regering die orde op zaken wil zetten en de belangen van de Verenigde Staten centraal zet. Maar als Trump slaagt om vrede te bewerkstelligen op het Koreaanse schiereiland, of alvast de eerste grote stappen daartoe zet, dan gaat hij de geschiedenisboeken in als vredesstichter en lonkt een Nobelprijs. Zoals ik al tijdens de campagne schreef in 2016, Trump is de vredeskandidaat, nu aan hem om het waar te maken. De rest van de wereld kijkt en duimt mee, of zou dat toch tenminste moeten doen….

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

David Neyskens

David Neyskens is bestuurder van de denkank Libera! en volgt voor Doorbraak de Verenigde Staten op de voet.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.