fbpx


Buitenland
Sovjet-Unie

Poetins paranoia leidt tot Sovjet-toestanden
Je denkt meteen aan de Sovjet-Unie wanneer je het document Strategie voor Nationale Veiligheid, dat Poetin op 2 juli 2021 ondertekende, bestudeert. Het vervangt de tekst van 31 december 2015. Nee, er wordt geen gewag gemaakt van Lenin, Marx of zelfs van vadertje Stalin, maar het document is grotendeels in de Sovjetstijl geschreven Leve de enige echte Koude Oorlog Kort samengevat: nog steeds zijn de Verenigde Staten en hun trawanten de grote vijand van Rusland. Washington streeft onveranderd naar wereldoverheersing,…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Je denkt meteen aan de Sovjet-Unie wanneer je het document Strategie voor Nationale Veiligheid, dat Poetin op 2 juli 2021 ondertekende, bestudeert. Het vervangt de tekst van 31 december 2015. Nee, er wordt geen gewag gemaakt van Lenin, Marx of zelfs van vadertje Stalin, maar het document is grotendeels in de Sovjetstijl geschreven

Leve de enige echte Koude Oorlog

Kort samengevat: nog steeds zijn de Verenigde Staten en hun trawanten de grote vijand van Rusland. Washington streeft onveranderd naar wereldoverheersing, maar vindt helaas Rusland op zijn weg. Op alle mogelijke manieren wil het de Russische Federatie als grootmacht uitschakelen en beletten een eigen binnenlandse en buitenlandse politiek te voeren. Niet alleen willen de Verenigde Staten militair de sterkste zijn, ze willen ook de Russische economie zware schade toebrengen en het land politiek isoleren. Erger nog, ze komen tussen in de interne aangelegenheden.

Het liefst zouden de VS een ‘kleur’-revolutie in Rusland organiseren zoals ze dat in Oekraïne hebben gedaan (de zogenaamde ‘Oranje-revolutie’, nvdr.). Ondertussen steunen ze allerhande ‘extremisten’ die de staat willen destabiliseren. Opposant Navalny wordt niet met naam genoemd, maar er wordt duidelijk naar hem verwezen. Ook naar Poetins theorie dat Navalny een handpop van de Amerikanen zou zijn. Via allerlei media dringen ze ook de westerse cultuur en ethiek aan de Russen op.

Economische zelfredzaamheid

Als een rode draad door het document loopt de gedachte dat Rusland voldoende sterk en zelfredzaam moet worden. Dit moet gebeuren op eigen kracht en zonder buitenlandse hulp of interventies. Met andere woorden, Rusland moet ‘autarkisch’ worden en zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

De NAVO is dichter naar de Russische grenzen opgeschoven en tracht Oekraïne lid te maken. Het bondgenootschap is beter bewapend dan ooit en beschikt over steeds gevaarlijker kernwapens. Er is maar een antwoord mogelijk: Rusland moet economisch sterker worden,  zodat het zich nog krachtiger kan bewapenen. Het land moet dus nog betere atoomwapens verwerven en de bevolking door een versterkte patriottische opvoeding bereid weten te maken te vechten en te sneuvelen voor het vaderland.

In het nieuwe document wordt dus de nadruk op de economie gelegd. Dit gebeurt zeer zeker onder invloed van de eerste minister Michail Misjoestin, een technocraat. Niet zozeer economische groei moet worden nagestreefd, maar vooral zelfredzaamheid. De financiële infrastructuur moet verbeteren. Er moet minder gehandeld worden in dollars. Het aantal buitenlandse investeringen moet, vooral in de strategische sectoren, verminderen. De Russische economie mag niet meer afhankelijk zijn van de verkoop van grondstoffen zoals olie en gas. Er moet gerenoveerd en gediversifieerd worden. De nieuwe economie moet ook koolstofvrij worden. Eindelijk erkent Rusland de milieuproblematiek.

Dit alles moet gebeuren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Rusland moet op dit vlak wereldleider worden. Grote wetenschapsparken moeten worden aangelegd waar de beste wetenschappers van de wereld op af komen. Er moet meer synergie groeien tussen de burgerwetenschappers en hun militaire collega’s. Innovatie en technische onafhankelijkheid zijn de sleutelwoorden. Dit alles moet gebeuren via coördinatie en controle van de overheid.

De overheid moet de Russische cultuur en waarden beschermen

De Russen moeten worden beschermd tegen propaganda en fake news van het Westen. Het internet, dat misbruikt wordt door extremisten, moet door de staat aan banden worden gelegd. De staat moet de waarheid verkondigen en de traditionele Russische morele en spirituele waarden verspreiden en verdedigen. Die waarden worden trouwens ook aangevallen door de westerse multinationale ondernemingen in Rusland die hun werknemers proberen te beïnvloeden. De staat moet hen daartegen beschermen.

Die waarden zijn onder andere leven in waardigheid en met respect voor de (Russische) mensenrechten. Het zijn ook sterke morele waarden met weinig begrip voor het westerse LGBTQ+ gedoe, maar gericht op hechte (patriarchale) familiebanden. Natuurlijk hoort hier ook patriotisme bij, gevoed door de juiste kennis van de Russische geschiedenis. Iedereen is medeverantwoordelijk voor het vaderland. Daarnaast komen ook nog humanisme, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Ook de strijd tegen corruptie wordt genoemd.

De staat zal kunstenaars aanmoedigen om in alle mogelijke kunstvormen die Russische waarden en deugden te promoten en de glorierijke Russische geschiedenis te evoceren. Ook het Russisch moet beschermd worden tegen vreemde invloeden en verloedering.

Traditionele buitenlandse politiek

De richtlijn voor het buitenlandse politiek is voorspelbaar: Rusland zal die landen bijstaan die door het Westen worden aangevallen of waar het Westen zich tracht te bemoeien met hun interne aangelegenheden. Russen die door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nu in het ‘buitenland’ wonen, zullen worden geholpen om hun Russische taal en culturele identiteit te behouden. Het blijvend benadrukken van de onverbreekbare broederlijke band met de Slavische volkeren van Oekraïne en Wit-Rusland ontbreekt niet in het document.

Commentaar

Deze beleidstekst doet veel aan de Sovjet-Unie denken. De Verenigde Staten en hun bondgenoten blijven de eeuwige aartsvijanden. Het is opnieuw duidelijk dat de Russen verschillend zijn van het Westen, andere waarden koesteren en een eigen hoogstaande beschaving zijn.

Dit ‘anders’ zijn moet door de staat aangemoedigd en beschermd worden. Vooral ook de overweldigende rol van de staat op allerlei gebieden, gaande van economie wetenschap, cultuur, strijd tegen fake news, tot de bescherming en bevordering van de traditionele waarden herkennen we van de communistische tijd. Net zoals ook het doel om Rusland autarkisch te maken en contacten met buitenlanders tot een minimum te beperken. En ook opnieuw is de Russische samenleving maakbaar.

Helaas weten vrijwel alle burgers dat hun bestuurders van hoog tot laag maar één waarde kennen: zelfverrijking. Daar hebben ze heus de ‘extremist’ Navalny niet voor nodig.

Yvan Vanden Berghe

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen waar hij de afdeling internationale politiek en diplomatie oprichtte en leidde