fbpx


Politiek
geschiedenis

Plat op de buik voor de achterkant van de geschiedenis

België BananenrepubliekDe hypocritijnzers in West-Vlaanderen geraken niet meer door dezelfde poort van hun kathedraal. Bogaert en Crevits wonen op een steenworp van elkaar maar spreken niet dezelfde taal. Broeder Bogaert wil naastenliefde beperken tot het eigen volk en via ANPR-camera’s, gezichtsherkenning en registratie van vingerafdrukken de toegang tot de kerk afschermen. Zuster Crevits van buurgemeente Torhout maant haar collega aan om de verboden Straffe Hendrik van het menu te schrappen. De congregatie van hypocritijnzers is op zoek naar een nieuwe identiteit die beter verkoopbaar is aan de kiezer. Geen nieuwe verpakking of marketingstrategie, maar het aanpassen van de ingrediënten en de smaak van de spacecake.

Moeten partijen zich hoegenaamd ideologisch aan de kiezers aanpassen of moeten ze moedig op hun barricade blijven? Moeten de bijbelverkopers van CD&V nu plots Das Kapital, Mein Kampf of An Inconvenient Truth  verkopen omdat de brainwashing van de kiezer hun ideologie verlaat? Geef mij dan maar Dedecker die na zijn ondergang in 2014, zijn ideologie trouw bleef, geen letter van zijn programma herschreef, en er halsstarrig achter bleef staan.  

Irritable Climate Syndrome

De koningin van de brainwashing heet Greta Thunberg. De bovenkamer van de groene Cassandra werd volledig geformatteerd en geherprogrammeerd met groene anti-kapitalistische leerstellingen. Na wat inderhaast georkestreerde acteerlessen van de koningin van het drama, Viola Davis, dong Pipi Zaagkous met haar speech op de VN-klimaattop mee naar een Oscar. Het wordt een Golden Raspberry vrees ik.

Ze is kwaad omdat politici niets doen, enkel is haar definitie van niets doen: niet luisteren naar apocalyptische azijnwetenschappers. Haar doemscenario voor de ondergang van de wereld is dat het niveau van de zeespiegel stijgt en dat van de politici daalt. Volgens Thunberg moeten alle politici stijgen naar het niveau van Raoul Hedebouw en Peter Mertens, hoewel stijgen. Via communistische oekazes moeten vervolgens alle lonen afgeroomd worden tot het bestaansminimum, waarna de zaagkousen met het geld windmolens en zeilboten bouwen. Wereldwijd surfen linkse politici mee op haar ICS (Irritable Climate Syndrome), dat zich als een tsunami over de wereld uitrolt. Bruno Tobback was een visionair, hij had  jaren geleden al begrepen dat surfen en zeilen geen symbolen van kapitalisme zijn, maar zinnebeelden van een groen kluizenaarsleven.

De salat  van Francken en co

Terwijl N-VA’ers in het Vlaams Parlement niet weten waar ze zitten, stofzuigt twittertheo de zetels van de PS. Op 7 juli schreef uw nederige wetstraatscherpslijpster het reeds: ‘De Walen zijn not impressed, ze gaan nog maanden de Vlamingen laten wachten en willen maar twee zaken: van 6,4 miljard euro Vlaamse transfers naar 10 miljard euro en geen staatshervorming voor 2024. We zijn er bijna, de federale salat  van N-VA is ingezet, eerst op de knieën door het confederalisme te schrappen, nu nog plat op de buik door extra geld in de Waalse vergeetput van corrumperende politici te storten, en we hebben een nieuwe federale regering.

Of de N-VA dan nog leden overhoudt betwijfel ik, maar dat zal hen een zorg wezen, aprés nous le déluge. Het devies lijkt: wíj bouwden ons succes, wíj mogen er de centen van plukken en zij die na ons komen moeten zelf maar hun geldbomen planten. Het electoraat van de N-VA is op zoek naar een kloon van Greta Thunberg om hysterisch en theatraal naar De Wever en Francken te roepen ‘How dare you, you have stolen my dreams with your empty words’.

De juiste kant van de geschiedenis

Velen vragen zich af of wij aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Maar niemand vraagt zich af aan welke kant de geschiedenis staat. Politici en activisten streven niet om aan de juiste kant te staan, maar om geschiedenis te schrijven en haar plaats te bepalen. Thunberg wil een groen stalinisme neerschrijven en Trump wil Nero achterna. De juiste kant van de geschiedenis is dus rechts van Greta en links van Donald.  Anderen zoals twittertheo kiezen dan weer voor de achterkant van de geschiedenis door een onafhankelijk Vlaanderen op te offeren voor een daling van de migratie. Franken flipt naar the dark side of history.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jasmijn Walldorf

Vrijgevochten schrijfster van opiniestukken, met scherpe satirische inslag.