fbpx


Economie, Klimaat
Autodelen zit in de lift

Jeffrey Matthijs: ‘Autodelen zit in de lift’
Autodelen zit de laatste jaren steevast in de lift. Het principe is dan ook eenvoudig, je registreert je bij een aanbieder en reserveert een voertuig wanneer je dat nodig hebt. In deze podcast bespreekt Jeffrey Matthijs, coördinator bij autodelen.net, wat zijn organisatie precies doet en welke mogelijkheden er voor het autodelen in de toekomst zijn.

‘Autodelen.net is een netwerkorganisatie die als doel heeft de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen en gedeelde mobiliteit de maximaliseren’, legt Jeffrey Matthijs uit, ‘dit doen we door samen te werken met de sector en door het promoten van alle vormen van gedeelde mobiliteit.’ Autodelen.net doet ook aan beleidsbeïnvloeding en zet communicatiecampagnes op om mensen te doen afzien van het bezit van een eigen wagen ten voordele van gedeelde mobiliteit.

Het financiële plaatje

Het kostenbesparend effect van autodelen is vooral voelbaar voor wie minder dan 12 000 km per jaar rijdt. ‘Voor wie meer dan 12 000 km per jaar rijdt kan het soms voordeliger zijn om toch over te gaan tot het aanschaffen van een eigen wagen. Dat heeft dan vooral te maken met de vaste kosten die dan worden gespreid over meer kilometers,’ zegt Matthijs.

Persoonlijk berekenen hoeveel je uitspaart door over te stappen op autodelen zal mogelijk zijn vanaf september of oktober.

In de steden en het platteland

Autodelen is zeker niet enkel weggelegd voor mensen die in de stad wonen. We zien steeds meer aanbieders in de minder verstedelijkte gebieden komen. ‘De lokale overheid speelt hier een belangrijke rol in aangezien ze autodelen steeds meer gaan promoten en aanbieders stimuleren om naar hun eigen gemeenten te komen’, zegt Matthijs. Naast de bedrijven kunnen ook privépersonen hun wagen aanbieden, wat interessant is buiten de steden. ‘Ook daar heb je weer twee soorten in. Het kan peer-to-peer waarbij je een wagen op een online platform zet of het kan via een kostendelend systeem waarbij mensen die dicht bij elkaar wonen een wagen delen.’

De impact van de coronacrisis

De afgelopen lockdown was een nefaste periode voor de gedeelde mobiliteit. ‘Na onderzoek bij de aanbieders van autodelen bleek het gebruik van hun diensten gedaald met 80 tot 90% De omzet die ze genereerde was zelfs niet meer voldoende voor het betalen van de vaste kosten van hun wagens’, aldus Matthijs.

Autodelen.net stelde een tienpuntenplan op, de relance van de gedeelde mobiliteit genoemd, om de sector financieel te ondersteunen na de lockdown. ‘We hebben gevraagd om de coronapremie ook uit te keren aan de autodeelaanbieders met een aanpassing naar de steden waar zij actief zijn in plaats van naar het aantal vestigingen en verder is er ook een poetspremie gevraagd.’ Momenteel zijn er nog geen steunmaatregelen voor de sector genomen door de Vlaamse overheid. Wel is er een budget vrij gemaakt dat momenteel verder in detail wordt besproken.

Toch creëert de coronacrisis ook opportuniteiten voor de toekomst van autodelen. Kijkend naar de buurlanden, die in hun exit uit de lockdown enkele weken voorlopen op België, lijkt er meer aan autodelen gedaan te worden dan voor de crisis. ‘De verklaring hiervoor is dat mensen autodelen gaan gebruiken als vervanging voor openbaar vervoer. Wanneer je je houdt aan de huidige voorzorgsmaatregelen is autodelen perfect veilig en is de kans op een coronabesmetting veel kleiner dan met het openbaar vervoer’. Matthijs is ervan overtuigd dat ook na de crisis het autodelen in de lift zal blijven zitten. ‘Indien de visie van de Vlaamse overheid blijft om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers in de steden dan zal die beperking in de ruimte voor het parkeren van een wagen leiden tot alternatieve vormen van mobiliteit zoals autodelen’. Het platform verover de ruimte speelt hier handig op in.

De rol van de overheid

De overheid speelt een belangrijke rol in het versterken van de gedeelde mobiliteit. Vlaanderen is een topregio op vlak van het elektrisch autodelen dankzij de premie die aanbieders krijgen bij de aanschaf ven een elektrische wagen. ‘Verder is er nood aan een soort kader waardoor aanbieders op Vlaams niveau erkenning krijgen en dus actief kunnen zijn in verschillende steden en gemeenten’, zegt Matthijs. Momenteel zet de overheid nog te veel in op het promoten van privéwagens. Hiervan afstappen zal het succes en de duurzaamheid van gedeelde mobiliteit zeker bevorderen.


Beluister ook onze andere podcasts:

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.