fbpx


Media

Klaas Slootmans (VB): ‘VRT moet ook politieke proportionaliteit in quota opnemen’
De ontwerptekst van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT lekte recent uit in de media. De voorlopige tekst oogstte al meteen forse kritiek, niet in het minst bij de commerciële mediabedrijven en Vlaamse productiehuizen. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, zijn visie op de richting die de VRT de komende jaren moet uitgaan.

De beheersovereenkomst van de VRT

Momenteel is er enkel een draft in omloop die we als parlementslid pas mogen inkijken eens die definitief is, zegt Slootmans. Door lekken in de pers kennen we wel al een aantal zaken. ‘De beheersovereenkomst is een soort van ruilcontract waarin staat wat de VRT precies moet doen om middelen te krijgen van de Vlaamse overheid.’ Tegenover de jaarlijkse som geld die de VRT van de Vlaamse overheid ontvangt staan een aantal voorwaarden.

Onpartijdigheid is zo een voorwaarde, zegt Slootmans. De nadruk leggen op de onpartijdigheid was ook dringend nodig. ‘Maar het probleem is dat men naar een soort van monitoring wil gaan wat die partijdigheid betreft wat volgens ons weinig zoden aan de dijk gaat leggen.’ Ook de vorige beheersovereenkomst verwees al naar monitoring. ‘Wij willen quota afdwingen van de VRT waarbij een partij naar rato van het aantal stemmen dat ze behaalt in beeld komt.’ Veel mensen schuwen de VRT omdat zij vinden dat de zender niet vertegenwoordigt wat zij denken, zegt Slootmans.

De onafhankelijkheid van de redactie

Als je naar de beheersovereenkomst kijkt, kan men die quota wel invoeren voor mensen met een migratieachtergrond. ‘Men wil naar 11% mensen met een migratieachtergrond op het beeldscherm.’ Volgens Slootmans moet ook politieke proportionaliteit in die quota staan.

Voor Slootmans blijft de onafhankelijkheid van de redacties, zeker bij ontspannende programma’s, van groot belang. ‘Maar de disproportionaliteit is nu zo groot dat wij vragen om op gelijke manier te worden behandeld.’ Slootmans begrijpt dat er het probleem is van de redactionele autonomie, maar wijst er ook op dat het mediadecreet bepaalt dat er nooit sprake mag zijn van discriminatie tussen de verschillende ideologische strekkingen. ‘De redacties zetten dit niet om in de praktijk.’ Het is dus logisch dat wij dit willen zien vertaald worden naar de praktijk, benadrukt Slootmans.

VRT Nu

VRT Nu moet sterk inbinden en het platform is een soort van slaaf van het commerciële aspect, zegt Slootmans. ‘Producties waar de belastingbetaler reeds voor betaalde worden nogmaals verkocht aan Streamz en DPG om vervolgens achter een betaalmuur te verdwijnen.’ Dat houdt in dat mensen eigenlijk twee keer betalen voor de productie, één keer via de belastingen die naar de VRT gaan en één keer voor hun abonnement op een streamingsdienst, wat voor het Vlaams Belang absoluut niet door de beugel kan.

De grotere media hebben sowieso al een voordeel door het nultarief op btw waarvan zij genieten, zegt Slootmans. ‘DPG kreeg ook ongeveer 1 miljoen euro aan subsidies in het kader van innovatie en je kan je dan de vraag stellen of het wel aan de overheid is om geld te geven aan zo een grote speler.’ Het is beter om dit geld te spenderen aan de kleine spelers om de diversiteit te waarborgen, vindt Slootmans.

De Vlaamse identiteit

Wat volgens Slootmans positief is aan de beheersovereenkomst is dat men tien keer per jaar een programma moet maken met een verwijzing naar de geschiedenis van de Vlaamse identiteit. ‘De vraag is natuurlijk wel wat men definieert als Vlaams identiteit.’ De definitie moet nauwkeurig zijn zodat het begrip niet kan gerelativeerd kan worden, zegt Slootmans.

Het rapport van Audit Vlaanderen legt heel wat pijnpunten van de VRT bloot. ‘Dat gaat over normvervaging en overheidsopdrachten die à la carte werden toebedeeld via vriendjespolitiek.’ Slootmans verwijst naar het ultieme voorbeeld van de regeringscommissaris van de N-VA die allerlei producten leverde aan de warmste week van Studio Brussel waarna bleek dat de mensen bij Studio Brussel hem persoonlijk kenden via de raad van bestuur. Daarnaast gaat het ook over nepotisme in het aanwervingsbeleid, zegt Slootmans.

Belangenvermenging

‘Familieleden of vrienden die werden aangeworven zonder dat men daar de juiste aanwervingsregels voor volgde.’ Het gevolg van het rapport is dat het parket nu een onderzoek is gestart naar de VRT. ‘We zitten nu dus in een fase waarbij het parket de openbare omroep aan een onderzoek onderwerpt na vergaande indicaties van belangenvermenging.’ Dit is een zwarte periode voor de openbare omroep, vindt Slootmans.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Beluister ook onze andere podcasts:

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.