JavaScript is required for this website to work.

Marc Kregting

Bespreking van het unieke ‘De encyclopedieën van de val’, door de in Vlaanderen wonende Nederlandse essayist en encyclopedist Marc Kregting.

In Zilverlingen, een verzameling kritische taalobservaties, fileert Marc Kregting genadeloos én fantasierijk onze vaak al te nonchalante omgang met zinnen en woordjes. Slordig denken Taal luistert heel nauw en dan gaat het niet alleen om het verkeerde gebruik van ‘noemen’ en ‘heten’ of het irritante ‘naar de toekomst toe’. Wie zijn taal niet kent of verkeerd hanteert, denkt meestal slordig. En laat …