fbpx


Binnenland
pandemiewet

Oppositie: ‘Pandemiewet over de zomer tillen’

Met juridische argumenten als het kan, met dissidenten uit meerderheid en samenleving als het moetMet een oppositie die alles omvat tussen radicaal links en radicaal rechts, wordt een plenaire stemming over de pandemiewet voorlopig afgehouden. De komende week zal de Raad van State (RvS) advies geven over enkele amendementen die op het ontwerp van de pandemiewet zijn aangebracht. N-VA — de grootste oppositiepartij in de kamer — wacht met het indienen van eigen amendementen nog tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Daarmee zou het kunnen dat de pandemiewet over de zomer wordt getild, klinkt het.

‘Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft heel wat juridisch-technische slordigheden staan in haar definitieve wetsontwerp,’ zegt Peter De Roover, fractieleider van N-VA in het federale parlement, aan Doorbraak. ‘De Raad van State heeft wel advies gegeven over het oorspronkelijk wetsontwerp. Met de vermelding dat verdere wijzigingen die niet voortkwamen uit het advies, opnieuw door de RvS zouden moeten worden bekeken. Zulke slordigheden hadden vermeden kunnen worden als Verlinden haar eigen wijzigingen nog eens zelf door de Raad van State had laten nalezen. Maar dat is dus niet gebeurd. Net door die slordigheden heeft de meerderheid zelf het ontwerp opnieuw moeten amenderen. Daardoor kon de oppositie het opnieuw doorverwijzen naar de RvS.’

En opnieuw

Wanneer de RvS de komende week advies geeft, geeft De Roover aan dat N-VA zelf ook verschillende amendementen wil aanbrengen op het wetsontwerp. Als de oppositie zich daar opnieuw achter weet te scharen, dan kunnen ook die amendementen opnieuw naar de RvS gestuurd worden.

‘Zulke amendementen moeten wel steeds voldoende inhoudelijke wijzigingen bevatten. Anders zal de RvS de aanvraag verwerpen. Er zit echter genoeg eten en drinken in dit ontwerp van de pandemiewet. We zitten nog niet in de fase dat we tijd moeten rekken,’ aldus De Roover.

‘Het heeft echter geen zin om dit middel uit te putten. Op een bepaald moment zullen de juridische en technische argumenten op zijn. Dan begint voor de oppositie een heel andere klus. Technisch gezien kan het definitieve ontwerp nog geweerd worden uit de plenaire Kamerstemming door het terug te verwijzen naar de commissie Binnenlandse Zaken. Maar het lijkt er meer op dat het juridisch-technische debat dan ten einde zal komen.’

Dissidenten

De Roover zegt dat er dan nog het politieke debat en het debat over de praktische toepassing van de wet overblijven. ‘Ik reken er niet op dat, als het erop aankomt, er dissidenten in de meerderheid kunnen gevonden worden. Maar wij gaan het politieke debat alleszins blijven voeren. Want als het ontwerp juridisch in orde is, dan betekent dat nog altijd niet dat de mogelijkheid om een avondklok in te stellen voor een onzekere gebeurtenis in de toekomst — want daarover gaat de pandemiewet tenslotte — ook a priori wenselijk is.’

‘Daarnaast hoor ik van vele experten in crisisbeheer dat dit ontwerp, zelfs al is het juridisch sluitend, voor chaos zal zorgen als men het daadwerkelijk zal proberen toe te passen in geval van crisis. We gaan ook niet wachten om dit aan te kaarten tot wanneer de pandemiewet gestemd is.’

Mysterieuze onthoudingen

In de wandelgangen van het parlement blijkt dat er binnen de Vivaldimeerderheid echter wel dissidenten zouden rondlopen die de pandemiewet er liever niet zien komen. Vooral bij regeringspartij MR. Vanuit de samenleving worden politici van meerderheid en oppositie bestookt met boze brieven. Er zijn eveneens geruchten over enkele leden van de meerderheid die zich bij de doorverwijzing van de eerder genoemde amendementen naar de RvS zouden onthouden hebben in plaats van tegen te stemmen.

Bij enkele oppositieleden klinkt ten slotte dat de mogelijkheden om de stemming van de pandemiewet over de zomer te tillen, alleszins realistisch zijn. Dan komt natuurlijk de vraag in zicht of een pandemiewet überhaupt nog nodig is. Zelfs bij enkele oppositiepartijen overheerst het geloof dat er binnenkort nog pandemieën zullen voorkomen die een specifieke pandemiewet vergen. Maar rechtsfilosofisch gezien kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden over het nut van noodtoestanden die in permanente wetten worden gegoten.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Christophe Degreef