fbpx


Communautair, In Wallonië

Paul Magnette is van gedachten veranderd
PS-voorzitter Paul Magnette heeft aanvaard dat zijn partij toetreedt tot Vivaldi op basis van een akkoord waarin onder meer het volgende staat: ‘Tijdens de volgende zittingsperiode wil de regering een belangrijke bijdrage leveren aan de modernisering, de vergroting van de efficiëntie en de verdieping van de staatsstructuren. De regering zal de aanzet geven tot een breed democratisch debat over dit onderwerp, waarbij burgers, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld worden betrokken, alsmede een dialoog tussen politieke vertegenwoordigers. Het doel…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


PS-voorzitter Paul Magnette heeft aanvaard dat zijn partij toetreedt tot Vivaldi op basis van een akkoord waarin onder meer het volgende staat:

‘Tijdens de volgende zittingsperiode wil de regering een belangrijke bijdrage leveren aan de modernisering, de vergroting van de efficiëntie en de verdieping van de staatsstructuren. De regering zal de aanzet geven tot een breed democratisch debat over dit onderwerp, waarbij burgers, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld worden betrokken, alsmede een dialoog tussen politieke vertegenwoordigers. Het doel is een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024 met een homogenere en efficiëntere verdeling van de bevoegdheden overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en interpersoonlijke solidariteit. Dit moet leiden tot een versterking van de autonomie van de gefedereerde entiteiten en van de macht van het federale niveau.’

Twee ministers, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), zijn belast met de uitvoering van deze opdracht.

Van gedachten veranderd

Maar Paul Magnette is van gedachten veranderd. In een interview met de krant Le Soir van 18 juni, verklaarde hij: ‘Een zevende staatshervorming in 2024 is nodig noch wenselijk, omdat Wallonië, anders dan in het verleden, over de nodige vaardigheden beschikt om aan zijn herstel te werken.’ De voorzitter van de PS, die toegeeft dat hij nooit verliefd is geweest op het institutionele systeem, voegt er niettemin aan toe: ‘Voor mij zou een federalisme met vier gewesten op een dag eenvoudiger zijn dan het huidige systeem. Maar ik voeg er meteen aan toe dat wanneer ik zeg “vier Gewesten”, dit niet betekent dat de solidariteit tussen Wallonië en Brussel verdwijnt. Volgens mij vormen Wallonië en Brussel, ook al zijn er vier Gewesten, samen een Federatie en beheren ze samen onderwijs, hoger onderwijs, cultuur, de audiovisuele sector, onderzoek…’

Een ware provocatie 

Het is niet moeilijk zich de verbazing voor te stellen van de eerste partij van Vlaanderen, N-VA, waarvan voorzitter Bart De Wever dacht in Paul Magnette de ideale partner te hebben gevonden om in 2024 nieuwe institutionele structuren te implementeren. Vooral omdat de houding van de PS-voorzitter een ware provocatie is jegens het noorden van het land: ‘Ah, N-VA zal van haar stoel vallen?  Jammer, ik hoop dat ze niet te hoog zitten… Wat wilt u dat ik zeg? De CD&V ook. En wat de provocaties van extreemrechts betreft?  Zij zeggen dat ze unilateraal de onafhankelijkheid zullen uitroepen. Welnu, laat hen dat doen!’

Laat meneer van Grieken het maar doen, hij zal zich gewoon belachelijk maken. De andere Vlamingen zullen hem niet eens volgen. En als ze hem toch volgen, kunnen Wallonië en Brussel perfect samenleven. De Vlamingen moeten begrijpen dat als zij op een dag de onafhankelijkheid uitroepen, dit zonder Brussel zal zijn. Het zal zeker zonder Brussel zijn. Ze kunnen een onafhankelijk Vlaanderen krijgen met een groot gat in het midden als ze dat willen, en zichzelf beroven van de hoofdstad van Europa. De provocaties van extreemrechts laten me koud.’

Wallonië is een eunuch

Paul Magnette zit er niet ver naast. Was hij het niet die in 2016 zei dat Wallonië zonder onderwijs en cultuur als een eunuch is? Een zevende staatshervorming in 2024 is volgens hem dan ook noodzakelijk noch wenselijk. Omdat Wallonië, anders dan in het verleden, over de nodige vaardigheden beschikt om aan zijn herstel te werken. Behalve dan dat we het aantal Waalse herstelplannen niet meer kunnen tellen die de afgelopen twintig jaar zijn gelanceerd, zonder dat het gewest erin slaagde om van de grond te komen… Het is een ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat Vlaanderen het principe van de financiële solidariteit in vraag stelt.

Met uitzondering van Waals-Brabant, dat profiteert van het Brusselse achterland, stagneert het BBP van de Waalse provincies. Bij een Europees gemiddelde van 100 staat Henegouwen op 76, tien punten lager dan de Franse regio Nord-Pas-de-Calais, het land dat bekend staat als de ‘corons’…

Geen Catalaans scenario

Terwijl wijlen Xavier Mabille, voorzitter van het CRISP, in 2007 verklaarde dat hij de hypothese van de verdwijning van België niet langer uitsloot, gaat Paul Magnette er lichtvaardig mee om. Het valt moeilijk in te zien hoe een institutionele doorbraak zou kunnen plaatsvinden na de parlementsverkiezingen van 2024 – zelfs als Vivaldi de termijn zou halen! -De standpunten in het Zuiden en het Noorden (federalisme vs. confederalisme) lopen zo uiteen.

Eén ding is zeker: Vlaanderen is niet langer een deelstaat, maar een echte natie. Volgens de laatste peilingen kunnen de twee Vlaamse pro-onafhankelijkheidspartijen, N-VA en Vlaams Belang, een absolute meerderheid in het Vlaams Parlement behalen, waardoor hun vertegenwoordigers de onafhankelijkheid van Vlaanderen eenzijdig zouden kunnen afkondigen. Paul Magnette sluit zich aan bij degenen die beweren dat slechts een klein deel van de kiezers van deze twee formaties een dergelijk scenario echt wil.

Maar worden de kiezers niet verondersteld te stemmen met volledige kennis van zaken? Ze moeten weten dat de partijen van Bart De Wever en Tom Van Grieken pleiten voor de komst van een Vlaamse Republiek. Zij moeten dus de volle verantwoordelijkheid voor hun stem op zich nemen! Dit heeft niets te maken met een Catalaans scenario. Een zwak Brussel zou dat niet kunnen verhinderen. Wat de Europese Unie betreft, zij zou alleen kunnen optreden in verband met de Belgische echtscheiding.

‘Geen paniek’, voegt Paul Magnette eraan toe, ‘Wallonië en Brussel kunnen perfect samenleven.’

En hier komt WalloBrux weer!

It takes two to tango. Uit een studie van 2013 van Rudi Janssens, onderzoeker aan de VUB, blijkt echter dat 73,9% van de Brusselaars autonomie wil als België zou verdwijnen. Slechts 4,6% opteert voor een associatie met Wallonië, en 4% met Vlaanderen. De Brusselaars zijn dus zeer gehecht aan hun eigenheid. Bovendien hebben wij te maken met geografische gebieden van totaal verschillende omvang en morfologie. Enerzijds is er een Hoofdstedelijk Gewest van 161,4 km2 , en anderzijds een Waals Gewest van 16.844 km2 , voor een bevolking die drie keer zo groot is.

De Walen en de Brusselaars zijn sociologisch tevens ver van elkaar verwijderde bevolkingsgroepen, met vaak verschillende gevoeligheden.
Ten slotte is het gebrek aan territoriale eenheid een belangrijke factor, aangezien Brussel ingesloten ligt in Vlaams grondgebied, dat dan een vreemd grondgebied zou zijn. Dit zou het vuur in het voormalige Joegoslavië weer kunnen doen oplaaien! Want als Walen en Brusselaars een dergelijke staat kunnen samenstellen, is het moeilijk in te zien waarom Servië niet hetzelfde zou doen met de Republika Srpska van Bosnië.

Totale inconsistentie

Hoe moeten de bevoegdheden worden georganiseerd en het respectieve gewicht van Brussel en Wallonië worden bepaald binnen deze nieuwe staat, die in geen geval een natie zou vormen? Zal men opteren voor het gelijkheidsbeginsel (Brussel = Wallonië) of voor het evenredigheidsbeginsel (Wallonië > Brussel)? Binnen het huidige België zijn de Walen en de Brusselaars nu al niet in staat een eenheid te vormen. Het is ook moeilijk in te zien hoe de internationale gemeenschap een identieke rechtspersoonlijkheid zou kunnen erkennen voor dit nieuwe België dat, zonder Vlaanderen, een wezenlijk ander gezicht zou hebben dan de vorige staat.

In het internationaal recht is de opvolgerstaat als een pasgeboren kind, onaangetast door enig internationaal verdrag. Dit is het ‘tabula rasa-principe’. Een volledige toetreding van het ‘overblijvende België’ tot de verdragen die het vroegere België bonden, zou dus juridisch kunnen worden aangevochten. Wij hebben bijvoorbeeld gezien dat het ‘kleine Joegoslavië’ of ‘voortgezet Joegoslavië’, bestaande uit Servië en Montenegro, in september 1992 opnieuw toetreding tot de VN heeft moeten vragen.

Paul Magnette’s laatste interview wordt gekenmerkt door totale inconsistentie.

Jules Gheude

Jules Gheude is oud-medewerker en biograaf van François Perin en bezielt de Gewif (Groupe d’Etudes pour la Wallonie intégrée à la France).