JavaScript is required for this website to work.

Marsilius van Padua

Steeds worden elites corrupt en verloochenen zij het volk, waarna opstanden en revoluties het leven van burgers weer wat draaglijk moeten maken.

‘Humanistische’ denkers amalgamiseren christendom en islam als ‘achterlijke’ denksystemen: een schromelijk tekort aan historisch inzicht