JavaScript is required for this website to work.

Ard van der Steur

Geert Wilders viel de nieuwe regering niet aan op de ontbrekende financiële basis. Hij vond grootste partij VVD dienstbaar aan radicale moslims.

Is de discussie over de burgemeesterssjerp een teken van de ‘esthetisering van de politiek’? Een blik op Vlaanderen uit Nederland