JavaScript is required for this website to work.

energieonafhankelijkheid

Als het Europees project ons ernst is, moeten we onafhankelijk worden van energie uit autocratische landen. Dit zal innovatie en offers vergen.

De Green Deal is een ambitieuze groeistrategie die een nieuw elan kan geven aan de Europese Unie. Het werk van de EC begint nu pas echt.